Om oss og redaktøren

OM REDAKTØREN

Redaktør, journalist og info.medarbeider siden 1968. (1963: Praktikant 8 måneder Helgeland Arbeiderblad, Mosjøen.) Moss Dagblad (5 år); Gjengangeren, Horten; Norsk Journalistskole 1970-1971; Moss Avis; gamle Vestby Avis (redaktør 13 år); Follo folkehøgskole (faglærer, Journ.linja 1987); ukeavisa Vestby-Kuréren (1988); Forbruker-rapporten; Frambu Helsesenter (info.); Ås kommune (info.); Aetat Arbeidsdirektoratet/NAV (journalist / 1. konsulent 12 år). Arbeidende pensjonist med hjemmekontor i Son siden januar 2008.

ANSVARLIG REDAKTØR og daglig leder i Strand Prinfo (ENK): Svein-Harald Strand.

Lokalmagasinet (LM) er en uavhengig allmenn nettavis som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde med tanke på bl.a. politisk reportasje. “Fra fortid og nåtid” angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av superlokal nettavis og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet.

Lokalmagasinet.no ble startet med en enkel publiseringsløsning som hadde et dårlig telleverk. Med en ny publiserer kunne vi i 2007 notere 60.000 besøk. Allerede året etter ble det 85.000 besøk.

I 2009 nådde vi milepælen 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000. I 2014 nådde vi en ny milepæl: 250.000 besøk. Sammen med besøket til vårt nye ekstramagasin Herison.no ble resultatet i 2015 omtrent som i 2014.

260.000 ble nådd i 2016, bare for LM. I 2017 mer enn doblet vi dette til over en halv million besøk – 541.000. I 2018 nådde vi såvidt 700.000 besøk, en en framgang på 28 prosent.

Og så: Med en økning på hele 300.000 i 2019, nådde vi en historisk milepæl: En million årsbesøkbesøk!

Men så kom “Coronaåret” 2020. Først ble vi rammet av store tekniske problemer store deler av året på grunn av en publiserer som forlengst var moden for utskifting. Dette ble etter hvert merkbart på besøkstallene. Og i mars slo Covid 19-viruset ned i Norge, med nasjonale smitteverntilak som – sammen med våre teknke problemer – kom til å prege hvordan og hva vi publiserte.

2021 var bare noen uker gammel da vi fikk et historisk tilbakeslag: Vår USA-baserte server med nær 9000 datafiler totalkrasjet. Vår leverandør kunne i tillegg melde at backing-filene var i en slik teknisk forfatning at det ikke var mulig å flytte dem til sin nye tyskeide server, basert i Frankrike.

I skrivende stund (medio mai) er vi kommet relativt langt i det omfattende arbeidet med å legge inn stoff til “nye” LM. Dette skjer på en teknisk løsning som bygger på den fleksible WordPress-teknologien.

Når det gjelder vårt mye yngre ekstramagasin Herison.no, så lå også dette nettstedet på serveren som krasjet, men med en annen publiseringsløsning.

At det heller ikke var mulig å redde og flytte disse filene, er vanskelig å forstå. En forklaring savnes. Utgiverforetaket Strand Prinfo har uansett som mål å gjenreise også Herison.no, med proritet til det viktigste “tidløse” stoffet.

Lokalmagasinet Postboks 160, 1556 Son.

Tlf. 64957348 – Mobil 979 38 621

EPOST, redaksjonen: post@lokalmagasinet.com  Firmasaker: strand.prinfo@gmail.com

Tips med div. dokumentasjon: tipslokalmagasinet@gmail.com

DOMENET https://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, org.nr. NO 946123048.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra – eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 

 

 

 

Hits: 91