Frigjøringsdagen – markert lokalt i 2019

74 ÅR SIDEN FRIGJØRINGEN

(Lokalmagasinet.no 08.05.19) Det er i dag 74 år siden siden frigjøringen fra tyskernes fem år lange okkupasjon av Norge. Dagen, som nå benevnes som Frigjøringsdagen og Veterandagen, blir som vanlig markert ved Minnestøtta i Son.

Det blir fane- og flaggvakt ved Vestby Forsvarsforening, og æresvakt ved Vestby og Ås HV-område. Ås og Vestby Musikkorps spiller Kongesangen. Fra Vestby kommune kommer ordføreren for å legge ned krans og lese en hilsen i anledning dagen.

Lederen i Vestby Forsvarsforening, Kjell T. Olsen, holder en appell, og de fem falne hedres ved navneopprop. Minnestunden kl. 18 avsluttes med at nasjonalsangen spilles og synges. Kl. 19 blir det en tilsvarende seremoni ved minnesmerket i Grøstadparken i Vestby.

Tidligere i dag åpnet Vestby Forsvarsforening en utstilling i Glasskonteineren ved rådhuset. Utstllingens tema er “Historie og nåtid, og det er gitt plass for Forsvarsforeningens aktivitetsplan og Vestby kommunes Veteranplan. Som vanlig var det flaggheising ved begge minnesmerkene kl. 08.

Vestby kommune har i kveld et arrangement i kommunestyresalen for kommunens veteraner. “Miljøet som former våre veteraner” er tema for et foredrag ved oberst Arne Hagtvedt.

Fra seremonien ved Minnestøtta 8. mai 2016. (Foto: LM Arkiv/Sturla Strand)

MINNESTØTTA BLE AVDUKET 8. MAI 1947

Son kommune vedtok etter 2. verdenskrig å reise en bauta for de falne fra Son. Minnestøtta fikk plass på den gamle bedehustomta. Av de fem som hedres var fire sjøfolk som døde på sin post i frigjøringskampen.

Minnestøtta ble avduket 8. mai 1947, og er tegnet av arkitekt Jens Braaen, Son.

De falne er: Ivar Gustav Gustavsen, Yngvar Jansen, Holger Georg Hansen, Arne Jacobsen, Øistein Jacobsen.

Hits: 0