Tilfeldigheter og en “snapshot” fra Lokalmagasinet søndag 7. juni 2020

Øvre del av den offentlige gangstia mellom Storgata og Skoleveien i Son, der den går over platået på tomta etter tidligere Son skole. Helt inntil mitt felles grensegjerde med min nabo, som tiltakshaver. Omsøkt som tiltak først etter at traseen var påbegynt og tatt bruk.  (06.06.21) Søndag. Tilfeldigheter, tilfeldigheter. Etter et relativt langt fravær fra … Read more