www.lokalmagasinet.no Verdig eller skammelig? Lø. 5. des. 2020
Meny

VERDIG eller skammelig?

Med dette innlegget utfordrer FFO Akershus lokalpolitikere og rådmenn til å komme på banen, og inviterer til dialog hos FFO Akershus 6. februar kl. 18.

Illustrasjonsfoto: Dreamstime Stock

Publisert 23.04.17 (Leserbrev) Vi viser til de seneste ukers medieoppslag om Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Et overordnet mål for Funksjonshemmedes Felles-organisasjon er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi arbeider for at våre medlemmer skal ha et verdig liv og som er: Kontroll over eget liv i alle livsfaser, samt medbestemmelsesrett, og imot et liv i fornedrelse og diskriminering!

EKSTERN LENKE til Helsedirektoratet om BPA.

For tiden er det slik at mange kommuner, i form av interkommunalt samarbeid eller i samarbeid på andre måter, legger ut BPA-ordninger på Dolfin. Det vil si en offentlig kanal, hvor en lyser ut konsesjon og får ulike firma til å søke konsesjon.

Det er i debatten om BPA, gjentatte ganger vist til at dette ikke kommer brukerne til gode. Det er mange eksempler, og forsøk på, å oppnå kontroll på brukerne og legge til grunn et system tuftet på minste nødvendige bistand. Det rimeligste tilbudet, med desidert dårligst innhold for brukeren!

Kontroll skal foregå på flere måter, både i opptelling og rapportering av antall timer. Samt en forskrift som tilrettelegger for kontrollerte kommunegrensebesøk og utlandsbesøk m.m.. Noe som igjen skaper merarbeid i å administrere i stedet for å velge å bruke midlene på den enkelte bruker i stedet.

«POOL» MED VIKARER?
Enkelte kommuner ser med interesse på en «Pool» med vikarer. Brukeren vil med dette tilbudet ikke få bestemme hvem som skal bistå og avhjelpe med de mest intime gjøremål.

Med «Pool»-løsning må brukeren ringe for å få en tilfeldig assistent tildelt, som igjen skal tre inn i brukerens private sfære og egen bolig. Brukeren kan bli delegert en person med dårlige norskkunnskaper, noe som kan få katastrofale følger i noen tilfeller, men som kan gå greit i andre situasjoner!


Poenget er at hvis brukeren kunne bestemme selv, så ville det ikke bli en risikosport å få hjelp.


En annen side AV BPA-ordningen er at kommunen ikke tar med i bestillingen/konsesjonen, ekstra midler til å ha med assistent på ferieturer.

Konsekvensen blir at den funksjonshemmede selv må dekke reise/opphold for en eller flere assistenter, i motsetning til andre kommuner som har sørget for- og ønsker at dette skal være et tilbud som mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha muligheten til.


DE BESTE KOMMER IKKE TIL Å SØKE
De beste og kjente aktørene på markedet vil ikke ta fingrene sine borti en dårlig konsesjon, og resultatet blir at de ikke søker! Det vil da legge de beste ordningene i grus, og hele assistanseordningen får et fall som ikke en kommunepolitiker vil ønske å være bekjent av.    

Det er forferdelig å lese at leder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kari Kjønnaas Kjos fra Frp sier til Romerikes Blad, «at det er kjent og det er vanlig»!


Få kommuner vil følge retningslinjer om BPA, noe vi i FFO Akershus vil kreve at den enkelte kommune i Akershus skal gjøre. Det er vel nettopp derfor det finnes retningslinjer – for at kommuner skal ha noe å rette seg etter!

Det er virkelig trist at noen kommuner velger en «billigløsning på tilbud» og lar dem som er avhengig av BPA lide, for det er alltid de svakeste gruppene som får de største nederlag fra det offentlige.

LOKALPOLITIKERNE ANSVARLIG
FFO Akershus vil minne lokalpolitikere på at de er ansvarlig for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha et godt liv. På lik linje med oss andre i samfunnet, og som faktisk er så heldige at vi kan bestemme over eget liv på våre egne premisser. Det kan ikke en person som er avhengig av BPA dersom «kommune-Norge» velger å rasere og diskriminere!


Vi vet selvfølgelig at alt handler om budsjetter og prioriteringer, men spørsmålet er om du som lokalpolitiker og ombudsmann/kvinne hadde akseptert å bli behandlet slik selv?

Nei, mener vi i FFO Akershus. For, som medmennesker og med hjertelag, må vi unne mennesker med nedsatt funksjonsevne et godt og verdig liv.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
FFO AkershusSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland