www.lokalmagasinet.no VERDI-valg for de kommende år Lø. 5. des. 2020
Meny

VERDI-valg for de kommende år

Publisert 07.09.15 (Av Geir Olav Nikolaisen, medlem i Vestby Høyre) Erik Bye har uttalt: – Politikere må en gang lære både i Norge og andre steder, at de er ikke våre herrer i demokratiene. Hver eneste dag de våkner, og hver eneste kveld de går og legger seg, skal de være klar over at de er våre tjenere, de er folkets tjenere! De skal stå i giv akt for oss i demokratiet. Det er noen av dem som tror at de er blitt herrer, men der tar de faktisk feil. Der må de en gang lære at de tar feil, ellers er demokratiet bare dillball!

Ja, dette er noe å tenke på for noen og enhver når vi nå igjen skal til urnene for å avgi vår stemme til politikerne i Vestby. Jeg selv er å regne som nyinnflytter i kommunen, og har sett med forundring på hvilken innbyrdes maktkamp som foregår!

I 1975, på Utøya, ble jeg første gang kjent med dagens ordfører-kandidat til Arbeiderpartiet i Vestby.

Ikke visste jeg den gang at han noen tiår senere, som ordfører, skulle bli bøtelagt for vold for å ha slått ned en medborger i Vestby!

For meg blir det enkelt – jeg ønsker IKKE en slik ordfører, men en ordfører som står for viktige verdier for alle, slik som Vestby Høyres ordførerkandidat representerer.

Jeg har selv vært medlem av AUF og Ap og som aktiv leder, men undret meg stadig over hvor maktsyke Ap-politikerne som satt i posisjon var.

Ja, det meste dreide seg om makt og maktposisjoner ved å brøyte seg plass i flere utvalg og komiteer. Noe som kunne føre til saker som absolutt ikke alltid talte innbyggernes sak. Alle vet vi jo at den som deler seg slik, vil ikke kunne stå for noe fullt og helt – det blir bare stykkevis og delt.

Et godt eksempel er å drive med overbud under valgkampen, for så å gå tilbake på løftene når valget er over.

Vestby Høyre har i åtte år utviklet kommunen slik at man faktisk kan se tilbake og fremover på resultatet som foreligger og som kommer.

Vi bor faktisk i dag i en av landets mest veldrevne kommuner, og dette var IKKE tilfellet for åtte år siden.

Da jeg la arv til side og selv opplevde et politisk paradigmeskifte på 90-tallet, var det ingen tvil om at MIN stemme skulle gå til det nye "Folkets parti" – Høyre.

I 20 år har jeg ved kommunevalg og stortingsvalg stemt Høyre, og for bare noen uker siden meldte jeg meg inn i Vestby Høyre som jeg helt klart ser har de verdier som enhver borger fortjener. De tar innbyggerne med på råd for å lage det politiske programmet de har gått til valg på.

Nylig ble en ny skole åpnet i Vestby, og en stolt ordfører kunne kaste glans over et praktverk som elevene fortjener. Vår ordfører John Ødbehr snakker også om mobbing og ber elever love å ikke selv være en mobber, men heller bry seg om hverandre.

Kanskje burde voksne mennesker lære noe av dette, da mobbing for voksne skader like mye! Ikke reint lite har jeg hørt om voksenmobbing i politikken her i bygda. Dette gjør voksne fordi de er maktsyke eller føler en så stor usikkerhet på sitt eget selv at egoet tar overhånd!

Når vi nå skal velge hvem som skal "stå i giv akt for oss i demokratiet", så er dette et verdivalg fremfor noe. Du som ikke er medlem i Høyre kan likevel gi din stemme og støtte til det arbeidet som Høyre står for, og å fornye Norge, og videre for å gi Vestby fire nye og enda bedre år.

Den beste politikken er den vi lager i sammen. Derfor er Høyre ute og snakker med så mange av innbyggerne som mulig. Derfor går Vestby Høyre til valg på nye ideer og bedre løsninger for å forenkle og forbedre Vestby i riktig retning inn i din og min fremtid.

Sammen kan vi gjøre Vestby kommune enda bedre, så bruk din stemme, og måtte Vestby Høyre gjøre et kjempevalg med din og min hjelp. Husk, DIN stemme er med på å avgjøre valget!

(Innlegget er noe moderert. Red.)


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland