www.lokalmagasinet.no Velkommen til skolen vår! Eller ikke Lø. 5. des. 2020
Meny

Velkommen til skolen vår. Eller ikke

Illustrasjonsfoto: Colourbox

(14.12.18) Skolens formålsparagraf slår fast at «opplæringen skal åpne dører mot verden og fremtiden». For funksjonshemmede ville det være en fin start om de klarte å åpne dørene inn til skolen.

Av Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjons-
hemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

► Tunge dører som er vanskelige å bruke, trapper uten ramper, mangel på heiser og teleslynger eller utilgjengelige toaletter gjør at mange funksjonshemmede er utestengt fra sin nærskole. Det er ikke greit.

Det å få gå på skole sammen med barn fra eget nabolag og slippe å måtte pendle til bedre tilrettelagte skoler langt unna, er en lovfestet rett i Norge.

Likevel er nesten åtte av ti skoler utilgjengelige for mennesker med funksjonshemminger, ifølge en landsomfattende kartlegging gjort av Norges Handikapforbund (NHF).

FØLELSEN AV Å VÆRE UØNSKET OG UTENFOR

Det å møte en trapp for rullestolbrukere er sammenlignbart med det å møte «Whites only» for svarte sørafrikanere under Apartheid. Følelsen av å være uønsket og utenfor er den samme.

Bare 7 prosent av inngangspartier tilhørende offentlige bygg er tilgjengelige for brukere av manuell rullestol. 25 prosent er tilgjengelige for brukere av elektrisk rullestol, ifølge NHF.

Når vi snakker om likestilling og diskriminering tenker de fleste av oss på kvinnekamp og innsats mot rasisme. Funksjonshemmede glemmes i denne sammenhengen. Stoltenbergutvalget skal for eksempel samle kunnskap om hvorfor kjønnsforskjeller i skolen oppstår og komme med forslag til hva som kan gjøres for å motvirke disse.

Det er vel og bra, men hva med diskriminering av funksjonshemmede og tiltak for å motvirke at det skjer? Vi håper regjeringens arbeid med strategiplanen for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse vil gi konkrete mål og tiltak i den retningen.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har, i samarbeid med Likestillings og Diskrimineringsombudet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og andre pasient- og brukerorganisasjoner, utformet et «veikart» med konkrete anbefalinger om tiltak for at alle nærskoler skal være universelt utformet innen 2030. Langt frem tenker du kanskje? Ja veldig.

Men vårt hovedanliggende er at det skal skje! Forslaget omfatter mange tiltak og krever politisk vilje både nasjonalt og lokalt.

Det første som må skje er at likestillingsminister Helleland etablerer et prosjekt for å følge anbefalingene fra veikartrapporten, noe vi dessverre ikke har fått signaler om at skjer.

DISKRIMINERING UNDER DEKKE AV OMSORG

Mange funksjonshemmede har fått høre at det er ikke noen vits i at de er med på leirskole eller at de ikke trenger å være med på ekskursjoner. Opplevelser på leirskole eller ekskursjoner er kanskje ikke pensum, og rådet om ikke å bli med kan kanskje være godt ment.

Men slike turer skaper samhold og sosial tilhørighet, noe som er minst like viktig som faglig utbytte. Diskriminering dekkes til av «omsorg». Mange blir anbefalt å søke fritak fra fag som kroppsøving, uten å bli informert om at de dermed ikke vil få et vitnemål.

DET GODE ALTERNATIVET

Det gode alternativet er tilrettelagt opplæring. Det er fullt mulig å ha kroppsøving selv om man er blind eller sitter i rullestol. Det handler om innstilling heller enn ombygging!

Konsekvensene av manglende tilrettelegging er alvorlige. Ufullstendige vitnemål og kunnskapshull gjør det vanskelig å henge med og komme seg videre. I verste fall, og ikke sjelden, blir det den direkte årsaken til uføretrygd.

Hele 64 prosent av barn med fysiske funksjonshemminger fullfører ikke videregående skole, mot 17 prosent i den øvrige befolkningen (”Alle skal med», NOVA 2015). Dersom frafallsprosenten var så høy i andre grupper ville ikke politikerne sittet stille i båten, slik vi er vitne til med denne gruppen!

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland