www.lokalmagasinet.no Værhanen på Solsiden Fr. 30. okt. 2020
Meny

Værhanen på Solsiden

Publisert 24.02.14 Leserbrev Nei, dette gjelder verken meg eller andre meningsbærere. Dette gjelder den enorme byggekrana som kommer på Son nord, godt over 30 meter høy (dobbelt så høy som blokkene på Son havn nord) med lengste arm på 60 meter. Det vil si at den vil rekke til Atlantic-tomta og Kystkultursenteret, forbi Galleri Soon og til krysset Kolåsveien Sagaveien Løkkeveien). Når krana ikke er i bruk, frikobles den horisontale armen for å svinge fritt med vinden.

Illustrasjonsfoto

♦ Med sørvest som vanligste vindretning, bør beboerne i 60 meters radius fra Son nord-byggeplassen venne seg til å leve under og til lyden om natten av en gedigen værhane.

De sterkeste vindkastene i Son kommer imidlertid fra nordvest, og da er det legekontoret og området til blomsterbutikken som er mest utsatt. 

Denne krana er uholdbar å bruke i Son. Det sier jeg både på grunn av det visuelle uttrykket, faren for at slikt ramler ned og støyen som kommer når det blåser, enten det er arbeid eller ikke. Det er en kran som etter planen skal stå der hele byggeperioden på 18 måneder, inkludert feriene hvor det ikke arbeides. 

Sjøfronten vil heller ikke holdes åpen i sommer, ikke før byggene er tette. I Oslo bygges det nå stadig med container-passasje hvor fotgjengerne er beskyttet mot byggeplassen med tak og vegg. Slikt bør også være mulig i denne utbyggingen, særlig nå som sjøfronten er åpnet fra torget mot Glenneparken. 

Det store spørsmålet, som jeg har etterlyst overfor kommunen siden i høst, er imidlertid reguleringsplanen. Prosjektet er nedskalert og viktige funksjoner flyttet ut. Forslag til ny reguleringsplan er innsendt, men ikke behandlet i kommunen. 

Til reguleringsplanen ligger en meget lukrativ utbyggingsavtale for og med kommunen. Med nedskaleringen ville det være naturlig å be om en tilsvarende reduksjon i avtalen.

Problemet er at avtalen inneholder høyst nødvendige oppgaver som kommunens anstrengte økonomi nødig overtar ansvaret for.

Med tanke på Son havn nord, 4. etasjene ("bastardtaket"), og viderverdighetene på Klubben, så bør hele utbyggingen roes ned til alle formaliteter er i orden. Vel var gamle Kiwi-bygget hesligheten selv, men en eventuell årelang byggegrop på Son nord vil heller ikke heller være noe vakkert syn. 

Som man vil erindre, hadde Skanska totalentreprisen på Solsiden i starten. Ettersom salget, og bankene, sviktet, trakk de seg til fordel for AS Betongbygg. Som bygger først og selger etterpå. 

Det er en grunn til at entreprenører selger før de bygger. Økonomisk spådom om ny boligmarkedet to år fram i tid er en krevende øvelse. Det kan være en grunn til at prosjektet har tatt ti år å utvikle. Kanskje det ikke skulle realiseres?

HANS CHR. AAKRE


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland