www.lokalmagasinet.no Tupperware-havn med vekt på de små Sø. 29. nov. 2020
Meny

Tupperware-havn med vekt på de små

Publisert 07.06.15 (Leserbrev) LM melder 31.05.15: ”Det er nå hele 200 ledige båtplasser ved den kommunale båthavna i Son, mot normalt 50, og det er flere ledige plasser enn søkere.” I realiteten er tallet nærmere 300, i det plassene ved spuntveggen er holdt utenfor.

Foto: Hans Chr. Aakre

Situasjonen er nå at havna har begynt å tilby faste plasser til utenbygdsboende, til innenbygds leie, i strid med reglementet.

Hvis ikke årsakene til oppsigelsene på de kommunale plassene kartlegges, vil utenbygds leietakere innen overskuelig framtid av samme grunner forlate havna.

For en for lengst nedbetalt statlig subsidiert (tilskudd fra bensinavgiftfondet), er leieprisene hinsides høye.

Havna ble etablert som et rimelig miljørettet (kort bilvei) tiltak for innenbygdsboende. Dersom båteierne leier plasser i andre havner, er miljøgevinsten borte.

Min hypotese er at oppsigelsene skyldes kombinasjon av vinterstenging, utrivelighet og høy leie. Når den dårligst kvalifiserte søker ble ansatt som havnesjef, er dette ikke overraskende.

I ly av politikere som ikke snakker sammen (Ludvigsen/Ødbehr/Engeseth) og en politisk suicidal posisjon, har administrasjonen frie tøyler i havna, med havnekomiteen som impotent gissel. Vi er med andre ord i en klassisk krisemaksimering.


Et annet offer er store båter med behov for å legge til på dampskips-brygga. De nye gjestebryggene hindrer ikke bare sommerens Oslo-båt fra å ligge longside. Som bildet fra juli i fjor viser, sliter gjestende tradisjonelle skuter med tilligging og avgang. Charterbåten "Zuiderzee" har gjort sitt siste anløp i Son.

Rykter sprer seg fort i storbåt-miljøet, med det resultat at havnesjef Finstad med sin ubrukelige konstruksjon ekskluderer større tradisjonsbåter fra Son havn. Fra å være en havn for innenbygdsboende med en gjestehavn i tillegg, lager havnesjefen en Tupperware-havn med vekt på små gjester. Uavhengig av valget, vil amatørenes styring av havna fortsette.

HANS CHR. AAKRE
(Artikkelforfatteren har tidligere vært leder av daværende Son havnestyre. Red.)
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland