www.lokalmagasinet.no Tilliten til politiske prosesser Lø. 31. okt. 2020
Meny

Tilliten til politiske prosesser

Publisert 19.10.15 (Leserbrev) Nyslått ordfører Tom Anders Ludvigsen Ap uttaler til NRK Østlandssendingen mandag 12.9.2015: For meg som ordfører er det å involvere hele kommunestyret, alle 35, i et politisk verksted, som vil skape tillit, og tillit til politiske prosesser det har det ikke vært mye av i de siste år i Vestby kommune, dessverre.

Riktig nok regnes velgernes politiske hukommelse som kortvarig, men litt har vi da igjen:

-Garasjesaken: Ludvigsen bygde garasje uten tillatelse på fremmed grunn. Planutvalget tok saken fra bygningssjefen og ga Ludvigsen tilgivelse. Særdeles lite tillitvekkende av tre grunner: Hvem andre kunne fått slik behandling? Etter vanlige habilitetsregler burde Ap-representantene fratrådt som inhabile fordi "sjefen", gruppeleder Ludvigsen, var inhabil. Overføringen fra bygningssjefen må betraktes som irregulær.

Bygningssjefen kan nå se fram til at flere vil kreve sakene sine overført til planutvalget med forventning om en like nådefull behandling.

-"Ludvigshafen": Son havn nord ble trumfet gjennom av Ludvigsen ene og alene, mot innbyggernes vilje og uten reelt politisk flertall i kommunestyret. Utbyggingen ble en økonomisk fiasko for kommunen og utbygger.

Son havn nord er et evig monument over Ludvigsen/Haugbergs talentløshet i et omfang som burde ekskludere for fortsatt politisk aktivitet.

-Kommunal belåning: LM har den senere tid brakt oversikt over kommunens lån. Avdragene er dobbelt så store som kommunens "overskudd". I forhold til Ludvigsen er det å bemerke at så å si hele gjelden ble tatt opp i hans forrige ordførerperioder. Det er derfor til betydelig bekymring, og liten økonomisk tillit, vi kan se ham tilbake i ordførerstolen.

-Fjernvarmeverket: Var Ludvigsens baby som politiker og prosjektleder, og endte opp som et kommunalt tapssluk på 30 mill.
 
Spørsmålet er om Ludvigsen er den rette til å skape tillit til politiske prosesser. Eller rett ut sagt om Ludvigsen, med sin historikk i Vestby-politikken, overhode er i stand til tillitsskapende arbeid.


La oss begynne med det siste først valget. Halvering av Høyre var en klar melding fra velgerne om at Ødbehrs tid som ordfører var over. Ap greide ikke å kapre mer enn ett nytt mandat fra Høyre-velgerne, hvilket var en like klar melding om at velgerne heller ikke ville ha Ludvigsen. En lav valgdeltagelse kan heller ikke tolkes som annet enn mistillit til Ludvigsen/Ødbehr.

Bygdelistas politiske krumspring med å støtte Ludvigsen og Ap har bare sitt sidestykke i skuffede velgere da Thorsen/Frp misbrukte sine velgeres tillit til å støtte Ludvigsen i hans to forrige ordførerperioder.

Skal politikerne i Vestby vinne velgernes tillit, er minimumskravet at de følger velgernes politiske forventninger. Når utbryterne fra Høyre, og i sin tid Frp, støtter Ludvigsen, Ap, som ordfører, føles valget meningsløst.


HANS CHR. AAKRE


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland