www.lokalmagasinet.no Tanker rundt et tårn til besvær Sø. 27. sep. 2020
Meny

Tanker rundt et tårn til besvær

Publisert 29.09.15 (Leserbrev) Etter at Solsiden-bebyggelse i Son nord tok utsikten vår, søkte vi om et arkitekttegnet tårn på 4 kvm etter modell av tårnet i Fjellstadbakken 4. I brev fra byggesaksavdelingen kreves det godkjent ansvarlig søker og prosjektansvarlig før søknaden kan behandles. I praksis ca 50.000 i prosjektkostnader før vi i det hele tatt får vite om tårnet godkjennes.

Samtidig søkte vi om 8 kvm. arkitekttegnet glassveranda til en av leilighetene i Oslo. På rekordtid fikk vi tillatelsen, hvor vi selv står som ansvarlig søker, og prosjektansvarlig ble ikke nevnt.

Oslo kommune legger til grunn at huseieren har egeninteresse i å få arbeidene utført best mulig med hensyn til estetikk og teknisk utførelse. I Vestby, derimot, ser det ut til at bygningssjefen sitter fast i en forestilling om at eieren vil vandalisere huset om ikke kommunen stiller krav til søknaden som om tiltaket var godkjent.

SOM ET OMVENDT LOTTO

Men det stopper ikke der. Ved å kreve diverse ansvarlige og full kostbar teknisk pakke til søknaden, framtrer hele prosessen som et omvendt Lotto. Blir søknaden avslått, har søker tapt et femsifret beløp, og tekniske konsulenter har utført fullstendig bortkastet arbeid.

Med sine urimelige og unødvendige krav til søknaden, påføres byggesaksavdelingen betydelig merarbeid. Arbeidet er fullstendig bortkastet – og irrelevant – om søknaden avslås.

En god venn av meg, Kjell, har fullt lovlig bygd uthus ti ganger så stort i Son uten så mye som en søknad, langt mindre krav til godkjent ansvarlig søker eller prosjektansvarlig.

Tilsvarende har vi tidligere søkt om godkjenning i etterkant av mindre tiltak, hvor det heller ikke var krav om prosjektansvarlig. Typisk er den famøse balkongen hengt på fasaden. Vår interesse som brukere er åpenbar: At balkongen er forsvarlig forankret og ikke ramler ned.

Byggesakene til den forrige og den nåværende ordfører, behørig presentert i LM, er heller ikke til å komme utenom. Ved å gi sentrale politikere spesialbehandling, mister byggesaksavdelingen viktige korrektiv til en kritikkverdig behandling av søkere uten posisjon.

PARTIER FOR POLITIKERE

I den anledning er det naturlig å bemerke at H og Ap framstår som partier for politikere, ikke for medlemmer og velgere. Medlemstallene skrumper inn, og partiene selv blir en død masse som sover mellom valgene. For så å gjenoppstå i valgkamptider når ordførerkandidatene trenger iherdige fotfolk i jakten på posisjoner – og spesialbehandling.

For å få likebehandling og saksbehandling uten å lese loven som fanden leser Bibelen, foreslår jeg at saksbehandlerne hospiterer hos Oslo Plan og Bygningsetat, og vice versa. I Oslo heter kontoret for mindre byggesaker tre ukers-kontoret. (Ja, du leser riktig; edtak skal være truffet tre uker etter at søknaden er innlevert!)        

I Oslo ville søknaden blitt behandlet på grunnlag av arkitektens tegning – og bare den. Vestby kommunes behandling av et lite tiltak, derimot, er kostbar for søker, ressurskrevende for kommunen og trekker søknadsbehandlingen ut over enhver fornuftig tidsramme.

HANS CHR. AAKRE

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland