www.lokalmagasinet.no Styreleder Gretha Kant i Moss Havn KF har dessverre ikke skjønt alvoret Sø. 17. jan. 2021
Meny

Styreleder Kant i Moss Havn KF har dessverre ikke skjønt alvoret

(17.03.17) (Leserbrev av Knut Chr. Hallan, Son, for Neptun Network) Styreleder Gretha Kant i Moss Havn KF har dessverre ikke skjønt alvoret. I sitt tilsvar i Moss Avis 26. januar 2016 velger hun å så tvil om min integritet, og spiller på de ulike meningene som fremkommer på Facebook-siden ”Stopp utvidelsen av Moss havn”, som nå har 3500 følgere.

Heldigvis har hun skjønt at det går an å være frivillig deltager i miljøstiftelsen Neptune Network, og samtidig som privatperson engasjere seg i politiske spørsmål som også har med miljø å gjøre.

Men for sikkerhets skyld: Neptune Network har ingen politisk agenda.

Også styrelederen i Moss Havn KF må finne seg i å bli kritisert, og som Neptune-representanter har vi dessverre funnet mye å ta tak i.

Holdningen til en rekke av de fremtredende politikerne med hensyn til urene masser med plastfibre og plast sprengtråd er dokumentert, og det er sikkert ubehagelig å bli konfrontert med fakta.

Det er soleklart at ansvaret for å kontrollere at tillatelsen til å tildekke forurenset sjøbunn skulle bli fulgt, ligger på ledelsen i Moss Havn KF. Ansvaret for å kontrollere at massene var rene, er krystallklart. Dette skulle dokumenteres, ifølge kravet i tillatelsen.

Dette punktet er til og med styrebehandlet i havnestyret. Spørsmålet om de tre lederne i Moss Havn KF visste om de urene massene, lar vi ligge til Politiets etterforskning avsluttes om ikke så lenge.

Det vi reagerer på, er forsøkene på å fraskrive seg ansvaret da skandalen ble et faktum. Havnesjefen forsøkte å si at plasten ikke nødvendigvis kommer fra dumpingen, og styrelederen stilte seg uforstående da plasten dukket opp.


► Ordføreren og Ap-lederen skriver brev til miljøministeren og sier at kilden for plastforurensningen er ukjent.

► I Moss Avis skriver Gretha Kant fortsatt at det er registrert lite plast og bare to tråder på hennes egen Kulpe strand ved Kambo.

► Kant tillater seg til og med å så tvil om plasten fra dumpingen i Moss havn kan drive helt til Krokstrand og Hulvik i Vestby kommune. Mens vi andre vet fra diverse dokumentarer på blant annet TV, at plasten flyter lenge og overalt.

Plast i havet er et globalt problem. Hele verden er opptatt av det. Stortinget er opptatt av det. Selv etter at plastforurensningen var et faktum i Moss havn og omgivelsene, ønsket Moss Havn KFs ledelse å fortsette dumpingen.

Heldigvis satte rådmannen i Moss ned foten. Fylkesmannens miljøverndirektør fulgte etter. Tre dager etter at Neptune Network anmeldte for andre gang, fant også han det nødvendig å anmelde Moss Havn KF.

Nylig er første dom i Moss Tingrett kommet. Moss Havn KF tapte. En suveren seier til Neptune Network.

Vi er fristet til å fortelle hvorledes styrelederen har oppført seg, men vi lar det ligge. Det ville ikke forbause oss om styret i Moss Havn KF anker tingrettens dom til lagmannsretten. Det vil vi i så fall se frem til.

► Fra et miljøsynspunkt er det ufravikelig at miljøgiftene i havnen må fjernes eller tildekkes skikkelig hvis det er snakk om en fortsatt utfylling.

► Det blir ikke snakk om å fortsette å dumpe og kalle det tildekking.

► Det blir heller ikke aktuelt å sprenge og flytte nye 400.000 m3 (Fire hundre tusen kubikkmeter!) slik Kystverket ønsker.

► Det er uaktuelt å dumpe 1 million sekshundre tusen m3-masser i Mossesundet, slik Bane NOR antyder. Og en ”drømme containerhavn” på en enorm utfylling verken trenger Moss eller har Moss råd til.

Neptune Network har anmeldt Moss Havn, til og med to ganger, og vi har anmeldt Drammen Havn, Kystverket og Oslo Havn. I Borg havn finnes muligheten for å lagre containere på Øra.

Det er riktig at vi, meget sterkt, har gått imot å sprenge grunner og dumpe sterkt forurensede masser fra bl.a. Titan AS og den kjemiske industrien i Glommautløpet.

Vi har aldri hatt noen som helst mening om Borg Havn KFs eventuelle utvidelsesplaner, slik Gretha Kant skriver i Moss Avis. Men vi har krevd at eventuelle mudringsarbeider skal gjøres skikkelig og at bunnslam i verste fareklasse, 3-5, skal sement-stabiliseres på land.

Vi krever også at Kystverket ikke skal slamme ned Nasjonalparken ved Hvalerøyene ved å dumpe slam ved Møkkalasset.

Gretha Kant synes det er trist å registrere at det ikke er tillit til NIVA-rapporten som konkluderer at det er lite plast på bunnen i Værla og på strendene.

Ja, det er trist at vi dessverre har liten tillit til noen oppdragsforskere og slike lettvinte rapporter. Vi har dessverre erfart tidligere at vi ikke alltid kan stole på NIVA.

Styrelederen minner oss om at det er ingen planer om å utvide havnearealet i Moss, men det gjelder vel den nye reguleringen, og da er ikke denne uttalelsen mye verdt.

NEPTUNE NETWORK
Knut Chr. Hallan
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland