www.lokalmagasinet.no Stor, robust kommune som ivaretar innbyggernes forventninger? Sø. 27. sep. 2020
Meny

Stor, robust kommune som ivaretar INNBYGGERNES FORVENTNINGER?

Publisert mandag 21.11.16 (Leserbrev) Som innbyggere er vi blitt forsikret gang på gang at Vestby kommune er robust nok til å takle en hvilken som helst utfordring uten å slå seg sammen med en nabo eller fler. Fylkesmannen var i sin vurdering så raus at Vestby kunne få velge mellom Moss eller Follo. Disse er tydeligvis ikke aktuelle for store, robuste Vestby som ivaretar innbyggernes forventninger.

► Men ikke alle tror på det som blir sagt. I begynnelsen av året fremsto rådmannen i lokalavisene og fortalte med stor fynd at de hadde engasjert et konsulentfirma for å finne den rette lederen til en kommunal avdeling. Oppgaven så ledelsen i rådhuset som en lett match, for nå flommet markedet over av ledige ingeniører, og selvsagt ville de søke seg til Vestby.

Det begynner å bli noen måneder siden vi leste denne saken, og det vi vet er at lederen av avdelingen er rekruttert fra egne rekker. Sikkert en dyktig person. Men sigarføringen var høy da man ønsket seg en ledig ingeniør fra oljesektoren. Kanskje de ledige ingeniørene ønsker å arbeide i et stort fagmiljø og ikke bli sittende alene og drevet fra skanse til skanse i en kommune? Er kommunen robust nok og har ettertraktete fagmiljøer?

Kommunen trenger langt flere dyktige ingeniører bl.a. for å få orden på forholdene på renseanlegget i Emmerstadbukta. Dette samarbeide mellom Vestby og Ås kommune renner, forsiktig sagt, over. Det lukter heller ikke særlig godt under de rette vindforhold.

Så var det parkeringsplassen i Son. Snakk om «burning» i saksbehandlingen, men det hastet jo så da har man ikke tid til å sette seg skikkelig inni alle planer, lover og regler sånt er jo bare plunder og heft. «Short cut» er å foretrekke, da får man opp støy nivået, ja til og med Fylkesmannen begynte å bry seg. Vi trodde at vi var så stor og dyktig at ingen ville se og høre oss i vår iver etter å ivareta innbyggernes forventninger.

Nå har bygningsavdelingen så mange saker liggende i ulovligsonen at man tydeligvis ikke klarer å telle opp alle manuelt.

Slike mapper pleier å være omfattende, så her snakker vi tydeligvis om mye papir. Rådmannen har bekreftet at det er mange oppsigelser og nyansettelser i den avdelingen.

En håndfull saker sier ikke innbyggerne mye, men er tydeligvis en ny måleenhet i det offentlige. Snakker vi om barnehender eller mannfolknever?

Det vi vet, er at dyktige utdannede byggesaksbehandlere vet å velge sitt arbeidssted med omhu; de ønsker ikke bare god lønn men også store gode fagmiljø med spennende oppgaver. De få med relevant realkompetanse vil nok foretrekke gode fagmiljø, og ikke drive dugnadsarbeid for å få unna sakene. Trasig for nytilsatt leder av bygningsavdelingen å få så mye pes.

Merkelig at de samme leverandørene vinner hver gang det skal utføres noe arbeid.

Men vi snakker nok om dyktige entreprenører som kan regne anbud, og når de først har alle maskinene sine stående i kommunen, så blir jo ikke rigg og drift kostnadene så høye med tanke på forflytningskostnader. 

Hva blir det neste?

Jeg leste et portrettintervju med en ung politiker som var litt overrasket over at politikerne var for lite foroverlent. Det er det flere med ham som synes. 

Det er ikke for sent å kontakte Moss eller Follo og be pent om plass i deres selskap. Tror dette bare er begynnelsen på hvordan det kommer til å bli i årene fremover. Kommunen vil ikke innfri alle forventningene, det er det verken økonomi eller fagmiljøer til.  

M. SKJERSTAD

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland