www.lokalmagasinet.no Stille i Vestby rådhus – er Wi-Fi’en fortsatt slått av? To. 3. des. 2020
Meny

Stille i Vestby rådhus – er Wi-Fi’en fortsatt slått av?

Publisert 04.10.16 (Leserbrev.) Når skal posisjonen i Vestby komme med en kommentar om utspillene fra Fylkesmennene? Det kan være interessant for innbyggerne å få en kommentar til det som fylkesmennene la frem 28. og 29. september. Deres tilråding er jo de offisielle dokumenter som nå er sendt til regjeringen for videre behandling der.

► Det kunne ha vært ønskelig med flere kommentarer enn dem ordfører og SV´s representant har kommet med til dagspressen. Kommentarene var ikke særlig konstruktive og kan ikke være helt representative for folkevalgte representanter. Vil man ta opp vedtaket som er gjort i kommunestyret om å stå alene, eller vil man justere noen vedtak for å komme med i prosessen med større kommuner før 1. januar 2017?

Ill.foto: Stock

En snuoperasjon vil gi tilgang til alle støttemillionene som ja-kommunene vil få. Det kunne være en sum som kunne redde en vanskelig økonomisk situasjon, for å få betalt ned litt gjeld, for eksempel.

Velger man derimot å innta stabilt sideleie og vente til noen tvinger kommunen inn i en stor kommune, får man kr 0,00. Det er forskjell på å gå forlengs og og gå baklengs inni fremtiden.

Flere fylker er også skjønt enige om at kontorene må ryddes, og de slår seg sammen i regioner. Det vil gjøre små sårbare kommuner i store regioner enda mere sårbare og man går fra vondt til verre.

Ikke engang på kommunens hjemmeside er det nevnt med et ord, men der er man mer opptatt av influensavaksine.

► Men Vestby Avis har foretatt en liten undersøkelse av hvor innbyggerne vil føle tilhørighet i en stor kommune. Follo eller Moss. Ca 500 deltok, og stemningen var mot Follo. Utrolig at ikke kommunenes politikere har gjort denne undersøkelsen, men nå får de et lite vink om hva som rører seg.

Det skulle også vært av interesse å få vite hvorfor Vestby Ap er så sterkt imot å få Vestby til en mer fremtidsrettet, robust kommune.

► Ifølge Kommunal Rapport havnet Vestby denne gang på 20. plass av Akershus´ 22 kommuner i den årlige gjennomgangen av hvordan kommunene utfører sine primæroppgaver.

For å sammenlikne, så kom Ås kommune på 10. plass på landsbasis og Vestby på plass 282.

► Er man så dyktig som man later til å tro? Det kan ikke ha noe med standard svaret "vi er over 15000 innbyggere" å gjøre, for det er Ås kommune også.

Det er for øvrig verdt å merke seg at tidligere Ap-statsråd Hill Martha Solberg, nå Fylkesmann i Nordland, gikk mye tøffere ut med sammenslåinger enn Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Østfold. Jeg må si som Halfdan Sivertsen: Førr ei dame!

Ja, til og med Fylkesmannen i Rogaland, Magnhild Meltveit Kleppa, tidligere Sp-statsråd, dro til i sine anbefalinger om kommunestruktur.

► Det kan ikke være ideologi som driver Aps representanter til den holdningen de har inntatt. Det har heller ikke vært noen folkevstemming hvor resultatet er blitt nei. Og økonomien er ikke som hos en kraftkommune på Vestlandet.

Kan det være egne interesser og posisjoner som settes  foran innbyggernes fremtid?

Hvor er støttepartiene – kanskje brakt til taushet? Høyres representanter prøver å ta ordet, men blir bedt om å sette seg ned og, underforstått; holde munn! En ting er sikkert: Rir man sine kjepphester lenge nok, så faller hodet av!

M. SKJERSTAD


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland