www.lokalmagasinet.no Son vs Drammen Sø. 27. sep. 2020
Meny

SON VS DRAMMEN

Publisert 24.01.16. Endret senest 21:43 (Leserbrev) LM-oppslaget "Ren forfølgelse" 22.12.15 om tidligere ordfører John A. Ødbehrs garasjesak er siste i rekken av elleville oppslag om hvordan toppolitikerne i kommunen behandler hverandre. Det er ikke noe vakkert syn, og, som jeg kommer tilbake til, kanskje nøkkelen for å forstå Vestby-politikken etter tusenårsskiftet:

► "Ved å avslå søknaden om dispensasjon i ettertid, driver flertallet med Bygdelistas Bodil A. Holter i spissen en ren personforfølgelse i forlengelsen av det han var utsatt for i kontrollutvalget før valget".

Saken er særdeles delikat og strekker seg 15 år tilbake. Bygningssjefen ga blant annet ferdigattest for bolig over garasjen, som det i ettertid hevdes ikke skulle vært gitt. Nåværende ordfører Tom A. Ludvigsen (som bygget dobbeltgarasje delvis på et friområde) tipset selv administrasjonen høsten 2015 om kollegaens "ulovlighet".

Mitt poeng er ikke den grisete politiske prosessen ordførerkollegaer imellom, hvor saksbehandlingen brukes i sjikanerende hensikt. Sladring og angiveri har aldri vært noen velansett øvelse og skjer bare innenfor en kultur som aksepterer den slags nedrig oppførsel. Som enkeltstående saker, ville Ødbehrs opprinnelig 15 år gamle sak vært død og begravet. Plantet i en ukultur har de ingen utløpsdato.

Det er imidlertid først når vi tar inn over oss hva som skjer i bygningsvesenet i Drammen i disse dager vi forstår at det helt uvirkelige virkelig skjer.

► I Son har naboer har lenge kjempet mot oppføringen av det som viste seg å bli en koloss av et hus, som stjeler både sol og utsikt over fjorden.

- Saker er unntatt ledelsens saksoversikt. - Det foreligger brudd på habilitetsreglene. - Mangler og avvik ved behandling søknader. - Gitt urettmessige tillatelser som strider mot kommunens vedtatte rammer. - Naboklager er unndratt saksbehandling. - Rutinebrudd.

Forskjellen mellom Vestby og Drammen ligger i kommunens og politiets håndtering. Med en ledelse i Vestby som allerede, viser det seg, selv sto i skitten til lang over knærne med private prosjekter, var interessen for å komme til bunns i bygningssjefens og spesialrådgiverens byggetillatelser svært begrenset.

De 30 byggesakene som etterforskes i Drammen, knyttes til 25 såkalte tiltakshavere, privatpersoner og firmaer. Flere skal komme fra et tett og sammensveiset miljø. Kommunen selv og politiet har gått "all inn" og siktet saksbehandler og utbyggere for å få tilgang til banktransaksjoner og avhør av søkerne. Politiet har varslet at hus bygd på korrupte vedtak kan bli revet, og inntekt/gevinst inndratt.

På Son havn nord pågikk byggingen for fullt til tross for klager til Fylkesmannen med en bygningssjef og rådmann som gikk "all inn" for utbyggerne.

På Solsiden Son unngikk man åpenbart klager ved å bygge før tillatelse var gitt. Det går som kjent ikke å påklage et vedtak som ikke er truffet.

Som nærmeste nabo har jeg rikelig fotodokumentasjon som viser framdriften i forhold til gitte tillatelser.

Med Tom A. Ludvigsen (Ap) som ordfører i fire år til, er vi sikret at politikerne bruker energien på interne forhold, eller for å siterer Per Edgar Kokkvold i Aftenposten 27.09.2015:

► "I den anledning er det naturlig å bemerke at H og Ap fremstår som partier for politikere, ikke for medlemmer og velgere. Medlemstallene skrumper inn, og partiene selv blir en død masse som sover mellom valgene. For så å gjenoppstå i valgkamptider når ordførerkandidatene trenger iherdige fotfolk i jakten på posisjoner – og spesialbehandling."

Sett innenfra i dag er det ett av to forhold som kan fornye ledelsen: Kommunesammenslåing eller Forsvarssjefen. Ikke fordi jeg tror Forsvaret er sterkt nok til å befri Son fra 50 års "okkupasjon", men fordi forsvarssjefen selv opplyser til media at han bor i Son.

Forsvarssjefen kan umulig ha forestilt seg de gledens scener dette utløste hos oss som har sett etter nye ordføreremner med tilstrekkelig stridskapasitet og moralsk kompass.

For oss med lang fartstid i kommunen står fortsatt Høyres Kjell Erik Heibeks (1980–1984) opprydding i et tilsvarende kaos som eksemplarisk.

Situasjonen påkaller minner fra en av de fremste motstanderne av Son havn nord-utbyggingen, hvor hun predikerte at "disse husene blir revet". Så sterk i troen var ikke noen andre, men kanskje hun får rett på et vis vi ikke hadde fantasi til å se.

HANS CHR. AAKRE

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland