www.lokalmagasinet.no NYHETER Sø. 27. sep. 2020
Meny

UVHENGIG NETTAVIS I DET NÆRE SIDEN DESEMBER 2002

Epost-adressen vår er: post@lokalmagasinet.com

Denne publisereren skal avløses av en ny og moderne.
VIL IGJEN "GLASSE INN" GARNTØRKA
11.09.2020 14:38
NYHETER >Samtidsdans under garntørka på "Skjæret", et arrangement i Sånafestivalen 2014. LM-foto: Sturla Strand

(Publisert 11.09.20) Igjen har det gamle ønsket om å "glasse inn" garntørka innerst i Sonskilen kommet til politisk behandling og er blitt et hett samtaleemne blant sonnger og hyttefolk. Garntørka fra 1950-tallet er et nasjonalt kulturminne.

Plan- og miljøutvalget vedtok i februar 2015 mot to stemmer, og imot rådmannens innstilling, å si ja til søknaden fra grunneier Sonskilen Båthavn AS, om å få legge glass rundt "Gælja" på Kolåsskjæret. Dette var andre gang utvalget behandlet saken, da som klage på utvalgets avslag i 2014.

Kulturutvalget i Akershus fylkeskommune hadde i forveien uttalt seg negativt til søknaden. Men, overraskende for mange, så avgorde Fylkesmannen klagen basert på begrunnelsen i utvalgets nye vedtak. Sonskilen Båthavn AS la senere planen "i skuffen". 

– Det ville ha vært en fordel om garntørka kunne settes i stand som et virkelig kulturminne, slik at man kunne demonstrere hvordan man tidligere tørket og reparerte fiskegarn. At Follo Museum kan applaudere en slik løsning, er merkelig. Men det viser vel hvor svakt kulturminnevernet i distriktet er, uttalte styret i Soon og Omens Vel til saken allerede i 2012.

Og Laksa Velforening av 1982 gikk i en ny klage til kommunen, i mars 2015, tungt imot innglassing eller ombygging av garntørka for bruk til bl.a. selskapelige arrangementer.

Gantørka er det siste synlige beviset på det gamle kystfiskermiljøet, som var virksomt i Son helt frem til for noen få år siden. Laksa Velforening mener derfor det er ekstra nødvendig å ta vare på garntørka slik den fremstår i dag.

Daværende styreleder Bente Heuch understreket: – Vi har tidligere uttalt oss uten de erfaringer som er gjort de siste årene ved eierens bruk/disponering av garntørka. Heuch lister opp en lang rekke argumenter som spenner bredt, fra det miljømessige til negative følger for kulturminnet som sådant.

– I løpet av de årene som er gått, har det vært arrangert diverse selskaper av privat karakter på garntørka. Man har forsøksvis "glasset inn" stedet med plexiglass og gardiner, som har virket både skjemmende og nedverdigende for et flott kulturminne, uttalte velforeningen innledningsvis i en lengre argumentasjon.

Blant det som ifølge velforeningen er å frykte ved en innglassing på permanent basis er, sitat:

"1.) Endring av garntørkas åpne og luftige konstruksjon. Per i dag ser man gjennom garntørka og mot Laksalandet fra Son, og motsatt gjennom garntørka mot Son fra Laksalandet. Det samme fra sjøsiden, den åpne og luftige konstruksjonen viser hvordan garntørkas funksjon med tørking av garnene ble benyttet. 2.) Vasking/renhold av glasset. Alle som bor nær sjøen vet hvor utrolig fort glass/vinduer blir merket av sjøsprøyt, vind og regn. Uten et jevnlig renhold vil glasset fort bli skittent og være uegnet til å vise den opprinnelige intensjonen med garntørka."

Og videre: 3) "Det vil sannsynligvis raskt komme sprekkdannelser e.l. i glasset. Å skifte så store glassflater vil være uhyre kostbart, og muligens ikke bli foretatt så raskt som man bør for å hindre en forsøpling av kulturminnet.

4) "Refleks i glasset, som vil være svært sjenerende fra alle kanter, også til sjøs." 5.) Lyden vil gå over innglassingen og ut gjennom den åpne trekonstruksjonen slik vi har opplevd den disse årene."

Tilbake


Kommentarer
Ingen funnet

Legg til kommentar
Ruters Reiseplanlegger

ER TOGET I RUTE, DA?JORD TIL PLEN OG HAGE LEVERES HJEM TIL DEG.

Tlf. 48 28 61 31


Spennende historisk bokslipp:

LM Nyhetsdesk er betjent kl. 11–21. HELGEVAKT lørdager og søndager kl. 13–18. Mobil vakttelefon 97938621. Utenom de oppgitte vakttider dag for dag, kan redaksjonen kontaktes på fasttelefon 64957348 hvis det haster. LMs nyhetstjeneste på Facebook og Twitter oppdateres normalt også før og etter de oppgitte vakttider. ANSV. REDAKTØR: Svein-Harald Strand.

Lokalmagasinet.no (LM) blir løpende lagret i Nasjonalbiblioteket. Redigeres i henhold til Redaktørplakaten og Norsk Presseforbunds Vær Varsom-plakat.

(26.05.20) DA ER VI PÅ NETT IGJEN, etter to uker uten tilgang til redigerings-enheten. En svært beklagelig "nedetid", og med mange årsaker. Vi skriver nedetid i anførsel fordi LM som sådan har vært på nett hele tiden, men uten oppdateringer. Dette har jo sukret den sure pillen litt. Red.Sjekkliste: POLITISK KLIMAARBEID
 
Lokalmagasinet.no (LM) er en uavhengig nettavis som redigeres på Redaktør-plakaten og Vær Varsom-plakatens grunn.
Nyheter fra tid med tekniske feil

 VÆRSTASJON MOSS

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

LOKALMATNYTT.NO
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred

Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter

 Forskrift om alkoholomsetningen
Sjekk deg i gjeldsregisteret


 

Dagny Halds skulptur ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde gjennom kommunalreportasjen.

Telefon 64957348

Mobil 979 38 621

post@lokalmagasinet.com

Postboks 160, 1556 Son

DOMENET www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR og daglig leder Strand Prinfo: Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.
 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland