www.lokalmagasinet.no NYHETER Ti. 19. sep. 2017
Meny

Husk at vår e-postadresse er post@lokalmagasinet.com

Elever sjekker kunstgressbaner

TROND GUNDERSBY TIL MINNE

(14.09.17) Trond Gundersby var en Ekte Soning og vil bli husket av mange, ikke bare soninger, men også faste sommergjester. Søndag døde han på Vestby sykehjem, 68 år gammel.

Det er noen år siden Trond var et fast trekk i gatebildet, ofte med tegneblokka på jakt etter enda et motiv. "Bytegneren i Son" ble han, betegnende nok, kalt i et portrett i Østlandets Blad. Men etter hvert som helsa sviktet, ble tegneblokka et stadig sjeldnere følge.

På sykehjemmet fikk han noen gode år. Han trivdes i aktiviteten og fellesskapet der, etter mange år som enslig i leilighet på Stenløkka i Son. LES MER.
Rekordinteresse for forskning og utvikling

VALGRESULTATET I VESTBY

14.09.: 100 prosent av stemmene er opptelt.

VALGRESULTATER HELE LANDET

43 % stemte før valgdagen

(11.09.17. Oppdatert 12:00) (Reporter Svein-H. Strand) I Stortingsvalget 2017, som også er sametingvalg, går folk til urnene i 2134 valglokaler over hele landet i dag. I går var det "søndagsvalg" i 173 kommuner, blant dem Vestby slik det har vært gjennom flere tiår.

► Tallene LM nettopp har fått fra valgstyret i Vestby forteller at 22,77 prosent av kommunens 11.933 stemmeberettigede avga stemme i løpet av de fire timene valglokalene var åpne i går.

Ialt 2717 stemmer ble avgitt, fordelt på de fire valgkretsene Bjørlien, Vestby, Son/Solhøy og Brevik.

Men nesten like mange hadde forhåndsstemt: 2501, eller 20,96 prosent av de stemmeberettigede.

► Allerede før valglokalene åpnet kl. 09 i dag hadde demed hele 43,73 prosent gjort borgerplikten i Vestby. I et stortingsvalg som blir betegnet som historisk spennende, jevnt og viktig, kan det ligge an til en valgdeltakelse på rekordnivå både i Vestby og på landsbasis.

Valglokalene her i Vestby stenger kl. 21, samtidig som det nye Valgdirektoratet slipper de første resultatene fra små kommuner. Grovtellingsresultatet fra Vestby foreligger vanligvis ikke før litt etter midnatt. 

Rådmannen om Ørajordet (2) - der noen vil bygge 200 boliger!


(09.09.17. Oppdatert senest 16:39) (Reporter Svein-H. Strand) "En søknad om forlenget dispensasjon i påvente av endelig reguleringsplan vil bli oversendt fylkesmannen for uttalelse før behandling i kommunen. Arealet er ikke stengt for bruk."

► LMs to tilleggsspørsmål til Vestby-rådmann Sjur Authen onsdag, om parkeringstiltaket på Ørajordet, ble i går fredag besvart. Slik som gjengitt ordrett og i sin helhet ovenfor.

Oppsiktsvekkende nok foreligger det samtidig en plan der Oslo-selskapet Sonskilen Utvikling AS ønsker å oppføre 200 boliger på Ørajordet! LES MER PÅ EKSTRASIDE OM ØRAJORDET.

RÅDMANNEN OM ØRAJORDET

(06.09.17. Oppdatert 23:57) (Reporter Svein-H. Strand) "Utbygger og planavdelingen skal ha et møte neste uke. Det er ikke noe forslag som ligger ute på høring foreløpig."

► Etter én uke fikk LM i formiddag dette korte svaret fra Vestby-rådmann Sjur Authen om situasjonen for Ørajordet, der den midlertidige dispensasjonen for parkeringstiltaket utløp 1. september.
LES MER PÅ EKSTRASIDE OM ØRAJORDET.

MÅ FJERNES, eller så må dispensasjonen forlenges

(01.09.17) ØRAJORDET: "Dersom ikke ferdig reguleringsplan foreligger innen utløpet av dispensasjonens gyldighet, skal tiltaket fjernes eller det må søkes om forlengelse av dispensasjonen."

► Sitatet er fra Vestby kommunes vedtaksbrev til søkerne, datert 1. juli 2016. Og som opplyst i gårsdagens nyhetssak i LM, ble det gitt dispensasjon fram til 1. september 2017.

Dispensasjonen er knyttet til bestemmelser i kommuneplanen for Vestby, med hjemmel i plan- og bygningsloven. LES MER PÅ EKSTRASIDE OM ØRAJORDET.

STANS PÅ ØRAJORDET

(31.08.19. Oppdatert senest 19:19) Vestby kommune har ikke på langt nær klart å holde fristen for å skifte ut dispensasjonen for det midlertidige tiltaket på Ørajordet med en reguleringsplan. Dette får LM opplyst.

► Dispensasjonen utløper i dag. Fra i morgen 1. september kan parkeringsarealet for 153 biler, samt busslommen, dermed ikke lenger brukes lovlig. En henvendelse fra LM til rådmannen i går om status for Ørajordet er ikke besvart så sent som i ettermiddag.

Parkeringsarealet der det var dyrket jord ble ferdiggjort og åpnet for bruk med dispensasjon i fjor høst.

1. september er fristen kommunen, overfor Fylkes-mannen, har gitt seg selv for å presentere en reguleringsplan. LES MER PÅ EKSTRASIDE OM ØRAJORDET.

DETTE ER SISTE DEL av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor her ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen t.v., under "stoffgruppe-boksene", ligger tittellenker til enkeltstående større nyhetssaker som har vært publisert de siste årene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge, med de nyeste sakene langt nede. Innholdet i LM vil ikke være organisert på denne måten i en ny publiserer. Red.

SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave
Vellet får raust med gamle ukebladbilder til ny Sonsbok
02.12.2016 12:57
NYHETER >
Tilbake


Kommentarer
Ingen funnet

Legg til kommentarAlt om Feierbakken 1-saken så langt

JORD TIL PLEN OG HAGE LEVERES HJEM TIL DEG.
Tlf. 64 95 31 51
Den midlertidige nyhetssiden

Lenka i reklamebanneret går for tiden til kafeens Facebook-side fordi oppkjøpere har kapret rettighetene til hjemmesidens domenenavn.

SON I VEKST MISTER BANKEN

To leserbrev av Jostein Haugh, tidligere medlem av Bygdelista:

Byggeprosesser og habilitet
Sjokkert over dispensasjoner

   
 VÆRSTASJON MOSS HAVN

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Hovedstadspuls|

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

 Værdata Solbergstrand i Sør-Frogn, NIVA-stasjonen. | Blåskjellvarsel |

FOLLO-POLITET

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet


HAVNER OG BÅTFORENINGER 
 
VELFORENINGER O.L.
* Soon og Omegns Vel

 

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. 

Lokalmagasinet.no ble startet 1. desember 2002 med en enkel publieringsløsning som hadde et dårlig telleverk. Med en ny publiserer kunne vi i 2007 notere 60.000 besøk. Allerede året etter ble det 85.000 besøk. I 2009 nådde vi milepælen 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000. I 2014 nådde vi en ny milepæl: 250.000 besøk. Sammen med besøket til vårt nye ekstramagasin Herison.no ble resultatet i 2015 omtrent som i 2014. 260.000 ble nådd i 2016, bare for LM. Trenden så langt i 2017 er at LM stevner mot 300.000-tallet, samtidig om Herison.no er i sakte vekst.

Lokalmagasinet.no - Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland