www.lokalmagasinet.no NYHETER To. 25. april 2019
Meny

NETTAVIS & MAGASIN MED STÅSTED I DET NÆRE SIDEN DES. 2002
Vår e-postadresse er: post@lokalmagasinet.com!

Tid for oppdateringer!

(25.04.19.) Arbeidet med Fase 1 på vår WordPress-publiserer har nådd et punkt hvor vi trenger ekstern hjelp fra leverandøren. Vi har "kjørt oss fast" når det gjelder egenskaper og bruk av flere sentrale funksjoner for både utseende og visning av innhold. Dette er et spørsmål om bruk av tid.

► Etter å ha brukt store deler av de to siste dagene på WP-arbeid, må vi naturlig nok ta igjen det forsømte på det som enda i noen måneder skal være LMs åpningsside og ansikt utad. Forsiden trenger også en revisjon etter at mange saker har ligget lenge på visning. 

Men på programmet i dag står først samtaler med leverandøren, som trolig blant annet vil kunne legge ut en lysbildeserie som har ligget klar siden tirsdag.

Det er også slik at åpningssiden på WP ligger "i lås" og viser flere saker som hører hjemme under ulike menypunkter. Lenke legges ut her når det er vesentlige endringer. 

  VEL OVERSTÅTT!

(22.04.19. 14:32) 2. PÅSKEDAG, og tid for å skifte "påskeoverskrift" og legge ut en liten oppdatering om arbeidet med å reise den innholdsmessige grunnmuren for vår WordPress-publiserer. Som det har vært mer enn antydet nedenfor, så er dette et tidkrevende lærestykke med mye prøving og feiling.

► For å gjøre en lang historie kort: Det var ikke før 1. påskedag at "læremuren" ble brutt når det gjelder et hovedelement: MENYEN hvordan hovedmenyen bygges opp og brukes som det sentrale bindingsverk til innholdet, samtidig som individuelle behov for enkelte valgmuligheter er greit ivaretatt innenfor dette rammeverket.

Hovedtanken bak denne "påskedugnaden" har vært å gjennomføre en realistisk trening med å publisere artikler og bilder i full offenlighet. Vi kan trygt slå fast at dette har vært en vinn-vinn-sak.

Tysk hvalbåt var først til brygga79 år siden i dag: Avdelinger med tyske/østerrikske soldater er nettopp blitt satt i land fra bl.a. Oslo-båten D/S "Oscarsborg" (i bakgrunnen). Hun gikk i rute fra Son 06:50, men ble etter kort tid stanset med varselskudd for å ta med sårede etter senkningen av "Blücher" i Drøbaksundet. Son var et av de to første stedene der invasjonsstyrkene satte sine bein på norsk jord. Bildet, fra tyske krigsarkiver, er ett av mange fra krigens dager i Son som ble vist på sommerutstillingen 2016 i Son kystkultursenter.

(09.04.19) Den kaprede ferja D/S "Oscarsborg" på ruta Son-Oslo var den første som satte en større gruppe tyske soldater i land i Son. Men det var en hvalbåt med utstyr og soldater som først la til Dampskipsbrygga 9. april 1940. Utstyret som ble satt i land fra denne var blant annet motorsykler med og uten sidevogn, ammunisjon og diverse feltmateriell.

Disse historisk viktige opplysningene ble nedskrevet av soningen Knut Ottersen som gikk bort i 2009, 90 år gammel. Han noterte ned både det han selv og andre soninger observerte denne dramatiske morgenen i Norges historie. Dette ble et kapittel i en bok med Sonsminner som han ga ut på sine eldre dager

Ottersen bodde på toppen av bakken i Feierbakken, med kort vei til det som skjedde tidlig om morgenen. To ganger var han ute og observerte, og han tok notater om hvordan og hvor raskt tyske avdelinger etablerte kontroll i Son.

Allerede før morgenkaffen ble kald i de sonske hjem, hadde okkupantene overtatt telefonsentralen, Son skole og det som fantes av lastebiler på ladestedet. Det samme gjaldt bussen til rutebileier Bogen.

Det er anslått at rundt tusen soldater ble satt i land i Son, de aller fleste for å bli fraktet videre til Oslo.

Stig Eyde "FLYR HØYT" som etablerer i Ungarn

Fortidsminneforeningen vil ha utsatt iverksetting og påpeker LOVBRUDD

(28.03.19) Fortidsminneforeningen påklager kommunestyrets vedtak i Solhøy-saken siden det medfører at Solhøy gamle skole blir revet. Det anføres at kommunen har brutt plan- og bygningsloven på grunn av manglende opplysning. LES MER.

Bostyret avdekket straffbare forhold

(18.03.19.) Behandlingen av Café Oliven AS konkursbo er avsluttet med et overskudd på bare 325.459 kroner, viser bostyrets innberetning datert 15. mars. Det er avdekket to straffbare forhold som er innberettet til påtalemyndigheten. LES MER PÅ SAMLESIDE.(17.03.19) På denne alternativ-skissen av blokkløsningen for omsorgboliger på Solhøy-tomta, er den gamle skolebygningen med. (Tegning: Vestby kommune.)

Vellets klage på revidert forslag til detaljregulering av Solhøy


BEGREPET«OMSORGSBOLIG» ble lansert i 1994. Formålet var å gi personer som har behov for tjenester og tilrettelegging, en mulighet til å få seg en god bolig som er tilrettelagt for omfattende pleie. Her kan de også ha tettere kontakt med familie. Mange kommuner prioriterer å bygge omsorgsboliger fordi disse som regel er billigere å drifte enn sykehjem. Sverige og Danmark har i stor grad erstattet aldershjem og sykehjem med eldreboliger og ulike hjemmetjenester.

RELATERT SAK fra april 2013: Boliggrensen nær

DETTE ER SISTE DEL av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor her ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen t.v., under "stoffgruppe-boksene", ligger tittellenker til enkeltstående større nyhetssaker som har vært publisert de siste årene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge, med de nyeste sakene langt nede. Innholdet i LM vil ikke være organisert på denne måten i en ny publiserer. Red.
Uformelt "ettermøte" om havna
13.02.2019 10:43
NYHETER >
Tilbake


Kommentarer
Ingen funnet

Legg til kommentarEr toget I RUTE?

JORD TIL PLEN OG HAGE LEVERES HJEM TIL DEG.

Tlf. 64 95 31 51

Nyheter fra periode med tekniske feil
MISTET BANKEN

To leserbrev av Jostein Haugh, tidligere medlem av Bygdelista:

Byggeprosesser og habilitet
Sjokkert over dispensasjoner

   
 VÆRSTASJON MOSS HAVN

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Hovedstadspuls|

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

 


Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. 

Lokalmagasinet.no ble startet 1. desember 2002 med en enkel publieringsløsning som hadde et dårlig telleverk. Med en ny publiserer kunne vi i 2007 notere 60.000 besøk. Allerede året etter ble det 85.000 besøk. I 2009 nådde vi milepælen 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000. I 2014 nådde vi en ny milepæl: 250.000 besøk. 2015 ble året da besøket ikke økte, men det ble nesten på hundretallet som i i milepælåret 2014. 260.000 ble nådd i 2016. I 2017 mer enn doblet vi dette til over en halv million besøk 541.000. I 2018 nådde vi såvidt 700.000 besøk, en en framgang på 28 prosent.


Lokalmagasinet.no Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland