www.lokalmagasinet.no NYHETER Ma. 1. juni 2020
Meny

NETTAVIS & MAGASIN MED STÅSTED I DET NÆRE SIDEN DES. 2002
Epost-adressen er: post@lokalmagasinet.com!(Oppdatert 01.06.20) Forsiden er fortsatt i en modus med omfattende feilretting. I den forbindelse: Vi sletter nå så mye som nødvendig av godt over 2000 saker i "nyhets-modulen". (Den som starter nedenfor den faste forsidetoppen, og der ti saker av gangen kommer opp.) Mandag ettermiddag er 3 prosent av sakene i denne databasen slettet. Men "breddespreng" i designet kommer og går fortsatt i et mønster som vi ikke har funnet helt ut av. Sletting i databasen kan gi svar. Og vi jobber nå hver dag med dette, mens webmaster ser hva slags utslag det gir for funksjonaliteten. Red.

(31.05.20) TEST LITEN ENKELTLINJE


Stor enkeltlinje midtstilt

Tidligere kjøpmann Jørn Risbråthe er død
29.06.2019 09:07
NYHETER >

(11.06.19) Tidligere kjøpmann i Son, Jørn Risbråthe, er død. Han ble 75 år gammel. Med sin dagligvareforretning i Huitfeldt-gården, i de nåværende lokalene til Apoteket i Son, var han i en årrekke en av aktørene i det sentrumsnære som man forholdt seg til i hverdagen.

Fram til et ungt innflytterpar startet og i kort tid drev dagligvareforretning i lokalene etter Viking Canning før Sonja Nyland overtok, var Jørn Risbråthe lenge alene i Son om å tilby det man den gang kunne kalle kolonialvarer i tilnærmet fullsortiment. Så langt plassen rakk.

I kjelleren hadde han jo også rom der han fikk inn og personlig håndterte ferske kjøttvarer til passende stykker og kjøttpålegg av mange slag som daglig fristet oss kunder.

Mange voksne damer hadde i årevis sin trygge arbeidsplass her. Etter nedleggelsen fikk Jørn Risbråthe oppleve at sønnen Ola Risbråthe i meget ung alder overtok etter Sonja Nyland, og straks la grunnen for det som etter hvert og i dag er velkjente Brygga Mat i Kiwi-kjeden.

Jørn Kristian Risbråthe bisettes fra Såner kirke fredag 14. juni kl. 10:30.

Svein-H. Strand

Tilbake


Kommentarer
Ingen funnet

Legg til kommentarJORD TIL PLEN OG HAGE LEVERES HJEM TIL DEG.

Tlf. 48 28 61 31


(26.05.20) FØRSTE RAPPORT etter at webmaster har gjennomført et raskt datadykk ned i mudulen for midtfeltet: Det mistenkes at databasen her kan være sprengt. Dette er et "veldig gammelt" system som ikke er tilpasset den produksjonen vi har hatt gjennom de 11-12 årene publisereren har vært i bruk. Men vår nye publiserer på WordPress er ennå ikke helt klar til å overta. Et råd er derfor å slette et antall artikler/sider for å se om dette slår positivt ut for hvordan midtfeltet oppfører seg. Det gjør vi gjerne, så følg med! Red.

(26.05.20) HEI, DA ER VI PÅ NETT IGJEN, etter to uker uten tilgang til redigeringsenheten. En svært beklagelig "nedetid", og med mange årsaker. Vi skriver nedetid i anførsel fordi LM som sådan har vært på nett hele tiden, bare uten oppdateringer. Dette har jo sukret den sure pillen litt. MEN: Fra et dagsbesøk som lenge lå på 3000-tallet, så har det nå sunket dag for dag i en ukes tid. Til under 1000-tallet. Vi var denne uken kommet til det som kunne blitt et svært negativt vendepunkt for LM, med skadevirkniner som det kunne tatt lang tid å reparere. Red.


(12.05.20) VI TRENGER AVKLARING. Vi setter nå mye inn på å få en avklaring om vårt tekniske problem. Kan det løses, når og hvordan? Og tusen takk til dere lesere for hyggelige besøkstall! Enda det lenge har vært klart at vi har måttet melde pass når det gjelder reportasjer, så ligger besøket dag for dag over 3000-tallet. God inspirasjon i en vanskelig tid, der dagens hovedoppgave på publisering har vært å redigere høyremargen! Her har vi til gjengjeld fått unna mye rydding og omredigering. Red.


(10.05.20) OM FORSIDEN. Når forsiden tidvis har "sidespreng" i designet, så er dette et tiltak i arbeidet med å finne og utbedre den tekniske feilen vi har på modulen for midtfeltet. "Sidesprenget" oppsto som en direkte følge av at en notis under reklamebannerne ble publisert. Tiltaket er for øyeblikket det beste vi har i jakten på å finne og utbedre feilen. Vi beklager at dette tar så lang tid selv med ekstern hjelp. Red.

 12.05. 25 smittede
CORONA-KORTNYTT

Oppdatert fra kommunens hjemmeside per 08.05.

Koronasjekk.no

Vestbys CORONA-side

BUSSTIDER: Arbeidene i Kolås-veien fram til sommeren endrer hvordan bussene kjører: Linje 540 kjører ikke via Son sentrum. Ny linje, 541 med minibusser fra kulturkirken erstatter 540 mellom sentrum og Sonsveien stasjon. Både her og til og fra Moss er holdeplassen i Sigurd Stenes vei, "ankerfestet". 545 kjører som vanlig.

Folkehelse Vestby

Folkevalgte

Sjekkliste: POLITISK KLIMAARBEID
 
Lokalmagasinet.no (LM) er en uavhengig nettavis som redigeres på Redaktør-plakaten og Vær Varsom-plakatens grunn.
Nyheter fra periode med tekniske feil

 VÆRSTASJON MOSS

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred |

Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |

Forskrift om alkoholomsetningen |

Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde gjennom kommunalreportasjen.

Telefon 64957348

Mobil 979 38 621

post@lokalmagasinet.com

Postboks 160, 1556 Son

DOMENET www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR og daglig leder Strand Prinfo: Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.
 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland