www.lokalmagasinet.no NYHETER To. 22. feb. 2018
Meny

ÅRSMØTE

Soon og Omegns Vel torsdag 22. februar 2018
kl. 19.00 på Son Kystkultursenter
Saker til behandling:
- Godkjenning av innkalling
- Valg av ordstyrer og referent
- Styrets årsberetning
- Regnskap for 2017 og budsjett for 2018
- Saker fremmet av styret for 2018
- Valg av styre for 2018
- Arbeidsprogram for 2018
UTDELING AV SOONINGPRISEN

Vår e-postadresse er post@lokalmagasinet.com

I KVELD: Jan Johansen forteller om de tre store kjøpmennene i Son - Stoltenberg, Wold og Huitfeldt. Se her PÅ PLAKATEN.

Slutt for jazz- og poesidagen


Fra jazz- og poesidagen lørdag 11. juni 2016. Vi ser primus motor på arrangørsiden, Thove Hov Eggen, i lett passiar med Royal Gardens Finn Arnesen. Herison.no laget en stor fotoreportasje. (Foto: Svein-H. Strand)

(19.02.18. Oppdatert 07:58) Styret i Bibliotekets venner i Son har besluttet å avvikle den årlige jazz- og poesidagen i gallerihagen. Det går fram av årsberetningen som LM publiserer i sin helhet i dag.

– Det er et populært, men stort, løft og har ikke hatt effekt når det gjelder medlemsverving eller oppmerksomhet omkring biblioteket, framgår det. Styret har også vedtatt å begynne å ta inngangspenger for ikke-medlemmer på sine arrangementer i biblioteket, der det bl.a. arrangeres forfattermøter.

15 års lokalhistorie med LM:

Ti år i år siden Son skole ble nedlagt

LM-foto: Svein-H. Strand

(18.02.18) Senere i år er det ti år siden gamle Son skole ble nedlagt og en ny skole tatt i bruk ved fylkesveien vis a vis Solhøy skole. Tiden før siste klasse forlot bygningen var preget av det som kan ha vært norgesrekord i falske brann-alarmer med utrykning. Dette bildet er fra en utrykning i mai 2008, og ble typisk nok brukt som illustrasjon til en utrykning tre måneder senere.

Som årsak til de mange kostbare utrykningene pekte brannmannskapene på manglende vedlikehold, og en fellesnevner var at alarmen ble utløst i helger og når ingen var til stede.

Bildemotivet favner også brakka som etter hvert fikk to etasjer for å gi kapasitet til alle på de fire klassetrinnene som skolen betjente i sin siste epoke. Mye historie i ett bilde, dette.

I juli to år senere er det ingen feil når alarmen går: SFO-bygningen ved siden av brenner etter at noen kastet en brannbombe av en flaske gjennom et vindu i 2. etasje. 

Formål: Kjøp/salg/utleie av fast eiendom og alt som hører med

(15.02.18) (Reporter Svein-H. Strand) Aksjeselskapet som nå eier bankgården i Storgta 22 har oppgitt følgende som formål med driften: "Kjøp/salg/utleie av fast eiendom og alt som hører dermed", som det heter i kunngjøringen hos Brønnøysundregistrene.

♦ Samtidig har selgeren, som kort fortalt i LM 12.02., fått tinglyst en ti-årig klausul om at det i lokalene gjelder, sitat: "Forbud om næringsvirksomhet som bank, eiendomsmegling, forsikringskontor m.m."

♦ Mange undres over om og eventuelt hvordan disse to bestemmelsene kan harmoniseres juridisk sett uten at det nye eierselskapet Storgata Son AS leier ut lokalene til interesserte næringsdrivende.

♦ Banken understreket i sin pressemelding rundt overtakelsen at heller ikke de kjenner "de videre planer" som kjøperen har. Også dette en indikator på at det er utleie det satses på.

♦ Styreleder Anders Foss i Storgata Son AS er samtidig en sentral person i den store eiendomsaktøren Foss & Co Eiendomsmegling AS, der et av datterselskapene har kontor i Storgata 30.

♦ Anders Foss er også daglig leder og styreleder i Grieg Eiendom AS som eier den fredede barokkbygningen Thornegården med uteareal, som også har adresse Storgata 30. Her drives det med utleie av bl.a. leiligheter og næringsarealer.

Ny eier Storgata Son AS

(12.02.18. Oppdatert 20:27) (Reporter Svein-H. Strand) Storgata Son AS er i dag innført i Kartverkets grunnbok som ny eier med tinglyst skjøte i bankgården. Aksjeselskapet er stiftet for anledningen, med 100.000 kroner i aksjekapital.

Foto: Fra LinkedIn

► Forretningsadressen er i Kolbotn og er identisk med hovedkontoret for en stor aktør i eiendomsbransjen. En rekke datterselskap opererer på begge sider av Oslofjorden. Også i Storgata 30 i Son, nemlig Foss & Co. Son/Vestby Eiendomsmegling AS

Anders Foss (bildet) er i Brønnøysund-registrene oppført som styreleder i Storgata Son AS, med Inger Kinneberg Foss som styremedlem.

Men hva skal selskapet drive med i den verneverdige bygningen sentralt i Son? Ifølge en avtale som selgeren har fått tinglyst, skal det nemlig være et ti års forbud om å drive bl.a. eiendoms-megling i gården. Følg med på LMs oppdateringer om denne saken.

ÅRET DET VAR SÅ KUTT!

(08.02.18) 13 ÅR ER GÅTT siden Vestby kommunes store kuttår. Herison.no har samlet noen notiser som med sitt innhold satte tildels sterkt preg på lokalsamfunnet.

Mål: 800 nye arbeidsplasser innen reiseliv og handel til 2020

For 15 år siden:
EU-prosjekt overtar for OSLOFJORD INFO

Son fikk landets første lokalleksikon

  JUBILEET MARKERES ET STYKKE INN I DET NYE ÅRET. I 2003 TOK VI SATS OG HOPPET.

1. desember 2017 var det 15 år siden Lokal-magasinet.no med svært små ressurser i lomma kunne ønske velkommen til et nytt, superlokalt nettsted. Ressursene er fortsatt små. Jubileums-markeringen vil bli preget av det, men kan bli interessant nok. Virksomheter som har sin formelle fødsel i slutten av et år, fører gjerne markeringen over et stykke inn i det nye året. At 2003 var LMs første hele driftsår, vil bli markert med bl.a. et tilbakeblikk på nyhetsbildet i det nære denne vinteren og våren. En egen side med jubileumsstoff, vesentlig om oss selv, bygges opp her. Jubilanten har, fra tid til annen, selv figurert i nyhetsbildet og i kommentarspalter. Følg med! Red.
Sterke farger, sterke symboler: Ari Behn stiller ut i Galleri Soon
13.03.2017 19:03
NYHETER >

(08.03.17) Lørdag 11. mars kl. 14 åpner Ari Behn sin første separatutstilling i Galleri Soon. Ari Behn har til nå vært mest kjent for sitt forfatterskap, men de siste årene har han også prioritert kunsten.

► Sterke farger og sterke symboler preger arbeidene hans – som han selv betegner som abstrakt ekspresjonistiske. De har mange fortellinger, lag på lag, og spiller på flere nivåer.

Ari Behn, som opprinnelig er fra Moss, har tidligere hatt utstillingen ” The Art of Lovemaking” på Galleri Svae i Gjøvik sammen med kunstneren Unni Askeland. I 2013 stilte han ut debutbildene sine på Dr. Holms og Galleri PAN på Geilo sammen med blant andre Odd Nerdrum, Per Heimly, Unni Askeland og Elisabeth Werp. Ord som ”ekstrem” og ”vågal” er blitt brukt om Ari Behns visuelle kunstuttrykk.

– Jeg har alltid tegnet, sa Ari Behn til magasinet KUNST, om hvorfor han som ordkunstner ville fokusere på bildene. Han forklarte at han som kunstner skaper en scene, et visuelt design, der historiene møtes, og dramatikken og samtalene foregår både i bildene, på teaterscenen og i romanene hans.

Tilbake


Kommentarer
Ingen funnet

Legg til kommentarNyheter fra periode med tekniske feil

REKLAME

Son i vekst MISTET BANKEN

To leserbrev av Jostein Haugh, tidligere medlem av Bygdelista:

Byggeprosesser og habilitet
Sjokkert over dispensasjoner

   
 VÆRSTASJON MOSS HAVN

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Hovedstadspuls|

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

FOLLO-POLITET

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

 

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. 

Lokalmagasinet.no ble startet 1. desember 2002 med en enkel publieringsløsning som hadde et dårlig telleverk. Med en ny publiserer kunne vi i 2007 notere 60.000 besøk. Allerede året etter ble det 85.000 besøk. I 2009 nådde vi milepælen 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000. I 2014 nådde vi en ny milepæl: 250.000 besøk. Sammen med besøket til vårt nye ekstramagasin Herison.no ble resultatet i 2015 omtrent som i 2014. 260.000 ble nådd i 2016, bare for LM. I 2017 mer enn doblet vi dette til over en halv million besøk 541.000.

Lokalmagasinet.no Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland