www.lokalmagasinet.no NYHETER To. 18. april 2019
Meny

NETTAVIS & MAGASIN MED STÅSTED I DET NÆRE SIDEN DES. 2002
Vår e-postadresse er: post@lokalmagasinet.com!

GOD PÅSKE!

(16.04.19. 15:18. Oppdatert 15:50) Da er vi kommet til tirsdag i påskeuka, og tid for å ønske våre lesere, samarbeidspartnere og forbindelser på økonomisiden en riktig GOD PÅSKE!

► Som mange er blitt klar over gjennom de to siste dagene: Påsken vil hos oss i stor grad bli benyttet til å legge ut en startpakke til Fase 1 med saker som alle kan lese på den unike WordPress-plattformen. En publiserer levert i skreddersøm for LM, men så annerledes å bruke at læretiden er blitt svært lang.

Vi har jo samtidig hatt oppdateringer og redigering av LM-fronten her å ivareta siden publisereren ble levert i 2017.

Påsketiden med få henvendelser og avtaler er derfor mer enn fristende å benytte, selv om vi også gjennom noen uker tidligere har prioritert WP-trening og flytteforberedelser foran bl.a. kommunalnyheter.

I DAG har vi lagt ut den første artikkelen fra LM-arkivet som skal vises under "MEDBRAKT" i toppmenyen. Det er et kåseri som har ligget svært bortgjemt i menystrukturen: Vestby som selvstendig enklave? Saken ligger foreløpig på samlesiden som alle kommer til først, men har allerede fått egen lenke.

LM-redaktørens ironiske kåseri fra 2008 tar utgangspunkt i gamle dagers "nessekonger" og videre ned til faktiske hendelser mellom kommune og overordnede myndigheter. Flere vil mene at temaet er like aktuelt nå som da.

Vi har dessuten gjort flere endringer i toppmenyen, og har "revet løs" de sammenkoplede bildene under menyen "FRA GLEMSELEN". Å legge innhold i menypunktene er WordPress-arbeid som er høyest prioritert i påsken.

Beklageligvis er bildeteksten til artikkelen om da kong Oscar II kom med tog fra Moss for å inspisere jernbaneviadukten i Hølen  falt ut. Og for å si det rett ut: Vi sliter med å få den lagt inn igjen i et system som helt ut er basert på blokker. 
(15.04.19. 10:15) I DAG, så langt: En beretning fra 1978, da det var 100 år siden kong Oscar II kom med tog fra Moss for å inspisere jernbaneviadukten i Hølen. Vi publiserer nå i starten på Fase 1 alle innlegg på forsiden. Dette stoffet vil senere bli flyttet til ulike seksjoner med lenke fra forsiden. 

(13.04.19) Vi gjør oppmerksom på at menyen dere ser på vår WordPress-publiserer er et utkast. Det foregår nå også arbeid med publisering på områder som ikke dekkes av meny-punktene. Bildene som kommer opp under menyen "Glimt fra det nære" er åpningsversjoner på et fotogalleri som skal bli større. Klikk på åpningsbildene både en og to ganger, så blir også hvert bilde større.LM-foto: Sturla Strand

(12.04.19) En "historisk forsinket" påske står for døren, men litt for tidlig i dag å ønske leserne God Påske. Denne fredag før Palmesøndag byr vi i alle fall på noen fine påskeegg, og en orientering om påskedagene her i LM.

► Vi holder som vanlig "påskeåpent" alle dager, men med kortere vakter på dagtid påskeaften, 1. påskedag og 2. påskedag.

Viktige hendelser kan fra mandag, uansett tid, varsles med sms om hva det gjelder til 979 38 621. Vi tar da kontakt så snart som mulig. Epost sjekkes daglig og besvares etter behov.

Vi minner samtidig om vårt redaksjonelle tilbud på Facebook-siden Her i Son. Der serverer det daglig en miks av egne saker og info om lokale arrangementer som vi deler fra arrangørenes Fb-sider. Her er det også mulig for leserne å bidra.

► Våre egne saker på Her i Son er frittstående bilder og forhåndsvisninger med lenke til relevant arkivstoff fra LM og Herison.no. Siden nærmer seg nå 960 følgere og ser gjerne tusentallet før det blir sommer! Lenke til siden ligger i høyremargen.

Tysk hvalbåt var først til brygga79 år siden i dag: Avdelinger med tyske/østerrikske soldater er nettopp blitt satt i land fra bl.a. Oslo-båten D/S "Oscarsborg" (i bakgrunnen). Hun gikk i rute fra Son 06:50, men ble etter kort tid stanset med varselskudd for å ta med sårede etter senkningen av "Blücher" i Drøbaksundet. Son var et av de to første stedene der invasjonsstyrkene satte sine bein på norsk jord. Bildet, fra tyske krigsarkiver, er ett av mange fra krigens dager i Son som ble vist på sommerutstillingen 2016 i Son kystkultursenter.

(09.04.19) Den kaprede ferja D/S "Oscarsborg" på ruta Son-Oslo var den første som satte en større gruppe tyske soldater i land i Son. Men det var en hvalbåt med utstyr og soldater som først la til Dampskipsbrygga 9. april 1940. Utstyret som ble satt i land fra denne var blant annet motorsykler med og uten sidevogn, ammunisjon og diverse feltmateriell.

Disse historisk viktige opplysningene ble nedskrevet av soningen Knut Ottersen som gikk bort i 2009, 90 år gammel. Han noterte ned både det han selv og andre soninger observerte denne dramatiske morgenen i Norges historie. Dette ble et kapittel i en bok med Sonsminner som han ga ut på sine eldre dager

Ottersen bodde på toppen av bakken i Feierbakken, med kort vei til det som skjedde tidlig om morgenen. To ganger var han ute og observerte, og han tok notater om hvordan og hvor raskt tyske avdelinger etablerte kontroll i Son.

Allerede før morgenkaffen ble kald i de sonske hjem, hadde okkupantene overtatt telefonsentralen, Son skole og det som fantes av lastebiler på ladestedet. Det samme gjaldt bussen til rutebileier Bogen.

Det er anslått at rundt tusen soldater ble satt i land i Son, de aller fleste for å bli fraktet videre til Oslo.

Stig Eyde "FLYR HØYT" som etablerer i Ungarn

(07.04.19) (Reporter Svein-H. Strand) I ungarske medier er Stig Eyde, velkjent lokal-politiker i Vestby, et aktuelt navn i egenskap av etablerer.

► En gård for dyrking av vindruer etablerte han for flere år siden. Lei av dårlig kvalitet på utstyr han brukte i egen virksomhet hjemme på Berg gård, fikk han laget et forbedret jordsikteverk: En jord-forbedringsmaskin som først ble produsert i Irland, siden 2016 bare i Ungarn.

Og nå får han sannelig startet en ungarsk flyskole, av alle ting.

To LM-rekorder i krevende tider

(04.04.19) Minst én ny rekord ble stilt i utsikt før trafikktallene for LM i mars skulle summeres. Og så ble det to. For første gang hadde vi over tre tusen besøk i gjennomsnitt per dag, nærmere bestemt 3100.

► Til tross for enkelte dager med relativt lave tall, så ble det i mars registrert til sammen nøyaktig 96.100 såkalt vellykkede forespørsler til serveren. Den andre rekorden ble satt da vi 28. mars sprengte 5000-tallet og dét med god margin: 5528 lyder den nye rekorden for dagsbesøket.

For å si det rett ut: Et besøk vi ikke kunne drømme om så sent som for halvannet år siden, da vi jublet over de gode tallene vi hadde den gang!

► Dette er en flott stimulans i en krevende, for ikke å si vanskelig, omstilling til det som på mange måter blir en ny måte å publisere innholdet vårt på. Og når konsistensen i dette skal vurderes, så er det viktig å få med seg dette:

Leserne forsyner seg fortsatt godt fra vårt store og varierte arkiv. På besøkene ble det i gjennomsnitt per dag lastet ned 23.470 sider for visning. I gjennomsnitt 7,5 sider per besøk. Og bare så det er sagt: Dette inkluderer et forholdsvis lite antall "tekniske sider". Det vil si sider som brukes av redaksjonen i online redigering.

Svein-H. Strand
LM-redaktør og utgiver

Bekkeråd eller supperåd

Styret i Soon og Omegns Vel

(01.04.19) Etter årsmøtet i Soon og Omegn Vel har styret følgende sammensetning: Leder Jon Warhuus, nestleder Heidi Vegel, sekretær Anstein Spone, kasserer Asgeir Mjelve, styremedlem Ivar Gudmundsen. Varamedlemmer til styret er Ingerid Rutherford, Inger Elisabeth Hanssen og Per Gudim Thorbjørnsen.

Logistikk med vanskelige valg

Et samfunn som tolererer HAT

Fortidsminneforeningen vil ha utsatt iverksetting og påpeker LOVBRUDD

(28.03.19) Fortidsminneforeningen påklager kommunestyrets vedtak i Solhøy-saken siden det medfører at Solhøy gamle skole blir revet. Det anføres at kommunen har brutt plan- og bygningsloven på grunn av manglende opplysning. LES MER.

Bostyret avdekket straffbare forhold

(18.03.19.) Behandlingen av Café Oliven AS konkursbo er avsluttet med et overskudd på bare 325.459 kroner, viser bostyrets innberetning datert 15. mars. Det er avdekket to straffbare forhold som er innberettet til påtalemyndigheten. LES MER PÅ SAMLESIDE.(17.03.19) På denne alternativ-skissen av blokkløsningen for omsorgboliger på Solhøy-tomta, er den gamle skolebygningen med. (Tegning: Vestby kommune.)

Vellets klage på revidert forslag til detaljregulering av Solhøy


BEGREPET«OMSORGSBOLIG» ble lansert i 1994. Formålet var å gi personer som har behov for tjenester og tilrettelegging, en mulighet til å få seg en god bolig som er tilrettelagt for omfattende pleie. Her kan de også ha tettere kontakt med familie. Mange kommuner prioriterer å bygge omsorgsboliger fordi disse som regel er billigere å drifte enn sykehjem. Sverige og Danmark har i stor grad erstattet aldershjem og sykehjem med eldreboliger og ulike hjemmetjenester.

RELATERT SAK fra april 2013: Boliggrensen nær

DETTE ER SISTE DEL av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor her ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen t.v., under "stoffgruppe-boksene", ligger tittellenker til enkeltstående større nyhetssaker som har vært publisert de siste årene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge, med de nyeste sakene langt nede. Innholdet i LM vil ikke være organisert på denne måten i en ny publiserer. Red.
SOON SEILFORENING 100 ÅR
29.01.2019 00:14
NYHETER >
Tilbake


Kommentarer
Ingen funnet

Legg til kommentarNyheter fra periode med tekniske feil
MISTET BANKEN

To leserbrev av Jostein Haugh, tidligere medlem av Bygdelista:

Byggeprosesser og habilitet
Sjokkert over dispensasjoner

   
 VÆRSTASJON MOSS HAVN

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Hovedstadspuls|

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

 


Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. 

Lokalmagasinet.no ble startet 1. desember 2002 med en enkel publieringsløsning som hadde et dårlig telleverk. Med en ny publiserer kunne vi i 2007 notere 60.000 besøk. Allerede året etter ble det 85.000 besøk. I 2009 nådde vi milepælen 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000. I 2014 nådde vi en ny milepæl: 250.000 besøk. 2015 ble året da besøket ikke økte, men det ble nesten på hundretallet som i i milepælåret 2014. 260.000 ble nådd i 2016. I 2017 mer enn doblet vi dette til over en halv million besøk 541.000. I 2018 nådde vi såvidt 700.000 besøk, en en framgang på 28 prosent i jubileumsåret.


Lokalmagasinet.no Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland