www.lokalmagasinet.no NYHETER Sø. 27. sep. 2020
Meny

UVHENGIG NETTAVIS I DET NÆRE SIDEN DESEMBER 2002

Epost-adressen vår er: post@lokalmagasinet.com

Denne publisereren skal avløses av en ny og moderne.
SOMMERLIG REKORDSALG AV POLVARER
07.09.2020 19:11
NYHETER >


LM Arkivfoto, fra åpningen av Vinmonopolet Son i mai 2016.

(Reporter Svein-H Strand) Vinmonopolet solgte i sommermånedene juni, juli og august til sammen 65.793 liter over disk i butikken i Son. Det er hele 27.795 liter, eller 73 prosent, mer enn i samme periode i fjor.

Salget av svakvin økte med 74 prosent, altså nesten identisk med den prosentvise øking i totalen for Vinmonopolet Son.

Vi snakker da om 58.238 liter svakvin, mot 33.515 i fjor sommer. I en kategori 2-butikk som Son er.

Dette opplyser Halvor Bing Lorentzen til Lokalmagasinet.no. Han er direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Vinmonopolet.

Når det gjelder bakgrunnen for denne radikale salgsveksten, både i Son og mange andre steder i landet, viser han til at det i denne perioden har vært nærmest full stans i grensehandelen.

- Dessuten har jo få vært ute og reist i sommer. Så de har konsumert sine polvarer her hjemme, og dermed handlet på Vinmonopolet, påpeker Lorentzen.

- For salgstallene generelt ser vi at den aller største økningen når vi sammenlikner med sommermånedene i fjor, de finner vi i grensenære områder. Som Kongsvinger og Halden her på Østlandet. Men dette er også steder der Vinmonopolet hadde et lavt salg per innbygger allerede før corona-situasjonen, understreker han.

Ser vi på Son-tallene for de enkelte vareslag som Lorentzen har listet opp for oss, finner vi noen der økningen i perioden har vært på langt over hundre prosent. For fruktbrennevin 178 %; rom 123 %; gin 105 %.

For fruktvin er økningen på hele 275 prosent. Interessant nok, men dette er vel å merke økning fra et svært lavt volum. Det gikk nemlig ut bare 43 liter fruktvin gjennom hele sommeren, mot 12 liter i fjor.Tilbake


Kommentarer
Ingen funnet

Legg til kommentar
Ruters Reiseplanlegger

ER TOGET I RUTE, DA?JORD TIL PLEN OG HAGE LEVERES HJEM TIL DEG.

Tlf. 48 28 61 31


Spennende historisk bokslipp:

LM Nyhetsdesk er betjent kl. 11–21. HELGEVAKT lørdager og søndager kl. 13–18. Mobil vakttelefon 97938621. Utenom de oppgitte vakttider dag for dag, kan redaksjonen kontaktes på fasttelefon 64957348 hvis det haster. LMs nyhetstjeneste på Facebook og Twitter oppdateres normalt også før og etter de oppgitte vakttider. ANSV. REDAKTØR: Svein-Harald Strand.

Lokalmagasinet.no (LM) blir løpende lagret i Nasjonalbiblioteket. Redigeres i henhold til Redaktørplakaten og Norsk Presseforbunds Vær Varsom-plakat.

(26.05.20) DA ER VI PÅ NETT IGJEN, etter to uker uten tilgang til redigerings-enheten. En svært beklagelig "nedetid", og med mange årsaker. Vi skriver nedetid i anførsel fordi LM som sådan har vært på nett hele tiden, men uten oppdateringer. Dette har jo sukret den sure pillen litt. Red.Sjekkliste: POLITISK KLIMAARBEID
 
Lokalmagasinet.no (LM) er en uavhengig nettavis som redigeres på Redaktør-plakaten og Vær Varsom-plakatens grunn.
Nyheter fra tid med tekniske feil

 VÆRSTASJON MOSS

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

LOKALMATNYTT.NO
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred

Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter

 Forskrift om alkoholomsetningen
Sjekk deg i gjeldsregisteret


 

Dagny Halds skulptur ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde gjennom kommunalreportasjen.

Telefon 64957348

Mobil 979 38 621

post@lokalmagasinet.com

Postboks 160, 1556 Son

DOMENET www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR og daglig leder Strand Prinfo: Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.
 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland