www.lokalmagasinet.no NYHETER On. 19. feb. 2020
Meny

Riv ikke ET TIDSVITNE!

NETTAVIS & MAGASIN MED STÅSTED I DET NÆRE SIDEN DESEMBER 2002

Vår epost-adresse er: post@lokalmagasinet.com!

Unikt funn: Ukjent Son-bibliotek som ble startet for 150 år siden

(18.02.20) (Reporter Svein-H. Strand) Å være arkivar i det lokale kan by på de store overraskelser når man graver lenge og dypt nok. Det har Berit Sæbø og Paul Sporsheim erfart.

I arkivene etter tidligere Son kommune (1838-1963) er det blant annet skoleprotokoller, som i de fleste kommuner i landet. En av protokollene har informasjon om jentene som gikk på Soons skole i perioden 1826-1849.

I tillegg inneholder denne skoleprotokollen grunnlaget for folketellingen i Son 1865.

Det er litt spesielt, sier Paul Sporsheim.

SOONS BØRNEBIBLIOTHEK

Men helt uventet har protokollen også opplysninger om et bibliotek som har gått under radaren for arkivarer og lokalhistorikere. Nemlig Soons Børnebibliothek, med nedtegnelser fra årene 1869-1894.

Dette er unikt! Disse årene er en periode da landet endret seg på mange måter, fastslår arkivaren. (Mer om denne saken er i arbeid.)

Rekordhøy vannstand(17.02.20. Oppdatert 15:59) Det er i ettermiddag stormflo og rekordhøy vannstand i Son. Bildet over: Slik så det ut ved 14:50-tiden på gangveien bak gangbrygga sett mot Solsiden.Snur man seg, så ser det slik ut på gangveien mot Storgata i bakgrunnen. Son kystkulturenter til høyre. Det snakkes om tidenes høyeste vannstand i Son sentrum.

Likevel er det et relativt lite areal som kan sies å være flomrammet så langt, fra kystkultursenteret og bort til Solsiden.

Enda er det et stykke opp til bryggekanten. Og ingen kjellere eller installasjoner langs brygga skal være rammet.

Annerledes er det mange andre steder langs Oslofjorden: Vannet går over bryggekantene og tog står fordi skinnegang er oversvømt.

"RIVE-nabovarsel er sendt ut"

(14.02.20. 17:00) (Reporter Svein-H. Strand) Ryktebaserte "nyheter" publiseres rett som det er i sosiale medier, ikke minst plassert som debatt-premisser i kommentarspaltene på Facebook. I disse dager tror "halve Son" at gamle Solhøy skole ganske snart skal rives.

‒ Nabovarsel er sendt ut, var det nemlig en debattant som bemerket.

I dag kontaktet LM rådmann Sjur Auten:

‒ Kan du bekrefte at det er sendt ut nabovarsler for riving av Solhøy gamle skole?

‒ Nei.

‒ Er det bestemt når riving skal starte, og når blir dette, eventuelt?

‒ Nei.

Det gamle kommunestyrets flertallsvedtak, i tilknytning til planleggingen av Sohøy omsorgsboliger, står midlertid fast.

Soon og Omegns Vel, ved leder Jon Warhuus, har i flere innlegg gjennom fjoråret ‒ og nå i februar (innlegg bak lenke ovenfor) ‒ hamret ned de mange argumenter for å bevare den gamle bygningen. Den har da også i mange år hatt status som nettop bevaringsverdig. Og Fortidsminneforenngen har gjort sitt.

"Bevaringsverdigheten" har to ganger gjennom årene vært bekreftet i kommunestyrevedtak i forbindelse med framtidig bruk. Like mange ganger har dette vært omgjort.

I dag er begrunnelsen at det angivelig ikke er noen vei utenom å rive det bevaringsverdige, skal det bli plass til så mange enheter (88) som det er plass til... Og som egentlig er for lite til å dekke behovet i sørkommunen de nærmeste årene.

ELDREBØLGEN
Et underliggende premiss i rådmannens saksframlegg har vært at kommunen er på etterskudd med å legge tilrette for å dekke behovet som eldrebølgen skaper.

Hvorfor man er kommet på etterskudd med å etablere kommunale omsorgsboliger ‒ med Husbank-tilskudd ‒ hører vi ikke noe om. Authen har ikke vært rådmann i mange år.  Er så dette en glipp som kan tilbakeføres til hans forgjenger?

Venstres Arjo van Genderen har på en lett forståelig måte argumentert mot logikken som ønsket om optimal utnyttelse av Solhøy-tomta lener seg til: Fordi det er den man har, og selv eier.

Start jakten nå ‒ på arealer som kan dekke det framtidige behovet for både omsorgsboliger og sykehjem i sørkommunen, er hans klare oppfordring.

Diskrimineringen treffer HARDT

(10.02.20) (Aktuell kommentar: Marie Karlsen) Vi skriver 2020, og diskrimineringen i Norge treffer hardt! Den treffer for eksempel han som bor i en tilrettelagt leilighet, men som ikke kommer seg ned trappene dersom det skulle oppstå brann i blokka. NAV vil gjerne installere trappeheis, men vaktmesteren som er ansvarlig for blokka nekter å ha ansvaret for det nødvendige vedlikeholdet. LES HELE SAKEN HER.

Holder åpent i vinterferien

(10.02.20) Mens Vestby kommune arbeider med å overta Son kystkultursenter fra Museene i Akershus (MiA): Meldingen fra ordfører er at vi i foreningen skal fortsette som vanlig.

Altså vil vi holde åpent i vinterferien, hver dag kl.12.00-16.00 fra og med lørdag 15.02. til og med søndag 23.02, fastelavn. Kafeen vil være åpen som vanlig.

Søndag 16.02. kl.13.00 inviterer vi igjen til fortellerstund med Tore Rahn, for folk i alle aldre.

Son kystkultursenters venner. Styret

SAMLESIDE: Kystkultur mellom to eierskap

Pengedryss til arrangementer

(08.02.20) Årets utgave av Kulturdøgn Soon, den tredje, skal arrangeres 14.-16. august. Også denne gang har Vestby kommune bevilget 200.000 kroner i støtte til det kompakte arangementet, der et hundretalls gratisarbeidende frivillige på utallige poster utgjør grunnfjellet.

Denne ‒ og en rekke andre påplusninger til rådmannens handlings-program og budsjett for perioden 2020-2023 ‒ lå i fellesforslaget til Ap, Bygdelista, V, Sp, SV, MDG og Rødt som ble vedtatt i desember.

► På arrangementssiden ble også dette plusset på rådmnnens forslag (støtte for 2020):

50.000 kroner til aktiviteter på Son kystkultursenter.

300.000 kroner til «Liv i Vestby».

Sist, men ikke minst:

100.000 kroner i støtte til årets utgave av den ultralokale OG internasjonalt innrettede festivalen Sånafest, som bl.a. byr på forestillinger med samtidsdans i Hølen og Son.

Drøye påstander får stå uimotsagt i Vestby Avis

(31.01.20) Med utgangspunkt i kommunens behandling av den 10-15 år gamle byggesaken på eiendommen der Klubben Soon holdt til, i Brevikveien 7, publiserte Vestby Avis på nett 26. januar en oppsiktsvekkende drittpakke:

Et leserbrev med tilgang for både abonnenter og andre så ikke ut til å være verken innholdsmessig redigert eller moderert. Selv rådmannens navn står skrevet feil, senest i dag. LES MER.

Store utfordinger på kapasitet innen sykehjemstjenesten

(26.01.20) Vestby hadde høsten 2019 104 plasser på sykehjemmet en økning på 16 plasser i løpet av to år. Dette er godt over det en økning basert på hva demografiske årsaker skulle tilsi, bemerker rådmann Sjur Authen. MER PÅ SAMLESIDE OM SYKEHJEMMET.

Gjeldstynget kommune

(15.01.20) Vestby kommune har svært høy gjeld, og står foran store investeringer. Kombinasjonen av disse to faktorene gjør at kommunen er svært utsatt for eventuelle renteendringer. Beregninger har vist at selv med en «normal» lånerente, og med et netto driftsresultat på 1,75 prosent av driftsinntektene, vil det være behov for å kutte 30 millioner kroner i 2020. LES MER.

Dette er siste del av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen under "stoffgruppe-boksene" oppe t.v. ligger tittellenker til enkeltstående nyhetssaker fra de seneste månedene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge. Ny publiserer vil ikke ha denne forsidetoppen, som ikke passer vår måte å publisere på. Red.

Skill skatter fra skrot og se brødbaking på gamlemåten
14.08.2019 05:37
NYHETER >
Tilbake


Kommentarer
Ingen funnet

Legg til kommentarNye busstider: Arbeidene i Kolås-veien endrer hvordan bussene kjører: 540 kjører ikke via Son sentrum. Ny linje, 541 med mini-busser fra kulturkirken erstatter 540 mellom sentrum og Sonsveien stasjon. Både her og til og fra Moss er holdeplassen i Sigurd Stenes vei, "ankerfestet". 545 kjører som vanlig. RUTETABELLER.
Sjekkliste: POLITISK KLIMAARBEID

 
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn.
Nyheter fra periode med tekniske feil

To leserbrev av Jostein Haugh, tidligere medlem av Bygdelista:

Byggeprosesser og habilitet
Sjokkert over dispensasjoner

 VÆRSTASJON MOSS

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred |

Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |

Forskrift om alkoholomsetningen |

Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene.

Lokalmagasinet.no Postboks 160, 1556 SON

Fasttelefon 64957348

Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com


DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.
 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland