www.lokalmagasinet.no NYHETER Ti. 1. des. 2020
Meny


UAVHENGIG NETTAVIS I DET NÆRE SIDEN DESEMBER 2002

Fra fortid og nåtid i 18 år

Epost-adressen vår er: post@lokalmagasinet.com

VILLSVINET INNTAR NORGE

Lenke til snart tre år gammel LM-sak. Ikke bare negativt? Eller er de blitt for mange? De er nå et tema i budsjettforhandlingene på Stortinget. Sp krever en ekstrabevilgning på fem millioner kroner til en storstilt villsvinjakt fra det østlandske innlandet og et godt stykke nordover. De formerer seg i stor stil, og er krevende å oppspore.


Videosensasjon fra 9. april 1940

Sigurd Johannessen var mannskap på DS "Oscarsborg 1" da den ble kapret av tyskerne etter avgang fra Son om morgenen 9. april 1940. I et opptak fra 1980-tallet forteller han til Ivar Hermansen hva han opplevde.

SIVILARKITEKT HANS-KJELL LARSEN TIL MINNE
01.11.2020 19:47
NYHETER >

SØNDAG. (01.11.20) Sivilarkitekt Hans-Kjell Larsen, Son, døde torsdag etter en tid med alvorlig sykdom. Han rundet 89 år i februar, og arbeidet med arkitektoppgaver til langt opp i alderdommen.

Hans-Kjell Larsen fikk sin utdanning ved det som da hette Statens Arkitektkurs, der han avla eksamen i 1955.

Få år senere opplevde han å få være arkitekt på et historisk byggeprosjekt, nemlig Voksenåsen, vår nasjonalgave til Sverige for landets omfattende omsorg for norske flytktninger under 2. verdenskrig.

Sammen med Terje Thorstensen vant han 1. prisen i konkurransen om utformingen av Voksenkollen. Bygget, på en 30 mål stor tomt nær Nordmarka, ble overlevert i oktober 1960 etter en prosjekt- og byggeperiode på drøye fire år.

Familien på fire kom til Son fra Oslo tidlig på 1970-tallet, og kjøpte en tomt litt sør for sentrum. Der ble det bygget en særpreget bolig som selvfølgelig var tegnet av Hans-Kjell og godt tilpasset tomten.

I boligen fikk han også sin arbeidsplass gjennom mange tiår, der både oppdragsgivere og byggestiler var i endring og krevde omstilling på arkitektsiden.

Ikke sjelden var oppdragene både omfattende og leveringsfristen relativt kort. Dager kunne gå over til kveld, og kveld bli natt. Det hendte at de måtte være to ved tegnebordet for å rekke over alt tids nok.

I Son har Hans-Kjell Larsen blant annet tegnet 3. byggetrinn på Solås og Stenløkka bo- og servicesenter, med trygdeboliger.

I årene 1994-1998 var Larsen sterkt engasjert  i restaureringen av Hvalfangerkirken på Syd-Georgia. Hans farfar, C.A. Larsen, var nemlig blant grunnleggerne av den norske hvalfangst-stasjonen Grytviken.

I 1999 var Hans-Kjell Larsen initiativtaker til at det ble gjennomført to ekspedisjoner til øya i Sydishavet.

Fred over hans minne.

SVEIN-H. STRAND

Tilbake


Kommentarer
Ingen funnet

Legg til kommentar
Fiskebutikken bygger for tiden om sin hjemmeside.

LM Nyhetsdesk er betjent kl. 11–21. HELGEVAKT lørdager og søndager kl. 13–18. Mobil vakttelefon 97938621. Utenom de oppgitte vakttider dag for dag, kan redaksjonen kontaktes på fasttelefon 64957348 hvis det haster. LMs nyhetstjeneste på Facebook og Twitter oppdateres normalt også før og etter de oppgitte vakttider. ANSV. REDAKTØR: Svein-Harald Strand.

Lokalmagasinet.no (LM) blir løpende lagret i Nasjonalbiblioteket. Redigeres i henhold til Redaktørplakaten og Norsk Presseforbunds Vær Varsom-plakat.

(26.05.20) DA ER VI PÅ NETT IGJEN, etter to uker uten tilgang til redigerings-enheten. En svært beklagelig "nedetid", og med mange årsaker. Vi skriver nedetid i anførsel fordi LM som sådan har vært på nett hele tiden, men uten oppdateringer. Dette har jo sukret den sure pillen litt. Red.Sjekkliste: POLITISK KLIMAARBEID
 
Lokalmagasinet.no (LM) er en uavhengig nettavis som redigeres på Redaktør-plakaten og Vær Varsom-plakatens grunn.
Nyheter fra tid med tekniske feil

 VÆRSTASJON MOSS

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

LOKALMATNYTT.NO
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred

Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter

 Forskrift om alkoholomsetningen
Sjekk deg i gjeldsregisteret


 

Dagny Halds skulptur ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde gjennom kommunalreportasjen.

Telefon 64957348

Mobil 979 38 621

post@lokalmagasinet.com

Postboks 160, 1556 Son

DOMENET www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo. Org.nr. NO 946123048.

INNBETALINGER til bankkonto: 3411.44.95206

ANSVARLIG REDAKTØR og daglig leder Strand Prinfo: Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.
 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland