www.lokalmagasinet.no NYHETER Ma. 25. sep. 2017
Meny

Husk at vår e-postadresse er post@lokalmagasinet.com

FULLSATT KAPELL TOK FARVEL

(22.09.17) Det var et fullsatt Strømbråten kapell som i går tok farvel med Trond Gundersby, "bytegneren" og originalen i det nære gjennom svært mange år. Forrettende prest var Torbjørn Aas. Og gjennom nytt lydanlegg lød det vakker musikk ved organist Svein Gerhard Soma Hordnes.

Presten framførte en minnetale som på en fin måte favnet de viktigste sider ved denne soningen som så mange hadde et forhold til og minner om. Mange blomsterhilsener fra den store familiekretsen som mange søskenbarn danner, omkranset kisten. Og det ble i tillegg opplest blomsterhilsener fra bl.a. Soon og Omegns Vel. Én var knyttet til hans gode gjerninger så titt og ofte ved bryggekanten: "En siste hilsen fra Alex og Bjørg og endene".

I sin generelle tale leste presten bl.a. fra sørlandsdikteren Gabriel Scotts mest kjente roman "Kilden", også kjent under navnet "Brevet om fiskeren Marcus". I den kontrastfylte historien om Marcus fant presten likhetstrekk ved Trond Gundersbys liv og levned.

Mange sto i ring rundt graven da tiden var kommet for å ta den aller siste farvel med en som på sitt vis vil gå inn i historien om det nære i vår tid.

Labobakken asfalteres og stenges i ti timer

(22.09.17) Det vil foregå asfaltarbeid av Labobakken i Son mandag 25. september. Labobakken vil da være helt stengt for trafikk fra kl. 08 til ca. kl 18. De som har behov for midlertidig parkering kan parkere på Ørajordet fra søndag kveld, melder Resultatområde Kommunalteknikk i Vestby kommune.

Det starter PÅ GUTTEROMMET

(19.09.17) (Solveig Gluggvasshaug, høgskolestudent i Oslo, debuterer her som reporter. Det har vi passelig latt henne gjøre i LM-seksjonen "Dette brenner jeg for".) Foto: Privat

Regnet pøser ned en mandags ettermiddag, men lounchen på Vika Kino har hyggelige omgivelser og rolig stemning. Her jobber den 25 år gamle regissøren Bård Føsker, som har tatt seg tid til en liten prat mellom jobbtimene. Føsker er nå aktuell med sin nye film «Fangst». LES MER.

Elever sjekker kunstgressbaner

TROND GUNDERSBY TIL MINNE

Rekordinteresse for forskning og utvikling

VALGRESULTATET I VESTBY

14.09.: 100 prosent av stemmene er opptelt.

Vi venter nå på å få oversendt valgstyrets komplette tabellverk for valget  i Vestby kommune. Men også kretsresultatene er nå publisert på Valgdirektoratets hjemmeside som lenka ovenfor går til. Red.

Fra stemmelokalet for Son/Solhøy valgkrets i Grevlingen flerbrukshall 11. september et par timer før stengetid. LM-foto: Svein-H. Strand

VALGRESULTATER HELE LANDET

Rådmannen om Ørajordet (2) - der noen vil bygge 200 boliger!


(09.09.17. Oppdatert senest 16:39) (Reporter Svein-H. Strand) "En søknad om forlenget dispensasjon i påvente av endelig reguleringsplan vil bli oversendt fylkesmannen for uttalelse før behandling i kommunen. Arealet er ikke stengt for bruk."

► LMs to tilleggsspørsmål til Vestby-rådmann Sjur Authen onsdag, om parkeringstiltaket på Ørajordet, ble i går fredag besvart. Slik som gjengitt ordrett og i sin helhet ovenfor.

Oppsiktsvekkende nok foreligger det samtidig en plan der Oslo-selskapet Sonskilen Utvikling AS ønsker å oppføre 200 boliger på Ørajordet! LES MER PÅ EKSTRASIDE
med alle de siste artiklene om Ørajordet.

DETTE ER SISTE DEL av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor her ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen t.v., under "stoffgruppe-boksene", ligger tittellenker til enkeltstående større nyhetssaker som har vært publisert de siste årene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge, med de nyeste sakene langt nede. Innholdet i LM vil ikke være organisert på denne måten i en ny publiserer. Red.

SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave
Mange forfall og ikke fulltallig kommunestyre
29.03.2017 10:12
NYHETER >
(23.03.17) Det var uvanlig mange forfall til møtet i Vestby kommunestyre mandag. Innmeldte forfall, bl.a. fra en ferierende ordfører Tom A. Ludvigsen, tilsvarte 20 prosent av de valgte faste medlemmer. Med 34 møtende var kommune-styret heller ikke fulltallig, da en vararepresentant ikke møtte.

Forfall hadde Tom A. Ludvigsen (Ap), Martin Ludvigsen (Ap), Helene S. Bergane (Ap), Arjo Van Genderen (V), Ann Therese Monge (H), Stig Eyde (H) og Suaad Abdi Farah (MDG).

For Høyres Ann Therese Monge møtte ingen vararepresentant. Møtende varamedlemmer var: Tariq Javaid Eide (Ap) for Tom Anders Ludvigsen (Ap), Inger Heidi Francker (Ap) for Helene S. Bergane (Ap), Ane Nordskar (Ap) for Martin Ludvigsen (Ap), Marianne Nessheim (V) for Arjo Van Genderen (V), Jeton Morina (H) for Stig Eyde (H), Lars Sønsteby (MDG) for Suaad Abdi Farah (MDG).Tilbake


Kommentarer
Ingen funnet

Legg til kommentarAlt om Feierbakken 1-saken så langt

JORD TIL PLEN OG HAGE LEVERES HJEM TIL DEG.
Tlf. 64 95 31 51
Den midlertidige nyhetssiden

Lenka i reklamebanneret går for tiden til kafeens Facebook-side fordi oppkjøpere har kapret rettighetene til hjemmesidens domenenavn.

SON I VEKST MISTER BANKEN

To leserbrev av Jostein Haugh, tidligere medlem av Bygdelista:

Byggeprosesser og habilitet
Sjokkert over dispensasjoner

   
 VÆRSTASJON MOSS HAVN

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Hovedstadspuls|

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

 Værdata Solbergstrand i Sør-Frogn, NIVA-stasjonen. | Blåskjellvarsel |

FOLLO-POLITET

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet


HAVNER OG BÅTFORENINGER 
 
VELFORENINGER O.L.
* Soon og Omegns Vel

 

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. 

Lokalmagasinet.no ble startet 1. desember 2002 med en enkel publieringsløsning som hadde et dårlig telleverk. Med en ny publiserer kunne vi i 2007 notere 60.000 besøk. Allerede året etter ble det 85.000 besøk. I 2009 nådde vi milepælen 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000. I 2014 nådde vi en ny milepæl: 250.000 besøk. Sammen med besøket til vårt nye ekstramagasin Herison.no ble resultatet i 2015 omtrent som i 2014. 260.000 ble nådd i 2016, bare for LM. Trenden så langt i 2017 er at LM stevner mot 300.000-tallet, samtidig om Herison.no er i sakte vekst.

Lokalmagasinet.no - Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland