www.lokalmagasinet.no NYHETER Fr. 28. april 2017
Meny

Husk at vår e-postadresse er post@lokalmagasinet.com

ANGREFRIST for lokalbanken?

Tilføyd: Hvor er den kreative bankaktør?

(27.04.17.) AKTUELL KOMMENTAR: Svein-H. Strand Det er nå snart bare halvannen måned til den tradisjonsrike "lokalbanken" i Son, sørkommunens stadig viktigere tjenesteytende sted, en bymessig turistmagnet snart året rundt, stenger dørene. Som alle nå vet, gjøres Son bankløs for å styrke avdelingen i Vestby sentrum, med ambisjoner om å bli by. Og dét fordi stadig flere, og definitivt ikke bare i Son, bruker digitale banktjenester i stedet for analoge tjenester over skranke.

Men er konsultasjoner hos en kundebehandler, og signering av lånedokumenter etc., analoge tjenester? Uansett, det må du snart reise til Vestby for å få gjort. To stykker må avgårde dit hvis det er ektefeller det kreves signatur fra. Dersom overordnede myndigheter hadde hatt noe å si, ville de i alle fall sagt at det er bra langt fra miljøriktig å generere trafikk langs vei halvannen mil nordover og tilbake.

Bankens styre har sluppet unna uten protester fra verken velforening eller næringsforening. Det er på sett og vis overraskende. Men ved nærmere ettertanke: Egentlig ikke. For hva nytter det dersom ikke "halve Son" spontant "tar til gatene" og lokalpressen for å hamre inn sin protest. LES MER.

WordPress I SKREDDERSØM!

(25.04.17) Da er vi endelig i gang med å teste ut og bli kjent med WordPress! De siste justeringer av "riggen" ble gjort av leverandøren i går formiddag, og om ettermiddagen ble det satt opp innlogging for redaksjonen. Første utprøving ble litt krevende, med prøving og feiling til langt på natt.

Den nye publiseringsløsningen for Lokalmagasinet.no er levert av Info Helgeland.

Dette er skreddersøm for lokale webmastere.

Ekstra-funksjoner i forhold til standard WP er mange. Her er noen av utvidelsene: LES MER.

SEKS ÅR GAMMEL SAK

(Ny versjon 24.04.17. Oppdatert 12:07) I bygningsavdelingen i Vestby "forsvant" en klagseak i forbindelse med at det ble tatt i bruk et nytt saksbehandlingssystem. Klagesaken skal behandles i plan- og miljøutvalget 6. mai, hele seks år etter vedtaket det klages på. Da klagen skulle behandles for fem år siden, ble saken utsatt.

På grunn av den lange tiden som er gått, velger rådmannen å legge saken fram til politisk behandling med en ny, og endret, innstilling enn den opprinnelige.
Saken gjelder en naboklage på vedtaket fra 09.05.2011, om en bolig i Saltbuveien 27 i Son, i strandsonen. Det ble da gitt dispensasjoner og rammetillatelse for å rive og gjenoppføre en bolig med et tilbygg og en balkong. Det klages på at det omsøkte bygget blir større enn dagens bygning. Videre at tilbygget og balkongen er plassert nærmere nabogrensen enn dagens bygning, mindre enn fire meter fra nabogrensen. Klagen ble i 2011 gitt oppsettende virkning. LES MER.

Ny attraksjon: Follo- og Son-historie FIKK EGET MUSEUMSROM

(22.04.17) Tittellenka går rett til seks store bilder som ble publisert i går.

(20.04.17) Son ble i påsken en attraksjon rikere da Follo Museum og Son Kystkultur-senter åpnet sin nye "avdeling" i et av kjellerrommene i den fredede Spinnerigården. LES MER.

Vestby Høyres minneord om Paal Jargel

(20.04.17) Disse minneordene erstatter de som vi fikk 18. april.

Nyvalg til kontrollutvalget 22. mai

(19.04.17 14:50) I kommunestyrets møte 22. mai blir det formelt nyvalg av medlemmer til Vestby kommunes kontrollkomité, etter at Vestby Høyre i påsken mistet en av sine veteraner i lokalpolitikken, Paal Jargel. Dette opplyser rådmann Sjur Authen til LM. LES MER.

Rygge Airport i kontakt med ny eier

(07.04.17) På spørsmål fra LM om det fortsatt er aktuelt å støtte Rygge Airport AS´ forberedelser til ny drift på Rygge med 50.000 kroner fra Vestby kommune, svarer rådmann Sjur Authen: – Jeg har ikke satt meg inn i den nye situasjonen utover det som har kommet fram i media. LES MER.

Pengestøtte til Rygge ikke lenger aktuelt?

(05.04.17) Rådmannens forslag om å støtte Rygge Airport AS med 50.000 kroner til det videre arbeid med å gjenåpne flyplassen ble nedstemt av flertallet da saken ble behandlet i formannskapet mandag. De fem som vendte tommelen ned var Sp, SV, V, MDG og Frp. Mindretallet på fire besto av Aps to, H og Bygdelista. Punkt 1 der det uttrykkes støtte til gjenåpning av flyplassen fikk tilslutning fra alle unntatt MDG. Saken skal sluttbehandles i kommunestyret 24. april, men spørsmålet er om punkt 2 om pengestøtte fortsatt er aktuelt etter at Jotunfjell Partners nå kjøper selskapet som eier anlegget. 

DETTE ER SISTE DEL av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor her ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen t.v., under "stoffgruppe-boksene", ligger tittellenker til enkeltstående større nyhetssaker som har vært publisert de siste årene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge, med de nyeste sakene langt nede. Innholdet i LM vil ikke være organisert på denne måten i en ny publiserer. Red.

SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave
Mange forfall og ikke fulltallig kommunestyre
29.03.2017 10:12
NYHETER >
(23.03.17) Det var uvanlig mange forfall til møtet i Vestby kommunestyre mandag. Innmeldte forfall, bl.a. fra en ferierende ordfører Tom A. Ludvigsen, tilsvarte 20 prosent av de valgte faste medlemmer. Med 34 møtende var kommune-styret heller ikke fulltallig, da en vararepresentant ikke møtte.

Forfall hadde Tom A. Ludvigsen (Ap), Martin Ludvigsen (Ap), Helene S. Bergane (Ap), Arjo Van Genderen (V), Ann Therese Monge (H), Stig Eyde (H) og Suaad Abdi Farah (MDG).

For Høyres Ann Therese Monge møtte ingen vararepresentant. Møtende varamedlemmer var: Tariq Javaid Eide (Ap) for Tom Anders Ludvigsen (Ap), Inger Heidi Francker (Ap) for Helene S. Bergane (Ap), Ane Nordskar (Ap) for Martin Ludvigsen (Ap), Marianne Nessheim (V) for Arjo Van Genderen (V), Jeton Morina (H) for Stig Eyde (H), Lars Sønsteby (MDG) for Suaad Abdi Farah (MDG).Tilbake


Kommentarer
Ingen funnet

Legg til kommentarMidlertidig nyhetsside

SON I VEKST MISTER BANKEN

To leserbrev av Jostein Haugh, tidligere medlem av Bygdelista:

Byggeprosesser og habilitet
Sjokkert over dispensasjoner

   
 VÆRSTASJON MOSS HAVN

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner
The Norway Post 

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Hovedstadspuls|

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

 Værdata Solbergstrand i Sør-Frogn, NIVA-stasjonen. | Blåskjellvarsel |

FOLLO-POLITET

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet


HAVNER OG BÅTFORENINGER 
 
VELFORENINGER O.L.
* Soon og Omegns Vel

 

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. 

Lokalmagasinet.no ble startet 1. desember 2002 med en enkel publieringsløsning som hadde et dårlig telleverk. Med en ny publiserer kunne vi i 2007 notere 60.000 besøk. Allerede året etter ble det 85.000 besøk. I 2009 nådde vi milepælen 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000. I 2014 nådde vi en ny milepæl: 250.000 besøk. Sammen med besøket til vårt nye ekstramagasin Herison.no ble resultatet i 2015 omtrent som i 2014. 260.000 ble nådd i 2016, bare for LM. Trenden så langt i 2017 er at LM stevner mot 300.000-tallet, samtidig om Herison.no er i sakte vekst.

Lokalmagasinet.no - Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland