www.lokalmagasinet.no NYHETER Sø. 5. juli 2020
Meny


 

UAVHENGIG NETTVIS I DET NÆRE SIDEN DESEMBER 2002.

Vi beklager våre langvarige tekniske problemer med forsiden.
Den gamle og nedtyngede publisereren skal avløses av en ny
og moderne på WordPress-plattformen når vi har fått
installert og blitt kjent med nyhetsprogammet.


Kombinert test og torsdagsinfo
11.06.2020 16:24
NYHETER >
Her er en ny test. Den på søndag viste dessverre at vi ennå ikke er i mål med å rette opp funksjonaliteten på midtfeltet. Korteste versjon er at det handler om mer enn at databasen i nyhetsmodulen var overfylt. En litt lengre versjon er at den faste forsidetoppen ikke lenger har et godt liv i grenselandet med nyhetsmodulen. Og omvendt. For sistnevnte, der dette skrives, har vi blant annet sett at det utløses feil i skiftgeneratoren, slik at hele notis(er) vises i halvfet skrift. Og for det som gjelder forsidetoppen litt lenger opp: Plutselig forsvinner et reklamebanner når en kort tekst blir lagt ut. Og når reklamebanneret er lagt ut igjen: Borte er den korte teksten... Men fire døgn er gått, og vi har hatt flere tidkrevende utfordringer. Dette gjelder selve fundamentet for en nettavis: Databehandling og tilgang tll selve nettet. Mandag møtte oss med oppgraderinger av både datamaskinens operativsystem og vår faste nettleser Firefox med individuelle innstillinger. En "fremmed" nettleser hadde lagt seg inn og ville ikke bort. Mesteparten av arbeidsdagen gikk med til å få fjernet den. Tirsdag måtte andre oppgaver prioriteres. Onsdag var det plent umulig å få liv i Firefox-appen. Men en ny nedlasting av siste versjon i dag løste dette. Red.Tilbake


Kommentarer
Ingen funnet

Legg til kommentarTekst på forsiden

starter for tiden

litt nede på midtfeltet


JORD TIL PLEN OG HAGE LEVERES HJEM TIL DEG.

Tlf. 48 28 61 31


LM Nyhetsdesk er betjent kl. 11–21. HELGEVAKT lørdager og søndager kl. 13–18. Mobil vakttelefon 97938621. Utenom de oppgitte vakttider dag for dag, kan redaksjonen kontaktes på fasttelefon 64957348 hvis det haster. LMs nyhetstjeneste på Facebook og Twitter oppdateres normalt også før og etter de oppgitte vakttider. ANSV. REDAKTØR: Svein-Harald Strand.

Lokalmagasinet.no (LM) – nettavis og portal – er i Nasjonalbiblioteket klassifisert under Periodiske tidsskrifter og blir løpende lagret der. Redigeres iht. Redaktørplakaten og Norsk Presseforbunds Vær Varsom-plakat.

(26.05.20) DA ER VI PÅ NETT IGJEN, etter to uker uten tilgang til redigerings-enheten. En svært beklagelig "nedetid", og med mange årsaker. Vi skriver nedetid i anførsel fordi LM som sådan har vært på nett hele tiden, men uten oppdateringer. Dette har jo sukret den sure pillen litt. Red.

Vestbys CORONA-side

BUSSTIDER: Arbeidene i Kolås-veien fram til sommeren endrer hvordan bussene kjører: Linje 540 kjører ikke via Son sentrum. Ny linje, 541 med minibusser fra kulturkirken erstatter 540 mellom sentrum og Sonsveien stasjon. Både her og til og fra Moss er holdeplassen i Sigurd Stenes vei, "ankerfestet". 545 kjører som vanlig.

Folkehelse Vestby

Folkevalgte

Sjekkliste: POLITISK KLIMAARBEID
 
Lokalmagasinet.no (LM) er en uavhengig nettavis som redigeres på Redaktør-plakaten og Vær Varsom-plakatens grunn.
Nyheter fra periode med tekniske feil

 VÆRSTASJON MOSS

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred |

Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |

Forskrift om alkoholomsetningen |

Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde gjennom kommunalreportasjen.

Telefon 64957348

Mobil 979 38 621

post@lokalmagasinet.com

Postboks 160, 1556 Son

DOMENET www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR og daglig leder Strand Prinfo: Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.
 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland