www.lokalmagasinet.no NYHETER Sø. 8. des. 2019
Meny
NETTAVIS & MAGASIN MED STÅSTED I DET NÆRE SIDEN DES. 2002
Vår epost-adresse er: post@lokalmagasinet.com!


Det viktigste er å delta

ADVENTSTIDEN ER HER


(01.12.19) (LM-foto: Sturla Strand) Med det tradisjonelle arrangementet på og rundt Son torg, med fakkeltog og gang rundt nytent julegran, er adventstiden 2019 i gang.

Det var nok ikke fullt så mange samlet på torget som på det meste noen tidligere år. Men det var snøhvitt og akkurat passe med kuldegrader. På bildet over er det jo glitrende lys alle andre steder enn på torget. Men snart er nedtellingen unnagjort, og på bildet under er det da blitt skikkelig førjulstemning med et prakteksemplar av ei kommunal julegran!


Ellers ble Næringsforeningens Englepris utdelt som en del av arrangementet også i år. Prisen ble utdelt av forenings-leder Tove Hauge, og gikk til Terje Baardseth for hans omfattende engasjement og vilje til å "ta et tak". For å nevne noe, så er han styreleder i ni lokale aksjeselskap og daglig leder i tre av dem.

Saker i formannskapsmøte 25.11.19

‒ Son Indre en utfording for bygningsavdelingen

(24.11.19.) Reguleringsplanen Son Indre ble vedtatt så langt tilbake som i 1986, og det arbeides nå med å revidere den. ‒ Det er en utfordring for bygningsavdelingen å forholde seg til en så gammel plan, fortalte Vestby kommunes plansjef Lars Grimsgaard på velforeningens åpne møte torsdag. LES MER.

Ny eier av Alicenborg med plan for 35 boliger

(22.11.19. Publisert 00:17) I torsdagskveldens gjennomgang av aktuelle boligprojekter i Son, kunne plansjef Lars Grimgaard slippe en dagsfersk nyhet: - Jeg fikk i ettermidag telefon fra en person som nå har kjøpt rettighetene til den boligaktuelle delen av Alicenborg-tomta. Dette ligger jo inne i den gjeldende kommuneplan med maksimum 35 boliger. LES MER.

Stappfullt på debattmøte


(21.11.19. Publisert 22:10) Soon og Omegns Vel hadde i kveld en heldig hånd med nok et åpent informasjons- og debattmøte. Og Vestby kommunes plansjef Lars Grimsgaard hadde en heldig hånd med en gjennomgang av kommunens ulike planverk. Fra den overordnede kommuneplan til underliggende områdereguleringer. LES MER.
Avskrudd stoffseksjon midlertidig gjenåpnet
(21.11.19) På publisereren vår har flere seksjoner med eldre, tematisk stoff vært avskrudd i lengre tid, av ulike grunner. Noen av disse seksjonene med undersider vil trolig bli slettet i sin helhet når vi flytter til WordPress. De øvrige, som alt annet stoff, vil bli tilgjengelig også etter at den nåværende publisereren en gang blir skrudd av for redaksjonelle formål. For å lette arbeidet med å gjennomgå dette stoffet, har vi i dag gjenåpnet seksjonen FORBRUKERMAGASINET. Dette er i utgangspunktet en midlertidig ordning, men noen av undersidene kan få et forlenget liv, kanskje gjennom enkle redakjonelle grep. Red.

FNF Vestby legger ned ‒ uenighet om videre drift

(18.11.19) På grunn av uenighet med kommunen og Forum for Natur og Friluftsliv sentralt om videre drift, velger FNF-avdelingen i Vestby å legge ned aktivitetene. Det opplyser styret i en pressemelding. Hva uenigheten konkret består i, sies det ikke noe om. LES MER.

Video fra siste kommunestyremøte

Funnet i Kolåsveien 2 med metalldetektor


LM-foto: Svein-H. Strand

(10.11.19) En metalldetektor er kjekt å ha for dem som ønsker å avdekke gamle saker under bakken. På denne måten ble disse sju gjenstandene funnet på den terasserte nedre del av eiendommen Kolåsveien 2. Det er der det mye omtalte spisslønnetreet nylig måtte felles i forbindelse med anleggsarbeidene i Kolåsveien. Vi ser tre mynter og en nøkkel, mens de tre andre gjenstandene vanskelig kan identifiseres sikkert uten faglig hjelp. Gjenstandene befinner seg nå hos Apoteket i Son rett over gata, der bildet ble tatt. En sak å komme tilbake til, dette.

Dette er siste del av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen under "stoffgruppe-boksene" oppe t.v. ligger tittellenker til enkeltstående nyhetssaker fra de seneste månedene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge. Ny publiserer vil ikke ha denne forsidetoppen, som ikke passer vår måte å publisere på. Red.

Jubileumsjazz i Kulturkirken
18.11.2019 19:00
NYHETER >
Tilbake


Kommentarer
Ingen funnet

Legg til kommentar



Folkevalgte

Nye busstider: Arbeidene i Kolås-veien endrer hvordan bussene kjører: 540 kjører ikke via Son sentrum. Ny linje, 541 med mini-busser fra kulturkirken erstatter 540 mellom sentrum og Sonsveien stasjon. Både her og til og fra Moss er holdeplassen i Sigurd Stenes vei, "ankerfestet". 545 kjører som vanlig. RUTETABELLER.




Sjekkliste: POLITISK KLIMAARBEID

 
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn.
Nyheter fra periode med tekniske feil

To leserbrev av Jostein Haugh, tidligere medlem av Bygdelista:

Byggeprosesser og habilitet
Sjokkert over dispensasjoner

 VÆRSTASJON MOSS

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred |

Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |

Forskrift om alkoholomsetningen |

Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene.

Lokalmagasinet.no Postboks 160, 1556 SON

Fasttelefon 64957348

Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com


DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.




 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland