www.lokalmagasinet.no NYHETER Sø. 29. mars 2020
Meny

Worldometer har frisk-tall og relative tall
LM ‒ NETTAVIS & MAGASIN MED STÅSTED I DET NÆRE SIDEN 2002

Epost-adresse: post@lokalmagasinet.com!

"ALT I ETT" PÅ HELSENORGE.NO

CORONA: Fortløpende oppdatering

Ekstern lenke til VG Spesial. HUSK det nye lokale varslingsnummeret (ved mistanke) for hele Mosseregionen og Vestby: 404 04 919.

Vestby 28.03. kl. 12: Fortsatt er 16 smittet

WORLD-WIDE: Førsteklasses i NYT

Fjernmøte i kommunale organer

(26.03.20) Ekstern lenke til Kommunal Rapport, der Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen, orienterer om både dette og andre aktuelle temaer han har fått spørsmål om.

CORONA-KORTNYTT MARS 2020

(28.03.) ► SMITTETALLET PER INNBYGGER i Vestby er nå det samme som gjennomsnittet i Viken: 0,89 per tusen. Tallet for Vestby er fortsatt en god del høyere enn i de fleste nabokommunene. Pendlerkommunen Vestbys nærhet til Oslo ‒ på landstoppen foran Viken med 1,30 bekreftet smittede ‒ kan være forklaringen på dette.

(28.03.) ► ØSTFOLD SYKEHUS KALNES meldte fredag kveld om et dødsfall, det 20. i Norge, skriver Fredriksstad Blad. Kalnes har lørdag formiddag fortsatt 21 coronas-pasienter; én mer enn sykehus nummer fire på oversikten. På en løpende oversikt over innlagte som er i respirator i de enkelte helsedistriktene, står Helse Sør-Øst i formiddag oppført med 54 av totalt 76 som er i respirator.

(27.03.) ► VESTBYS 16. SMITTEDE ble registrert torsdag, med ukjent smittekilde. Kommunen har dermed 0,89 bekreftet smittede per tusen innbyggere, noe som fortsatt er et relativt høyt tall sammenliknet med nabokommunene. På Østfold sykehus Kalnes er nå 21 corona-pasienter innlagt, viser en oppdatering ved 13-tiden.

(27.03) ► RÅDMANNENS STEDFORTREDER er personal- og organisasjonssjef Rune Sletner. De enkelte Resultat-område-ledere har også utpekte stedfortredere. Dette er en fast ordning i Vestby kommune, uavhengig av om det er en krise eller ikke. Det opplyser rådmann Sjur Authen i dag, på spørsmål fra Lokalmagasinet.no

(25.03.) ► BEKREFTET SMITTEDE i Vestby teller nå 15 personer, etter en registrering sent i går tirsdag. Så mange som sju av disse står oppført med ukjent smittekilde. De første sju smittede ble bekreftet 10. mars. Seks av disse var knyttet til utbrudd i utlandet, mens én var knyttet til utbrudd i Norge. For 11. mars kan vi lese at én er "knyttet til utbrudd i ukjent". LES MER.

Ser på omstillingsbehov

(16.03.20. Oppdatert 17.03.20) De omfattende corona-tiltakene fra myndighetenes side, og følgene av økende virus-spredning, er noe vi må forholde oss til i LM. Av Folkehelseinstituttets ulike scenarier, løper det verste helt fram til oktober.

(Illustrasjon: LM Arkiv) Selv om dette ikke er prognoser, men tenkte status fram i tid, så trenger vi likevel å se på hvordan det påvirker hva som skal prioriteres redaksjonelt. Ikke minst dersom sykdom også rammer oss. Her i det lokale ser vi at både små og store påtenkte arrangementer blir og kan bli rammet. LES MER.

NORGE "stenges ned"!

(12.03.20) Når det nasjonale også blir lokalt: Landets myndigheter møtte i dag den økende utbredelsen av coronaviruset med et stort antall regulerende tiltak for ulike sider av samfunnet. Noe liknende har ikke vært gjort i etterkrigstiden.

Lenka i tittelen går til "hele krisepakka" på Folkehelseinstituttets hjemmeside.

I kveld kom også den triste meldingen om at coronaviruset har krevd sitt første dødsoffer i Norge.

For LM er det naturlig å dekke mye av dette, altså overordnet statlig informasjon. ved hjelp av sentrale eksterne lenker.

Relevante corona-saker i det lokale hos oss skal vi også få på plass så langt de er aktuelle og vår kapasitet strekker til.

Stenger restauranten, men
tar bestillinger for utkjøring


(12.03.20. 11:12) (LM arkivfoto) Alle må ta ansvar og bidra med nødvendige tiltak for å unngå smitte av corona-viruset, sier Alessandro Onorato (bildet), innehaver av Ristorante 24 i Son.

Så langt er vi i restaurantbransjen ikke blitt pålagt spesielle tiltak. Likevel ønsker vi å ta noen grep for å unngå smitte. Vi tar trusselen alvorlig, så vi stenger lokalene og tar fra i dag og inntil videre bare imot bestillinger for utkjøringer. Dette vil få konsekvenser for oss økonomisk, men vi er en lokal bedrift som holder til sentralt i Son, og for oss er lokalmiljøet viktig, understreker Alessandro Onorato.

Ti smittede i Vestby

(11.03.20) På bare to dager har Vestby fått registrert ti personer som er smittet med corona-viruset. I går var det sju. LES MER.


(10.03.20) TIL MINNE om Max von Sydow som døde i går, 90 år gammel. Her sammen med Ghita Nørby under innspilling av Hamsun-filmen i Son sentrum i 1995. (FOTO: Sturla Strand) TIL ARTIKKELEN, med enda et bilde.

Det vi ikke vet, har noen vondt av

(10.03.20) AKTUELL KOMMENTAR av Mariann Saugerud.

Ronny Kjønsø også ut av Ap

(09.03.20) Som følge av mistilliten mot Annette Mjåvatn i deler av gruppa, har også Ronny Kjønsø meldt seg ut av Arbeiderpartiet for å fortsette som uavhengig representant i Vestby kommunestyre.

Ap-gruppa er dermed redusert fra 11 til ni i løpet av få dager, og posisjonen med støtte fra Bygdelista, V og Sp har lite "å gå på". Ny gruppeleder hos Ap er Trond Finstad. Han var nestemann på lista over innvalgte, og ble valgt på et gruppemøte torsdag. Til Vestby Avis bekrefter Kjønsø at utmeldingen "kommer på bakgrunn av at en kvinnelig politiker blir skviset ut av partiet. At det er en mann som overtar gjør ikke saken bedre." Det skriver han i en epost til avisa. LM har i dag tilbudt Kjønsø å skrive en egen kommentar, men har så sent som ved midnatt ikke fått noen tilbakemelding. 

Vi må ha TILLIT til hverandre

(07.03.20. 18:43) (Av Annette Mjåvatn) Det handler ikke om å ha posisjoner, det handler om gruppa som en helhet. Vi må ha tillit til hverandre, ellers kan du ikke sitte i gruppa og føle deg som en del av den. LES MER PÅ SAMLESIDE.

Hvorfor ut av PARTIET?

(07.03.20.) AKTUELL KOMMENTAR: Svein-H. Strand Hvorfor meldte Vestby Arbeiderpartis Annette Mjåvatn seg ut av partiet for å være uavhengig kommunestyrerepresentant ut perioden, i over tre år? Kunne hun ikke bare trukket seg som gruppeleder? LES MER PÅ SAMLESIDE.

Gruppelederen ut av Ap!

(03.03.20.) (Reporter Svein-H. Strand) Annette Mjåvatn, Vestby Arbeiderpartis gruppeleder i kommunestyret, har meldt seg ut av partiet etter 15 års medlemskap. Årsaken skal være at et flertall i gruppa ikke lenger har tillit til henne som gruppeleder. LES MER PÅ SAMLESIDE.

HVORFOR IKKE BLANT KOMMUNENS INNBYGGERE?

(02.03.20) (Reporter Svein-H. Strand) Mitt spørsmål til rådmannen var: ‒ I den aktuelle lovbestemmelsen heter det at medlemmene til forliksrådet velges "blant kommunens innbyggere". Så langt tilbake jeg kan huske, har Vestby kommunestyre valgt medlemmer blant sine aktive folkevalgte, i kommunestyret. Hva er årsaken, og er dette et begrunnet valg som kan spores i dokumenter?

Hvorfor kommunestyret velger de medlemmene de velger til forskjellige utvalg, er et spørsmål som må rettes til kommunestyrets medlemmer, svarer rådmann Sjur Authen i sin epost.

Som det framgår av LMs oppslag 27. februar, så er forliksrådet ikke kommunalt, men et statlig utvalg. Og hvor lenge og hvorfor Vestby har hatt ordningen med å velge politikere, ikke "blant kommunens innbyggere", er interessant å vite.

Det viser seg å være atskillig faglig kritikk mot sider av dagens ordning for vår laveste rettsinstans. Først og fremst med tanke på rettssikkerheten når tre lekfolk ikke bare har forliks-oppgaver, men faktisk også er dommere. Og det er medlemmene som skal både utforme og begrunne dommene, ikke sekretariatet.

LEDEREN I FORLIKSRÅDET MÅ ERSTATTES GRUNNET FLYTTING

(02.03.20. Oppdatert 20:35) Formannskapet behandler i kveld en formell søknad fra Grethe Lill Grytan om å bli fritatt som leder av Vestby forliksråd. Årsaken er at hun i mai flytter ut av kommunen. Det må da velges ny leder blant folkevalgte politikere.

De to øvrige medlemmene av forliksrådet er Annette Mjåvatn og Kenneth Lien Steen. De to kommunestyrerepresentantene (fra hhv. Ap og Frp; red. anm.) er relativt nylig blitt samboere.

Varamedlemmer for perioden er Anne Grethe Klæboe, Arjo Van Genderen og Bente Lise Lund.

Etter behandling i formannskapet går saken om nyvalg til sluttbehandling i kommunestyret.

At ektefeller, samboere, søsken og så videre sitter i samme utvalg er uproblematisk i forhold til habilitet etter kommunelov og forvaltningslov, sierr rådmann Sjur Authen til LM

Forliksrådet er som tidligere nevnt ikke et organ som kommunen er sekretariat for, slik at spørsmålet nok bør rettes til politiet. Uavhengig av det, er jeg kjent med at Mjåvatn og Lien Steen har orientert sekretariatet for forliksrådet om sitt samboerskap, tilføyer rådmannen.

Forliksrådet statlig, men valgt av kommunestyret


(27.02.20) Forliksrådet er vårt laveste ledd i rettssystemet for sivile saker, men lite kjent blant folk flest. Dette til tross for at det sannelig er viktig nok: 1) Alle kommuner skal ha det. 2) Sivile tvister skal som hovedregel behandles av forliksrådet. Forliks-rådet er en meklingsinstitusjon. Der kan tvisten bli løst ved forlik eller dom. LES MER.

RIV IKKE ET TIDSVITNE!

Delijordet reddet: Her er brevet

Unikt funn: Ukjent Son-bibliotek som ble startet for 150 år sidenSons første skolebygning, i Løkkeveien 4, har naturlig nok sin plass i arkivarenes artikkel om skoleprotokollene. (LM Arkiv)

(Oppdatert 19.02.20) Å være arkivar i det lokale kan by på de store overraskelser når man graver lenge og dypt nok. Det har Berit Sæbø og Paul Sporsheim erfart. LES MER.

RÅDMANNEN RETTER SEG SELV

(20.02.20) LM har mottatt følgende epost fra rådmann Sjur Authen, datert 19.02:

Jeg har i dag blitt klar over at jeg ikke søkte godt nok i kommunens saksbehandlingssystem når jeg svarte ut denne mailen. Nabovarsel om riving av Solhøy ble sendt ut i begynnelsen av februar. Svaret på spørsmål 2 er fortsatt nei. Beklager dette. Med vennlig hilsen Sjur Authen

"RIVE-nabovarsel er sendt ut"

(14.02.20.) Ryktebaserte "nyheter" publiseres rett som det er i sosiale medier, ikke minst plassert som debatt-premisser i kommentarspaltene på Facebook. I disse dager tror "halve Son" at gamle Solhøy skole ganske snart skal rives.

‒ Nabovarsel er sendt ut, var det nemlig en debattant som bemerket. I dag kontaktet LM rådmann Sjur Auten:

‒ Kan du bekrefte at det er sendt ut nabovarsler for riving av Solhøy gamle skole?

‒ Nei.
LES MER.

Diskrimineringen treffer HARDT

(10.02.20) AKTUELL KOMMENTAR: Marie Karlsen Vi skriver 2020, og diskrimineringen i Norge treffer hardt! Den treffer for eksempel han som bor i en tilrettelagt leilighet, men som ikke kommer seg ned trappene dersom det skulle oppstå brann i blokka. LES HELE SAKEN HER.

SAMLESIDE: Kystkultur mellom TO EIERSKAP

Dette er siste del av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen under "stoffgruppe-boksene" oppe t.v. ligger tittellenker til enkeltstående nyhetssaker fra de seneste månedene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge. Ny publiserer vil ikke ha denne forsidetoppen, som ikke passer vår måte å publisere på. Red.

Jubileumsjazz i Kulturkirken
18.11.2019 19:00
NYHETER >
Tilbake


Kommentarer
Ingen funnet

Legg til kommentarKommunens CORONA-side
Ruter: 15 % Færre avganger

TOGET I RUTE? SJEKK INNSTILTE AVGANGER
BUSSTIDER (OBS endringer fra 23.03. Se lenke): Arbeidene i Kolås-veien endrer hvordan bussene kjører: 540 kjører ikke via Son sentrum. Ny linje, 541 med mini-busser fra kulturkirken erstatter 540 mellom sentrum og Sonsveien stasjon. Både her og til og fra Moss er holdeplassen i Sigurd Stenes vei, "ankerfestet". 545 kjører som vanlig. RUTETABELLER.
Folkehelse Vestby

Folkevalgte

Sjekkliste: POLITISK KLIMAARBEID

 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn.
Nyheter fra periode med tekniske feil

To leserbrev av Jostein Haugh, tidligere medlem av Bygdelista:

Byggeprosesser og habilitet
Sjokkert over dispensasjoner

 VÆRSTASJON MOSS

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred |

Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |

Forskrift om alkoholomsetningen |

Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde gjennom kommunalreportasjen.

Lokalmagasinet.no Postboks 160, 1556 SON

Fasttelefon 64 95 73 48

Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com

Postboks 160, 1556 Son.

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo.
Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO: Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.
 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland