www.lokalmagasinet.no NYHETER Ti. 25. juni 2019
Meny

NETTAVIS & MAGASIN MED STÅSTED I DET NÆRE SIDEN DES. 2002
Vår e-postadresse er: post@lokalmagasinet.com!

HENNING KARLSTAD 90 ÅR


Foto fra lokalwikipedia.no/Truls Erik Dahl

(21.06.19) Hele Vestbys «grand old man» Henning Karlstad rundet i går 90 år. På oppfordring gratulerer vi mer enn gjerne med å legge ut lenke til lokalwikipedia.no. Der er det en fyldig omtale av alt han har utrettet gjennom et usedvanlig aktivt liv. 

HEDERSPRIS til filmskaper Mari Storstein

Tidligere stortingsrepresentant og ordfører leder i Handkapforbundet

Aimar Hansens OLDEBARN forteller

(18.06.19) Son kystkultursenter har onsdag denne uken kl. 19 gleden av å invitere til fortellingen om "Min familie fra olderfar Aimar Hansen og fram til i dag. Minner fra Thornegården". Fortalt av Aimar Hansens oldebarn Kari Camilla Gjendem.

Kom og lær mer om sommerutstillingens hovedperson Aimar Hansen og hans etterkommere. Det er som vanlig gratis inngang. Og kafeen er åpen. Hjertelig velkommen!

Son kystkultursenters venner. Styret

Kjøpmannsfamilien på 30-tallet(14.06.19) Dette klenodiet av et bilde i den nære lokalhistorie er blant det som i sommer kan beskues på Kystkultursenterets sommerutstilling: Kjøpmannsfamilien Hansen i Thornegården, foreviget i sin fineste stas i atelieret hos fagfotograf.

Dette er et redigert/beskåret opptak gjort med mobilkamera. På originalbildet står det: "Karen, Trygve Johannes, Hans Jacob og Camilla Hansen, 1930-tallet."

Altså den siste kjøpmann, Hans Jacob og hans søster Camilla, sammen med mor og far Karen og Trygve Johannes. Trygve Johannes var sønn av handelshusets første kjøpmann, Aimar Hansen.

Den videre dekning av sommerutstillingen, med bl.a. flere og større bilder, kommer på Herison.no (med lenke herfra).

Et HANDELSHUS i kystkulturen(14.06.19) Sommerens utstilling på Son Kystkultursenter, "Firma Aimar Hansen – et handelshus i kystkulturen, dets hundreårige historie", er et omfattende tema med mye materiell. Som bildet gir et inntrykk av,  er det gjort god bruk av vegger for å få plass til alt av bilder. Her fra et hjørne i utstillingsrommet. Andre steder i rommet er det også hengt opp plakater med hovedtrekk fra handelshusets historie. LM kommer med nærmere omtale og flere bilder. (LM-foto: Svein-H. Strand)
Tidligere kjøpmann Jørn Risbråthe er død

(11.06.19) Tidligere kjøpmann i Son, Jørn Risbråthe, er død. Han ble 75 år gammel. Med sin dagligvareforretning i Huitfeldt-gården, i de nåværende lokalene til Apoteket i Son, var han i en årrekke en av aktørene i det sentrumsnære som man forholdt seg til i hverdagen.

Fram til et ungt innflytterpar startet og i kort tid drev dagligvareforretning i lokalene etter Viking Canning før Sonja Nyland overtok, var Jørn Risbråthe lenge alene i Son om å tilby det man den gang kunne kalle kolonialvarer i tilnærmet fullsortiment. Så langt plassen rakk.

I kjelleren hadde han jo også rom der han fikk inn og personlig håndterte ferske kjøttvarer til passende stykker og kjøttpålegg av mange slag som daglig fristet oss kunder.

Mange voksne damer hadde i årevis sin trygge arbeidsplass her. Etter nedleggelsen fikk Jørn Risbråthe oppleve at sønnen Ola Risbråthe i meget ung alder overtok etter Sonja Nyland, og straks la grunnen for det som etter hvert og i dag er velkjente Brygga Mat i Kiwi-kjeden.

Jørn Kristian Risbråthe bisettes fra Såner kirke fredag 14. juni kl. 10:30.

Svein-H. Strand

 Ny lønn for rådmannen skal avgjøres av utvalg 

(04.06.19) I lukket møte bestemte Vestby formannskap i går at den årlige vurderingen av rådmannens lønn skal delegeres til kommunens forhandlingsutvalg. Arbeidsavtalen mellom kommunen og rådmann Sjur Authen fastsetter at lønnen hans skal vurderes innen utgangen av juni hvert år. LES MER.

WP tar LM inn en ny tid


Til protokoll fra plan- og miljøutvalgets møte 27. mai.

(28.05.19) Som den ferske protokollen bak lenka viser: "Mot normalt" ble to forslag fra Bygdelistas Thor E. Ombustvedt nedstemt og fikk bare to stemmer fra sine egne. Begge sakene gjaldt klage på tidligere vedtak. Disse ble da opprettholdt slik som foreslått av rådmannen. Og Høyres Stig Eyde fikk vedtatt et forslag som gir Vestby Storsenter rett til å drive med litt større bruttoareal enn de 25.000 kvm. som er fastsatt grense. Ingen av de sju representantene stemte for rådmannens forslag om å avslå søknaden.

Enda et møte i "Solhøy-komiteen"

(28.05.19) Byggekomiteen for omsorgsboliger på Solhøy har nå berammet enda et møte, 13. juni, da uten noen representant fra MDG. Bente Marie Bakke ble som kjent kastet ut som medlem i siste kommune-styremøte.

At hun ble erstattet av en representant fra Frp, kan vise seg å være feil. MDG fikk sin plass etter valget i 2015, i et valgteknisk samarbeid med opposisjonen (H, Frp og KrF). Prinsippet om forholdstall ble da benyttet. Som opptaket fra siste kommunestyremøte forteller, skulle forholdstall også legges til grunn nå. Det var formelt sett et nyvalg av hele komiteen. Høyre benyttet, som tidligere meldt, anledningen til å skifte ut en av sine egne.

BARNESIRKUS I BYEN!

VESTBY-POLITIKKENS UNDERLIGE VERDEN

(22.05.19) (Leserbrev) Tiden har faktisk endret seg. Politikere som er på nett oppnår kontakt med velgerne der og da. På mandag ble vi vitne til at politiker Bente Marie Bakke for åpent kamera ble kastet ut av byggekomiteen for Solhøy omsorgsboliger. LES MER.

Nyvalg av byggekomité: Bakke (MDG) kastet ut

(21.05.19) Politisk lokalhistorie ble skrevet i mandagens kommune-styremøte i Vestby da MDGs Bente Marie Bakke ble kastet som medlem av byggekomiteen for omsorgsboliger på Solhøy. Årsak: Hun har angivelig vært for aktiv, blant annet på Facebook, med å argumentere for å bevare den gamle skolebygningen i Son og tilhørende verneverdig naturmiljø. LES MER.

Økt salg på polet i Son

(16.05.19) Med 28403 liter over disk i første tertial, økte Vinmonopolet Son sin omsetning med 1739 liter sammenliknet med første tertial i 2018. Økningen fra i fjor utgjør hele 6,5 prosent, framgår det av statistikk som kom til LM i går.

► Til sammenlikning hadde butikken i Vestby en økning på 911 liter, eller 1,3 prosent. Det hører med at Vestby er en kategori 4-butikk, og den solgte i perioden ialt 70177 liter.

Mange mener at de økende salgstallene butikken i Son har hatt siden starten, burde kvalifisere til å "rykke opp" i kategori 3. Om dette sier kommunikasjonsrådgiver Hege-Lill Hagen Asp til LM:

Når det gjelder omprofilering for Son, er det ingen konkrete planer om dette per i dag.

LM kommer tilbake med mer detaljert statistikk for Vinmonopolets butikker i Son og Vestby.

Se alle de elleve listene til kommunestyrevalget

(09.05.19) Til kommunestyrevalget i Vestby søndag 8. og mandag 9. september, er det innenfor den fastsatte frist innlevert elleve valglister. Disse er nå alle godkjent av valgstyret.

I tillegg til de ni partiene som er representert i fireårsperioden som snart ebber ut, stiller Rødt og Partiet De Kristne liste også denne gang. Lokalmagasinet.no har i dag åpnet hovedsiden til en egen valgseksjon, VALG 2019.

Der er alle de elleve listene oversiktlig og alfabetisk gjengitt i jpg bildeformat, med valgstyrets pdf-fil som kilde. LMs arkivmeny i venstre sidemarg vil automatisk legge ut lenker til undersider med reportasjer og kommentarer etter hvert som sakene blir publisert.

ANALYSE ved valgkampstart

(Publisert 07.05.19) Bygdelistas folk har "stått bakken ned" og hatt varaordføreren. I plan- og miljøutvalget har partiets representant vært særdeles aktiv og fått mye uttelling som forslagsstiller. Men vil de igjen få stemmer fra Høyre-folk hvis de signaliserer at de fortsatt ønsker å være støtteparti for Ap og holde Tom Anders Ludvigsen i ordførerstolen? LES MER.
Rådmannens Solhøy-innstilling enst. vedtatt

(30.04.19) Rådmannens innstilling i Solhøy-saken ble enstemmig vedtatt i plan- og miljøutvalget i går. Vedtaket lyder: Plan- og miljøutvalget tar ikke klagene og anmodningene om å omgjøre vedtaket om reguleringsplan for Solhøy omsorgsboliger til følge. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 sendes klagene fra Fortidsminneforeningen, Soon og Omegns Vel og styret i Solhøytunet 2 sameie til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.

DETTE ER SISTE DEL av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor her ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen t.v., under "stoffgruppe-boksene", ligger tittellenker til enkeltstående større nyhetssaker som har vært publisert de siste årene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge, med de nyeste sakene langt nede. Innholdet i LM vil ikke være organisert på denne måten i en ny publiserer. Red.