www.lokalmagasinet.no NYHETER Sø. 20. jan. 2019
Meny

Husk vår e-postadresse: post@lokalmagasinet.com

SOLHØY-SAKEN: BRUK FORTIDSMINNEFORENINGENS UNDERSKRIFTSLISTE

Det er nå direkte tilgang til Vestby kommunes nye, åpne postliste i høyremargen i Herison.no. Også direktelenke til opptak fra kommunestyremøter er nå på plass.

Fikk ikke bli medlem i Soon Seilforening fordi HUN VAR KVINNE

(19.01.19) (Ill.foto: stock) I den hundreårige historien til Soon Seilforening finnes ikke bare kuriositerer som den lange rekken av år som selskapsklubb. Konkurranseseiling kom jo ikke på programmet før på slutten av 1960-tallet. I protokollene finnes nemlig også den lite festlige historien om en kvinne som ble nektet medlemskap. Fordi hun var kvinne. Dette var vel å merke så sent som i 1970! LES MER.

SOON SEILFORENING 100 ÅR

(16.01.19) 18. februar er det 100 år siden Soon Seilforening ble stiftet. 9. mars blir det jubileumsfest i foreningens lokaler Neptun for medlemmer og innbudte gjester.

Jubilanten har i dag 400 medlemmer. Av disse er 118 barn og ungdom. SIF kan se tilbake på store bragder, ikke minst Siren Sundbys OL-gull i 2004, og flere VM-gull. Siste VM-gull gikk til havseileren Claus Landmark i 2018. Se også jubileumsomtale i Herison.no.

Kommunestyrets møter nå "live" og som opptak

(15.01.19) Tidene skifter, og ikke alltid til det verre. Fram til for bare tre tiår siden hadde pressens representanter ikke lov til å foreta lydopptak i kommunestyremøtene i Vestby rådhus. Siden desember 2018 blir de overført direkte i nett-TV på kommunens hjemmeside.

► Der blir hvert møte liggende til gjennomsyn i tre måneder. På mobil, nettbett eller PC. Når live-opptakene er etter-behandlet, kan man fra januar spole seg fra sak til sak.


Dette er den andre gledelige nyvinningen på IT-området i kommunen i løpet av kort tid.

Som tidligere meldt, har direktelenke til den nye, åpne utgaven av postlista fått fast plass i høyre spalte på Herison.no. Den får i løpet av dagen i dag følge av direktelenke til menyen for opptak fra kommunestyremøtene.

DA KOM DET EN "NY" BROSJE

Foto: Inger-Johanne Abotsnes 

(11.01.19) Med drahjelp fra det sosiale mediet Twitter har få saker vakt så stor interesse utenfor vårt primære, lokale dekningsområde som serien med nasjonale brosjer. Mange av våre faste lesere vil huske de flotte brosjene som ble LMs markering av grunnlovsjubileet i 2014. LES MER.

HER ER LENKE TIL EN SAMLESIDE FRA DESEMBER 2014

Nå er det innsyn for alle i kommunens postliste

(10.01.19) Alle som leser Vestby kommunes postliste kan nå også lese innholdet i alle dokumenter som ikke er underlagt taushetsplikt. Fra årsskiftet endret nemlig kommunen sin praksis for publisering av data fra sak- og arkivsystemet til offentlig journal. I første omgang betyr dette at alle dokumenter som hører til i sak- og arkivsystemet under  bygg / oppmåling, plan og regulering samt saksarkiv blir publisert i postlisten.

Tilgjengeliggjøring av offentlige data er et viktig bidrag til innovasjon, næringsutvikling og åpenhet i samfunnet. Samtidig sparer kommunen tid på å behandle innsynsbegjæringer av disse dokumentene, bemerker kommunen på sin hjemmeside. Lenke direkte til postlista har nå fått fast plass i høyremargen på Herison.no.

Kontrast til dagens rådende syn

(07.01.19. Oppdatert 17:32.) I Fortidsminneforeningens artikkel er det også lenke til Multiconsults kulturminne-rapport om gamle Solhøy skole. På Facebook har mange merket seg innholdet i en skarp ordveksling mellom MDGs kommunestyrerepresentant Bente Marie Bakke og en Ap-representant.

► Her sies det rett ut at riveviljen i Aps kommunestyregruppe er uttrykk for en rent pragmatisk (nyttig og hensiktsmesig) holdning. Kulturverdier må da vike for flere boliger i det planlagte omsorgssenteret.

Altså et rent materielt politisk standpunkt og som står i skarp kontrast til dagens strømninger rundt Sons byningsmiljø:

Huitfeldtgården skal få tilbake sitt "bakre anheng", og før jul ble det også kjent at Son Kro-bygningen skal tilbakeføres til sitt opprinnelige utseende. Tidligere er gamle Son skole bevart, solgt og renovert som privatbolig.

Solhøy: "Et kulturminne av vesentlig regional verdi"

MER STOFF PUBLISERT PÅ FELLESSIDEN 5. OG 6. JANUAR.

Ordføreren "snakket ned" den bygningsmessige tilstand

(05.01.19) Innsigelse mot riving var varslet. Men på desembermøtet i Akershus fylkeskommunes fylkesutvalg hevdet Vestby-ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap) at den bygningsmessige standard på Solhøy-bygget er altfor dårlig til at det lenger er noe bevaringsverdig objekt. På dette grunnlag vedtok det politisk sammensatte fylkesutvalget at fylkeskommunen likevel ikke skal nedlegge innsigelse mot riving. Problemet er bare at det ikke finnes noe faglig støtte for Ludvigsens påstand, heller ikke i en rapport fra konsulentfirmaet Multiconsult.

(30.12.18) SOON OG OMEGNS VEL arrangerer Åpent møte i Soon Seilforenings lokaler 24. januar 2019 kl. 19. Tema for møtet er "Sonskilen i går, i dag og i morgen". Konferansier blir forfatter Dag Larsen fra Son. ÅRSMØTET i vellet er berammet til 25. februar kl. 19, og skal holdes i lokalene til Son Kystkultursenter, opplyser velleder Jon Warhuus på Facebook.

Historisk julegave!

(07.12.18.) Gjør klar for å ta imot en i dobbelt forstand historisk julegave til Son: 

På selveste Julaften blir det åpnet for tilang til en digitalisert utgave av Son Leksikon, Encyclopaedia Sonensis, fra 2002, med tilgang fra Vestby Historielags nettside. Digitaliseringen er utført høyst fagmessig av Nasjonalbiblioteket. En ekstra verdi er et supplement på nesten 100 sider som leksikonets redaktør Ivar Gudmundsen har skrevet. Supplementet har aldri vært publisert etter at det ble avsluttet i 2014. LES MER.

DETTE ER SISTE DEL av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor her ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen t.v., under "stoffgruppe-boksene", ligger tittellenker til enkeltstående større nyhetssaker som har vært publisert de siste årene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge, med de nyeste sakene langt nede. Innholdet i LM vil ikke være organisert på denne måten i en ny publiserer. Red.