www.lokalmagasinet.no NYHETER On. 14. nov. 2018
Meny

Husk vår e-postadresse: post@lokalmagasinet.com
PÅ PLAKATEN NÅ: Kunstforeningens JULEUTSTILLING

KOMMUNESTYRET: OPPHETET

(13.11.18) (Hovedtrekk fra Vestby kommunestyre i går.) Bygdelista "sprakk" under avstemmingen, og det ble en opphetet debatt om strategiplan for Son. Ordfører Tom A. Ludvigsen (Ap) måtte til slutt gripe inn og korrigere Bygdelistas Eirin Bolles framstilling av saksforholdet her.

Uenigheten mellom Ap og Bygdelista fortsatte i saken om Vestby-mannen Gunvald Andersens konsesjonssøkad for praktgården Sundby Nordre. Også her var temperaturen høy. Eirin Bolle, gruppeleder for posisjonens samarbeidpartner, framførte også her påstander som ordføreren tilbakeviste som uriktige.

Til slutt ble det stemt over formannskapets innstilling, og H og Ap sikret flertall for at Gunvald Andersens aksjeselskap skal få konsesjon etter departementets retningslinjer av nyere dato.

Det ble opplyst at av 50 slike søknader, har 48 fått innvilget konsesjon, mens to avslag er anket. I Vestby vil det være første gang et aksjeselskap får konsesjon for en landbruksiendom.

Loven ble endret for å spare Staten for utgifter, samtidig som et aksjeselskap vil ha større økonomiske muligheter enn en privatperson til å drive gårdsdrift. Tanken er at dette er en endring som styrker jordvernet og landbruksnæringen.

Det ble hevdet at et aksjeselskap ville muliggjøre utbygging på dyrket mark. Men Ludvigsen presiserte at det er den samme forsamling, kommunestyret, som avgjør en eventuell omregulering. Altså ikke konsesjonsøknaden.

– Nominasjonskomiteen ER PÅ VILLE VEIER!

(12.11.18) (Reporter Svein-H. Strand) – Foran et kommunestyrevalg er det vanlig at man spør sittende medlemmer av kommunestyret om de ønsker å fortsette. En framgangsmåte som foregår i Vestby Høyre nå, er noe nytt!

Det sier en kilde i partiet til LM. Vedkommende ønsker ikke å stå fram med navn, for ikke å "bære ved til bålet" i den ampre stemningen som har oppstått blant mange medlemmer foran nominasjonsmøtet 21. november.

► – Man glemmer også at det finnes et vedtak fra noen år tilbake: Enten sitter man i foreningsstyret eller så sitter man som politiker i kommunestyregruppa. Nå finner vi foreningslederen på kumulert andreplass! Dette etter å ha vært innstilt som nominasjonskomiteens ordførerkandidat til det første nominasjonsmøtet. LES MER.

Nominasjonssjokk

(09.11.18.) (Reporter Svein-H. Strand) På grunnplanet i Vestby Høyre går det sjokkbølger etter at nominasjonskomiteen presenterte sin innstilling til valgliste foran nominasjonsmøtet 21. november.

På kumulert 1.- og 2.- plass står vinner og taper av kampen om å være ordførerkandidat på det innledende nominasjonsmøtet 17. oktober: Henholdsvis Pål Engeseth en veteran i partiet og dagens gruppeleder og den politisk uerfarne Hilde Merete Feragen, for tiden igjen leder i foreningsstyret.

Tidligere ordfører i to perioder, John A. Ødbehr, Høyres første innvalgte i forrige kommunestyrevalg der partiet fikk sju representanter, er henvist til 17.-plass! LES MER.

Tar høyde for framtiden

(08.11.18. Oppdatert senest 18:33) (Reporter Svein-H. Strand) I "Prosjekt Huitfeldtgården" tas det arealmessig høyde for både utvidet produksjon av egne produkter (legemidler og salver) og framtidig leieproduksjon. Forespørsler om å være leieprodusent foreligger allerede.

Det undertreker apoteker Are Egeland når samtalen kommer inn på kvadratmeter. I den prosjekterte bygningskroppen inntil den nåværende vestfasaden skal det være ca 140 kvadratmeter til disposisjon for Son Apoteklab, minus litt ekstra plass for apotekdriften.

I kjelleretasjen der all produksjon foregår i dag, disponerer man nå ca 140 kvadratmeter.

Uten noen formell tilknytning til prosjektet, vil Son Apotek snart disponere ytterligere i underkant av 100 kvm. i nordre del av Huitfeldtgården. Der blir det ledig plass etter litt "intern rokering".

Kabel-TV-selskapet Soon Visjon flytter nemlig ved nyttårstider til nye lokaler i Solsiden, et steinkast unna. En annen leietaker, Osteopat Vegard Fjærli, overtar disse lokalene. Og så rykker da apoteket inn etter ham.

Brøsholen EIE - Egeland LEIE

(07.11.18) Å anslå hva den nye bygningskroppen på Huitfeldtgården vil koste, er litt for tidlig. Men det som er på det rene, er at også denne, råbygget, vil bli eid av Tom Brøsholen. Apoteker Are Egeland sikrer seg imdlertid leierett for hele sitt videre yrkesliv i gården, forteller han til LM. Men prosjektkostnadene faller på ham, og han anslår i dag at de vil ende på minst tre millioner kroner.

Dagens situasjon. Foto fra prosjektpresentasjon.

LITT "BYREPARERING" OGSÅ


(07.11.18) – Ved Apoteket i Son ønsker vi å videreutvikle produksjonsvirksomheten i Son Apoteklab. Nye, rasjonelle lokaler vil gi oss mulighet til å heve standarden. Det er viktig for dagens og fremtidens krav. Samtidig er dette en ypperlig mulighet for å utøve litt "byreparering", sier Are Egeland, her fotografert i apoteklokalene i går. Mer om dette projektet, som vekker oppmerksomhet også utenfor kommunen, kommer i dag.

Vil "tilbakeføre" Huitfeldtgården


Planskisse av Kvernaas Arkitekter AS, en av mange skisser og gamle fotografier med mer som finnes i en presentasjons-brosjyre arkitektfirmaet har laget for prosjektet.

(06.11.18) I samarbeid med gårdeier Tom Brøsholen arbeider eierne av Apoteket i Son AS og Son Apoteklab AS med et stort prosjekt som innebærer at baksiden av den verneverdige Huitfeldtgården i Kolåsveien får en ny bygningskropp. LES MER.

Den store JULEUTSTILLINGEN


Juleklokker som kunst kunne vel både den ene og den andre tenke seg. Foto fra Vestby kunstforening. LES MER.

DETTE ER SISTE DEL av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor her ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen t.v., under "stoffgruppe-boksene", ligger tittellenker til enkeltstående større nyhetssaker som har vært publisert de siste årene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge, med de nyeste sakene langt nede. Innholdet i LM vil ikke være organisert på denne måten i en ny publiserer. Red.
FOLKEMØTE om boligbygging og høye hus
13.09.2018 19:35
NYHETER >
Tilbake


Kommentarer
Ingen funnet

Legg til kommentar
Til Facebook-siden HER I SON
Siden har nå 823 følgere.
Nyheter fra periode med tekniske feil

REKLAME

MISTET BANKEN

To leserbrev av Jostein Haugh, tidligere medlem av Bygdelista:

Byggeprosesser og habilitet
Sjokkert over dispensasjoner

   
 VÆRSTASJON MOSS HAVN

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Hovedstadspuls|

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

 

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. 

Lokalmagasinet.no ble startet 1. desember 2002 med en enkel publieringsløsning som hadde et dårlig telleverk. Med en ny publiserer kunne vi i 2007 notere 60.000 besøk. Allerede året etter ble det 85.000 besøk. I 2009 nådde vi milepælen 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000. I 2014 nådde vi en ny milepæl: 250.000 besøk. Sammen med besøket til vårt nye ekstramagasin Herison.no ble resultatet i 2015 omtrent som i 2014. 260.000 ble nådd i 2016, bare for LM. I 2017 mer enn doblet vi dette til over en halv million besøk 541.000.

Lokalmagasinet.no Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland