www.lokalmagasinet.no NYHETER To. 29. okt. 2020
Meny

UAVHENGIG NETTAVIS I DET NÆRE SIDEN DESEMBER 2002

Fra fortid og nåtid
Son-entusiast med kunnskap og vilje
Vidar Vanberg intervjuet av Edmund Schilvold i 2008

Epost-adressen vår er: post@lokalmagasinet.com


ENKLERE PUBLISERINGSLØSNING FØRST, WordPress LEGGES "PÅ IS"
04.10.2020 22:50
NYHETER >

SØNDAG. Ingen lett avgjørelse å ta, men tiden arbeider mot oss, og vi har nå besluttet å legge "på is" arbeid med å få vår WordPress publiseringsløsning opp å gå.

Det vil si: Inntil videre, til fordel for en enklere løsning som er mer eller mindre klar til å ta over for den nåværende allerede ved leveringen.

Vi er i disse dager i markedet for å sondere priser og øvrige vilkår. Utgangspunket er at en enklere løsning skal koste oss mindre enn å benytte profesjonell ekstern hjelp til å få LM på WordPress slik den kan, og bør, være.

Blant de, i dobbelt forstand, aktuelle løsningene er "en klone" av den som våre lesere kjenner fra Herison.no.

Noen tilpasninger kan være ønskelig, ettersom Herison.no er et ekstramagasin primært for mer og mindre tidløse artikler og fotografier. I løpet av kommende uke regner vi med å ha tilstrekkelig med faktagrunnlag til å ta det endelige valg.

Vi har i flere måneder daglig krysset fingrene for en knelende publiserer, Den har nå i høst vært benyttet i 14 år. Med den IT-tekniske utvikling som har skjedd i løpet av denne tiden, i tillegg til at systemet er overbelastet med datafiler, er det mildt sagt på høy tid med et skifte!

Svein-H. Strand
Redaktør og utgiver
Daglig leder, Strand Prinfo

Tilbake


Kommentarer
Ingen funnet

Legg til kommentar
Fiskebutikken bygger for tiden om sin hjemmeside.

LM Nyhetsdesk er betjent kl. 11–21. HELGEVAKT lørdager og søndager kl. 13–18. Mobil vakttelefon 97938621. Utenom de oppgitte vakttider dag for dag, kan redaksjonen kontaktes på fasttelefon 64957348 hvis det haster. LMs nyhetstjeneste på Facebook og Twitter oppdateres normalt også før og etter de oppgitte vakttider. ANSV. REDAKTØR: Svein-Harald Strand.

Lokalmagasinet.no (LM) blir løpende lagret i Nasjonalbiblioteket. Redigeres i henhold til Redaktørplakaten og Norsk Presseforbunds Vær Varsom-plakat.

(26.05.20) DA ER VI PÅ NETT IGJEN, etter to uker uten tilgang til redigerings-enheten. En svært beklagelig "nedetid", og med mange årsaker. Vi skriver nedetid i anførsel fordi LM som sådan har vært på nett hele tiden, men uten oppdateringer. Dette har jo sukret den sure pillen litt. Red.Sjekkliste: POLITISK KLIMAARBEID
 
Lokalmagasinet.no (LM) er en uavhengig nettavis som redigeres på Redaktør-plakaten og Vær Varsom-plakatens grunn.
Nyheter fra tid med tekniske feil

 VÆRSTASJON MOSS

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

LOKALMATNYTT.NO
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred

Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter

 Forskrift om alkoholomsetningen
Sjekk deg i gjeldsregisteret


 

Dagny Halds skulptur ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde gjennom kommunalreportasjen.

Telefon 64957348

Mobil 979 38 621

post@lokalmagasinet.com

Postboks 160, 1556 Son

DOMENET www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo. Org.nr. NO 946123048.

INNBETALINGER til bankkonto: 3411.44.95206

ANSVARLIG REDAKTØR og daglig leder Strand Prinfo: Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.
 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland