www.lokalmagasinet.no NYHETER To. 9. april 2020
Meny

Det er 80 år siden i dag:

Tyskerne landsatte rundt 1000 soldater i Son

GOD PÅSKE!

Foto: Sturla Strand

(08.04.) Under en større omredigerig av forsiden i formiddag, har vi nok en gang fått problemer med publisererens skriftgenerator. Endel stoff som skulle være med til over påske, har vi slettet for å redusere et skjemmende inntrykk. Men siden bærer dessverre fortsatt preg av det som har skjedd, så her blir det litt ekstraarbeid ved inngangen til selve påskedagene. Red.

Vestby 08.04. kl. 11: NÅ 22 smittetilfeller

LM ‒ NETTAVIS & MAGASIN MED STÅSTED I DET NÆRE SIDEN 2002

 Epost-adressen er: post@lokalmagasinet.com!

TOMME SENGER i 1607 hytter

(05.04.20) Påsken 2020 vil dessverre gå inn i historien på uhorvelig mange måter, i det globale som i det nasjonale og lokale perspektiv. Alt på grunn av et virus. Og når dette skrives og den norske påsketiden innledes, står vi midt oppe i det: Den menneskelige tragedie med tap av liv og helse. Og den samfunnsøkonomiske tragedie, som vi naturlig nok ennå bare håndterer som anslag, bygget på daglige oppdateringer fra ulike næringer og sektorer. Voksne som barn: Vi gjennomlever myndighetsregulerte dager med smittevernbegrunnede forbud og anbefalinger. Forankret i det nære som LM-redaksjonen er, ble det som vanlig en lokalt vinklet, forbudsrelatert overskrift på denne kommentaren. Men alt tatt i betraktning, så bryter vi i dag journalistisk sedvane og tar hyttetemaet som avslutning. Tallet 1607 har SSB som kilde og er oppdatert for 2020. Mer om hyttetemaet kommer. GOD PÅSKE til dere alle! Svein-H. Strand, LM-redaktør

CORONA-KORTNYTT MARS-APRIL

(08.04.) RUNDT 1200 PERMITTERTE er nå registrert i NAV-systemet. Det er foreløpig lite trykk på telefonsløyfene til arbeidsgivere og krisetelefonen om økonomisk sosialhjelp, og ikke mange søknader om økonomisk sosialhjelp. De fleste forespørslene fra innbyggere gjelder meldekort og når de ordentlige dagpengene kommer. Det siste er foreløpig ukjent, skriver rådmann Sjur Authen i sin seneste rapport, datert 07.04.

(08.04.) 35 KOMMUNEANSATTE er i karantene, eller er hjemme med luftveissymptomer, opplyser rådmannen. Testregimet er nå slik at pleiepersonell med luftveissymptomer testes etter to dager. Dette har avhjulpet karantenesituasjonen vesentlig. Vi har bare to ansatte som har fått konstatert smitte så langt. Begge jobber i pleien, men på grunn av turnusfri og annen fri, har de ikke utsatt andre for smitterisiko. Det har derfor ikke vært nødvendig å sette andre ansatte eller pasienter i karantene, understreker Sjur Authen i sin rapport per 07.04. LES ALT.

CORONA: Fortløpende oppdatering

Ekstern lenke til VG Spesial. Lokalt varslingsnummer (ved mistanke) for hele Mosseregionen og Vestby: 404 04 919.

WORLD-WIDE: Førsteklasses i NYT

"ALT I ETT" PÅ HELSENORGE.NO

Worldometer har frisk-tall og relative tall

Dette er siste del av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen under "stoffgruppe-boksene" oppe t.v. ligger tittellenker til enkeltstående nyhetssaker fra de seneste månedene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge. Ny publiserer vil ikke ha denne forsidetoppen, som ikke passer vår måte å publisere på. Red.

Enda et møte i "Solhøy-komiteen"
05.08.2019 16:03
NYHETER >
Tilbake


Kommentarer
Ingen funnet

Legg til kommentarKommunens CORONA-side
Ruter: 15 % Færre avganger

TOGET I RUTE? SJEKK INNSTILTE AVGANGER
BUSSTIDER (OBS endringer fra 23.03. Se lenke): Arbeidene i Kolås-veien endrer hvordan bussene kjører: 540 kjører ikke via Son sentrum. Ny linje, 541 med mini-busser fra kulturkirken erstatter 540 mellom sentrum og Sonsveien stasjon. Både her og til og fra Moss er holdeplassen i Sigurd Stenes vei, "ankerfestet". 545 kjører som vanlig. RUTETABELLER.Folkehelse Vestby

Folkevalgte

Møtekalender og sakspapirer

Fjernmøte i kommunale organer

Lenke til Kommunal Rapport. Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen, orienterer.

Facebook-siden Her i Son

Nå 1134 følgere. Bli med!

Sjekkliste: POLITISK KLIMAARBEID

 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn.
Nyheter fra periode med tekniske feil

To leserbrev av Jostein Haugh, tidligere medlem av Bygdelista:

Byggeprosesser og habilitet
Sjokkert over dispensasjoner

 VÆRSTASJON MOSS

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred |

Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |

Forskrift om alkoholomsetningen |

Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde gjennom kommunalreportasjen.

Lokalmagasinet.no Postboks 160, 1556 SON

Fasttelefon 64 95 73 48

Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com

Postboks 160, 1556 Son.

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo.
Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO: Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.
 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland