www.lokalmagasinet.no NYHETER Fr. 24. mars 2017
Meny

SNART BARE TRE MÅNEDER TL DU KAN STEMME
Husk at vår e-postadresse er post@lokalmagasinet.com

– Naturlig at utvalget selv formulerer HVA SOM ER HENSIKTEN

(23.03.17) 27. mars kommer tidligere ordfører John A. Ødbehrs garasjesak igjen opp i plan- og miljøutvalget. Rådmann Sjur Authen forutsetter at når Fylkesmannen gjennomgående ber om hensikten med deler av vedtaket, som Ødbehr har påklaget, så ønsker Fylkesmannen en politisk avklaring. LES ALT FRA RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG.

Politireformen: Tommelen ned

Der BYGDELISTA "ruler"

SELGER til kommunen?

(19.03.17) Moss Avis skriver (bak betalingsmur på nett) at Vestby kommune kan komme til å kjøpe bankgården i Son når lokalbanken har flyttet til Vestby. LES MER.

Hallan oppsummerer kampen for rent vann

(17.03.17) I et debattinnlegg oppsummerer Knut Chr. Hallan, Son, hva som er status – og Neptune Networks seire så langt – i den oppsiktsvekkende kampen for rent vann i Oslofjorden som føres mot politikere og myndigheter.

15. juni siste bankdag

(15.03.17) Da er det bestemt: Siste åpningsdag for banken i Son blir 15. juni. Etter det, flytter rådgiverne i Son kontorplassene sine til Vestby. LES MER på siden SON I VEKST MISTER BANKEN

Fylkesmannen om Ødbehrs garasjesak: HVA MENER egentlig plan- og miljøutvalget?
Sterk oppfordring til Aps landsmøte:

Foreslått AAP-kutt feil resept!

Her moser rådmannen klagen fra 45 naboer

Holder ikke "SYRETESTEN"!

DETTE ER SISTE DEL av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor her ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen t.v., under "stoffgruppe-boksene", ligger tittellenker til enkeltstående større nyhetssaker som har vært publisert de siste årene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge, med de nyeste sakene langt nede. Innholdet i LM vil ikke være orgnisert på denne måten i en ny publiserer. Red.

SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave
Dialektbok med lyd!
01.12.2016 00:24
NYHETER >

DIALEKTBOK MED LYD!

Publisert 26.11.16 Son var tidligere ikke bare egen kommune. Ladestedet, enklaven omgitt av Vestby herred og Oslofjorden, hadde også sin egen overgangsdialekt mellom Søndre Akershus- og Østfold-dialektene. Men den store tilflyttingen fra bl.a. Oslo siden tidlig på 1970-tallet har gjort dialektbrukerne til en stadig mindre minoritet.

► Dette som introduksjon til en flott nyhet. Flere hundre tusen nordmenn kjøpte jo fuglebok med innebygget lydavspiller. Nå er turen kommet til lyden av oss:

For første gang utgis det nemlig en dialektbok, "Les Lytt Lær", der man faktisk kan høre alle de ulike dialektene! Fra Akershus er følgende dialekter representert med lyd: Nes, Fetsund og Lillestrøm.

Lingvisten Anders Vaa leverer en fagbok som inneholder et mylder av nyttig kunnskap og møter med kjente og ukjente ambassadører for rundt 70 av dialekterne våre. Parallelt kan over en time med taleprøver spilles av i bokens lydpanel.

Responsen fra bokhandlerne har vært enorm, og boken er allerede trykket i nytt opplag, skriver forlaget i pressemeldingen.

Anders Vaa har mye spennende på hjertet og mange tanker rundt nordmenns forhold til talemål og identitet. Her er det også mange lokale redaksjonelle innganger! Dialektbrukere fra hele landet er representert, og forfatteren kan f.eks. gå inn på lokale særegenheter som ikke har fått plass i boka.

Tilbake


Kommentarer
Ingen funnet

Legg til kommentarMidlertidig nyhetsside

Mange forfall
og ikke fulltallig
kommunestyre

(23.03.17) Det var uvanlig mange forfall til møtet i Vestby kommunestyre mandag. Innmeldte forfall, bl.a. fra en ferierende ordfører Tom A. Ludvigsen, tilsvarte 20 prosent av de valgte faste medlemmer. Med 34 møtende var kommune-styret heller ikke fulltallig, da en vararepresentant ikke møtte.

Forfall hadde Tom A. Ludvigsen (Ap), Martin Ludvigsen (Ap), Helene S. Bergane (Ap), Arjo Van Genderen (V), Ann Therese Monge (H), Stig Eyde (H) og Suaad Abdi Farah (MDG).

For Høyres Ann Therese Monge møtte ingen vararepresentant. Møtende varamedlemmer var: Tariq Javaid Eide (Ap) for Tom Anders Ludvigsen (Ap), Inger Heidi Francker (Ap) for Helene S. Bergane (Ap), Ane Nordskar (Ap) for Martin Ludvigsen (Ap), Marianne Nessheim (V) for Arjo Van Genderen (V), Jeton Morina (H) for Stig Eyde (H), Lars Sønsteby (MDG) for Suaad Abdi Farah (MDG).

Jostein Haugh, tidligere medlem av Bygdelista:

Byggeprosesser og habilitet
Sjokkert over dispensasjoner

ØRAJORDET, NY SAMLESIDE.
ØRAJORDET, FØRSTE SAMLESIDE.

   
 VÆRSTASJON MOSS HAVN

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner
The Norway Post 

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Hovedstadspuls|

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

 Værdata Solbergstrand i Sør-Frogn, NIVA-stasjonen. | Blåskjellvarsel |

FOLLO-POLITET

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet


HAVNER OG BÅTFORENINGER 
 
VELFORENINGER O.L.
* Soon og Omegns Vel

 

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. 

Lokalmagasinet.no ble startet 1. desember 2002 med en enkel publieringsløsning som hadde et dårlig telleverk. Med en ny publiserer kunne vi i 2007 notere 60.000 besøk. Allerede året etter ble det 85.000 besøk. I 2009 nådde vi milepælen 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000. I 2014 nådde vi en ny milepæl: 250.000 besøk. Sammen med besøket til vårt nye ekstramagasin Herison.no ble resultatet i 2015 omtrent som i 2014. 260.000 ble nådd i 2016, bare for LM. Trenden så langt i 2017 er at LM stevner mot 300.000-tallet, samtidig om Herison.no er i sakte vekst.

Lokalmagasinet.no - Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland