www.lokalmagasinet.no NYHETER Ma. 24. juli 2017
Meny

Husk at vår e-postadresse er post@lokalmagasinet.com

 VERDIFULLT OM SON I 1965

Domenehaier lager trøbbel – og Café Oliven i Son er rammet

(17.07.17. Oppdatert 20:37) Via et norsk stråselskap har den svenske domeneoppkjøperen Internet Vikings kapret rettighetene til www.cafeoliven.no. Det skjedde etter en epost-glipp i forbindelse med at kafeen fikk ny driftsansvarlig. På nettet, og på en fremmed server, ligger nå den eldste av to hjemmesider som gjennom årene er levert av LMs utgiver-foretak Strand Prinfo, som forhandler for Info Helgelands webløsninger.

► Oppkjøperne har rett nok ikke fått med seg program-varen til publisereren, bare designet. Siden som ligger ute kan dermed ikke redigeres.

Men alene innholdet, med tekst og bilder som det er opphavs-rett til, gjør dette til en ulovlig publisering.

Den forlengst utdaterte hjemmesiden er også dårlig "reklame" for kafeen.

Info Helgeland og Strand Prinfo har siden januar nedlagt atskillig med tid for å få kafeen ut av knipa etter at den mistet eierskapet til domenet.

Nye domeneansvarlige må signere digitalt om sitt personlige ansvar på en erklæring til Norid, som administrer alle domener med .no-adresse. Denne eposten fra Norid nådde ikke fram til den nye driftsansvarlige, Charlotte Holløkken.

► Siste frist for å levere egenerklæringen var 17. januar. Snart etter lå domenet til salgs på et nederlandsk nettsted, noe som Norids regelverk ikke tillater, og ble så oppkjøpt av Internet Vikings via Regnskapsservice AS på Lillestrøm. Dette selskapet har nå endret navn til Sem Revisjon, som opplyser at de har hatt mange henvendelser om domenet.

Daglig leder Svein-H. Strand i Strand Prinfo har i dag rettet en forespørsel til Internet Vikings, i første omgang for å få vite hva de skal ha for rettighetene. Det vil deretter bli tatt de nødvendige skritt for å få fjernet den gamle hjemmesiden som ligger ulovlig ute på nettet.

Når adjektivene er brukt opp!

(16.07.17. Oppdatert 11:58) Mange adjektiver er brukt om de jevnt økende besøkstall Lokalmagasinet.no har hatt gjennom snart 15 år. Det er derfor ikke lett å karakterisere besøket for juni – og første halvår av 2017. 

Men alt er jo relativt også på dette området. Så her må vi omstille oss atskillig. For LM tok på sett og vis til å spille i en ny divisjon ikke lenge etter nyttår. Nærmere bestemt i februar. Men fallhøyden er blitt stor. Derfra og hit er det nemlig snakk om doblinger på de mest sentrale tallene som serverloggen leverer! Alt dette fra gode nivåer i forkant. LES MER.

Ny Sonsbok: "SON – Het water op te Zoon"

(07.07.17.) (Pressemelding fra Soon og Omegns Vel) Det er etter hvert utgitt en hel rekke bøker om Son, i regi av Soon og Omegns Vel, Vestby Historielag, Vestby Kunstforening og andre. Denne gang har vellet tatt utgangspunkt i Norsk Ukeblad, som i 1965 hadde en fire siders reportasje om Son. LES MER.

Festeeiendom og eies av kommunen

(27.06.17.) Eiendommen i Storgata 19, der Son Kystkultursenter holder til, er det Vestby kommune som eier. Kommunen kjøpte gnr 160/bnr 26 fra Glenne-arvingene i 1991 for 700.000 kroner.

Eiendommen ble sammenslått med Glenneparken etter en grensejustering i 1999. Siden da har den vært bortfestet til Follo Museum for 50 år, framgår det av grunnboka. LES MER PÅ SAMLESIDE.

Follo Museum konkurs!


Fra Son Kystkultursenter juni 2017. LM-foto: Svein-H. Strand

(25.06.17.) Follo Museum i Drøbak, som Son Kystkultur-senter er underlagt, er utrolig nok konkurs. Institusjonen med åtte ansatte eies av to stiftelser, som også eier "Museumsskogen" i Drøbak.

► Med renter skylder stiftelsene nå over 16 millioner kroner til Asker kommune. Asker kommune har brukt pengene på Oslofjordmuseet i Vollen, med sin samling av gamle båter fra bl.a. Follo Museum, som åpnet i juni for fire år siden. Bak dette ligger en enestående museumstragedie, der Frogn kommune er aktør. LES MER PÅ SAMLESIDE.

Bra polsalg også vinterstid

(23.06.17.) Vinmonopolets anslag for kategori 2-butikken i Son var på ca 95.000 liter første driftsår. Men den stevner nå mot 108.000 liter i 2017 dersom året fortsetter som det har begynt og salget fra siste halvår i fjor blir kopiert. LES MER PÅ SAMLESIDE.

Polet selger mer enn forventet 

(22.06.17) Allerede før etableringen i mai 2016 ble det anslått at Vinmonopolet Son ville bli god butikk og dekke sine egne kostnader. Etter litt over ett års drift viser tallene at butikken mer enn innfrir forventningene. LES MER PÅ SAMLESIDE.

DETTE ER SISTE DEL av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor her ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen t.v., under "stoffgruppe-boksene", ligger tittellenker til enkeltstående større nyhetssaker som har vært publisert de siste årene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge, med de nyeste sakene langt nede. Innholdet i LM vil ikke være organisert på denne måten i en ny publiserer. Red.

SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave
Det blir “STJÄRNKLART” i dag!
19.03.2017 08:11
NYHETER >

(18.03.17) Nok en gang inviterer Soon Viseklubb til konsert med elever fra Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Denne gang blir det en annen variant enn vanlig: Konserten går over tre timer og starter på Son Kystkultursenter kl. 15 i dag.

► Årets turnégruppe kaller seg “Stjärnklart”. De er Aline Henriksson som trives best med jazz og soul; Per Hellman som synger lyriske viser; Sara Zukie Lundberg som veksler mellom jazz og viser, soul og hip hop; og Mats Berglund som har bakgrunn i rock og pop, men nå har trådt inn i visenes verden.

Slik beskriver de seg selv: “Vi är fyra viselever från Nordiska Folkhögskolan som är ute på turné. Vi har alla fyra ett passionerat intresse för sång och med strålande energi sjunger vi mer än gärna i stämmor. Alla kommer från olika städer runt om i Sverige och vi är taggade på att besöka nya delar av Norden. Med våra olika genrer exempelvis jazz, pop och visa bildar vi tillsammans en solklar grupp. Följ med oss när vi i en akustisk anda sjunger in våren!”

Tilbake


Kommentarer
Ingen funnet

Legg til kommentar"Julibrev fra Son" danket ut nyheter
Alt om Feierbakken 1-saken så langt

JORD TIL PLEN OG HAGE LEVERES HJEM TIL DEG.
Tlf. 64 95 31 51
Den midlertidige nyhetssiden
SON I VEKST MISTER BANKEN

To leserbrev av Jostein Haugh, tidligere medlem av Bygdelista:

Byggeprosesser og habilitet
Sjokkert over dispensasjoner

   
 VÆRSTASJON MOSS HAVN

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Hovedstadspuls|

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

 Værdata Solbergstrand i Sør-Frogn, NIVA-stasjonen. | Blåskjellvarsel |

FOLLO-POLITET

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet


HAVNER OG BÅTFORENINGER 
 
VELFORENINGER O.L.
* Soon og Omegns Vel

 

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. 

Lokalmagasinet.no ble startet 1. desember 2002 med en enkel publieringsløsning som hadde et dårlig telleverk. Med en ny publiserer kunne vi i 2007 notere 60.000 besøk. Allerede året etter ble det 85.000 besøk. I 2009 nådde vi milepælen 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000. I 2014 nådde vi en ny milepæl: 250.000 besøk. Sammen med besøket til vårt nye ekstramagasin Herison.no ble resultatet i 2015 omtrent som i 2014. 260.000 ble nådd i 2016, bare for LM. Trenden så langt i 2017 er at LM stevner mot 300.000-tallet, samtidig om Herison.no er i sakte vekst.

Lokalmagasinet.no - Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland