www.lokalmagasinet.no NYHETER Fr. 14. aug. 2020
Meny

UVHENGIG NETTAVIS I DET NÆRE SIDEN DESEMBER 2002.

Vi beklager våre tekniske problemer med forsiden.
Denne gamle publisereren skal avløses av
en ny og moderne på WordPress-plattformen.
DET BLE HERØYA I STEDET FOR SON
17.07.2020 10:56
NYHETER >

(Av Svein-H. Strand) Historien om Son som handels- og seilskuteby ble for en stor del skapt på grunnlag av beliggenhet og naturressurser. Utviklingen i moderne tid – som fiskerby, kunstnerby og sommer- og badeby – videreførte noe av dette, samtidig som båtbygging og foredling fra havets ressurser lanserte industrielle trekk.

Men enn om de "industrielle tilfeldighetene" hadde vært i et annet lune? For å si det sånn, vel vitende om at realiteter er en sterk iboende kraft for den slags tilfeldigheter. På 1920-tallet ville Aker i Oslo bygge et skipsverft på Laksa. Det ble trolig lagt dødt av både økonomiske og andre grunner.

Men få nålevende vet at Norsk Hydro-gründeren Sam Eyde (bildet) planla å bygge fabrikken for det revolusjonerende produktet fullgjødsel på en eiendom like utenfor Son. Eyde hadde kjøpsopsjon på tomta i flere måneder, inntil planene ble skrinlagt.

Dette var noe som selv hans barnebarn, forretningsmannen og lokalpolitikeren Stig Eyde på Berg Gård i Vestby ikke kjente til da LM presenterte saken for ham.

Noe av det fascinerende med journalistisk arbeid er hvordan "det ene ofte fører til det andre". Som her. For etter kort tid med research viste det seg at det for tiden arbeides med forprosjektet til en film om industrigiganten Sam Eyde. Kontakt er opprettet med initiativtaker og prosjektleder, forhåpentligvis til gjensidig nytte.

Og at "det ene fører til det andre" har gitt LM full pott denne gang. Det viser seg nemlig at Sam Eyde eide den første bilen som avla en visitt i Son.

Alt dette er det blitt et eget skriveprosjekt av, med en mengde faktastoff som må gjennomgås. Dette skal redigeres og publiseres samlet på WordPess-plattformen vår.
Tilbake


Kommentarer
Ingen funnet

Legg til kommentar
JORD TIL PLEN OG HAGE LEVERES HJEM TIL DEG.

Tlf. 48 28 61 31
LM Nyhetsdesk er betjent kl. 11–21. HELGEVAKT lørdager og søndager kl. 13–18. Mobil vakttelefon 97938621. Utenom de oppgitte vakttider dag for dag, kan redaksjonen kontaktes på fasttelefon 64957348 hvis det haster. LMs nyhetstjeneste på Facebook og Twitter oppdateres normalt også før og etter de oppgitte vakttider. ANSV. REDAKTØR: Svein-Harald Strand.

Lokalmagasinet.no (LM) – nettavis og portal – er i Nasjonalbiblioteket klassifisert under Periodiske tidsskrifter og blir løpende lagret der. Redigeres i henhold til Redaktørplakaten og Norsk Presseforbunds Vær Varsom-plakat.

(26.05.20) DA ER VI PÅ NETT IGJEN, etter to uker uten tilgang til redigerings-enheten. En svært beklagelig "nedetid", og med mange årsaker. Vi skriver nedetid i anførsel fordi LM som sådan har vært på nett hele tiden, men uten oppdateringer. Dette har jo sukret den sure pillen litt. Red.Sjekkliste: POLITISK KLIMAARBEID
 
Lokalmagasinet.no (LM) er en uavhengig nettavis som redigeres på Redaktør-plakaten og Vær Varsom-plakatens grunn.
Nyheter fra tid med tekniske feil

 VÆRSTASJON MOSS

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

LOKALMATNYTT.NO
7NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred

Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter

 Forskrift om alkoholomsetningen
Sjekk deg i gjeldsregisteret


 

Dagny Halds skulptur ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde gjennom kommunalreportasjen.

Telefon 64957348

Mobil 979 38 621

post@lokalmagasinet.com

Postboks 160, 1556 Son

DOMENET www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR og daglig leder Strand Prinfo: Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.
 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland