www.lokalmagasinet.no NYHETER To. 17. okt. 2019
Meny

NETTAVIS & MAGASIN MED STÅSTED I DET NÆRE SIDEN DES. 2002 
Vår e-postadresse er: post@lokalmagasinet.com!

"Son stasjonsbibliotek neste!"

(16.10.19. Oppdatert 17.10.19) I "varmestua" på Sonsveien stasjon har pendlere og andre reisende fått et ubetjent bibliotek med bøker, magasiner, cd-er og filmer de kan ta med på reisen og levere tilbake, selvfølgelig. Alt er alles. Initiativtaker og "stasjonsbibliotekar" Anja Brenna kan endatil konstatere at beholdningen har vokst siden åpningen for en drøy måned siden. Og som med andre ting: På Facebook har det vært god hjelp å finne ikke minst med tanke på at det bør være et vist spenn i utvalget. Det er bare å gratulere med det som kan være landets eneste tilbud i sitt slag! Overskriften måtte jo da bli som den ble. (Tekst og foto: Svein-H. Strand)

Jeg vil ikke bli ansatt i sympati

"Jekta. Eventyrets farkost"

(14.10.19) 20. oktober lanseres boka Jekta. Eventyrets farkost, av Bjørn Tore Pedersen. Det skjer på Jektefartsmuseet i Bodø. Dette er den første boka som grundig omhandler jektefarten og jekta, livsnerven langs kysten vår i fem hundre år.

Nordlendingene seilte til Bergen med tørrfisk, og på tilbakereisen var jekta lastet med matvarer og nødvendighets-artikler til folket der nord. Men også andre steder i landet, spesielt på Vestlandet og i Trøndelag, holdt jekta liv i kyst- og fjordbygdene. LES MER.

DET TRADISJONELLE SILDEBORD!


Illustrasjonsfoto: shutterstock

(13.03.19) Hjertelig velkommen til vårt tradisjonelle sildebord fredag 8. november kl. 19. Vi byr på tradisjonelt program med tradisjonell meny til tradisjonell pris. kr 300, alt inkludert.

Som mange av dere vet, har vi bare 40 sitteplasser, så vær rask med din påmelding som epost til tove.lissner@online.no. Vi sees, medbrakt GODT HUMØR!

Son kystkultursenters venner. Styret

Brita Linnestad forteller om lokal gårdshistorie 1892-1902

Kommunestyret konstituert - følg møtet med alle valgene her

GRATIS? – LISSOM!(04.10.19) (Leserbrev) Det er positivt at Movar kommer rundt og tar imot ulike typer farlig avfall. Men «markedsføringen» av det bør de ikke kalle for gratis.

For vi betaler jo selv for det gjennom renovasjonsgebyret.

Eller tar jeg feil, og at det er noen rike onkler/tanter i distriktet som støtter Movar med friske, grønne miljøpenger?

Helge Falkenberg
Kjøvangen

Dommen har falt


Bildet kan sies å være en visuell oppsummering av hvorfor lønnetreet, etter arboristens mening, ikke kan regnes for å være egnet til bevaring. (LM foto)

(01.10.19.) (Reporter Svein-H. Strand) Den minst 150 år gamle Spisslønna med adresse Kolåsveien 2 er verken beheftet med råte eller mekaniske skader. Men den har et vekstmønster med klare tegn på avtakende vitalitet, og er i "avviklingsfasen".

Det viser, kort fortalt, en tilstandsbedømming som arborist Erik Solfjeld har gjort for Statens Vegvesen basert på såkalt enkel visuell obervasjon.

Men det avgjørende for det karakteristiske treet inntil krysset med Løkkeveien og som mange soninger ønsker å få bevart, er den ugunstige beliggenheten. LES MER.

 

Bilder: "Nye" Kolåsveien blir til

(26.09.19) Bildeserien som er ferdiggjort i dag skal utvides etter hvert som anleggsarbeidene skrider fram. Serien viser bilder som ble tatt sør i Kolåsveien søndag. Det store lindetreet som står der fortauet skal komme, er godt representert.

Start på månedslange arbeider


Den store lønnetreet midt på bildet, der Løkkeveien fører ut i Kolåsveien, skal ofres på utviklingens alter. Huitfeldtgården t.v. En serie bilder til arkivet ble tatt søndag ettermiddag mellom et rush av biler til og fra krysset med Storgata. Det er Son-historiske dimensjoner over disse endringene i det bevaringsverdige Son sentrum, og redaksjonen oppretter en side på Herison.no for å dokumentere endringene med store bilder.

(23.09.19.) Statens vegvesen og Vestby kommune er klare for å starte måneds-lange arbeider med å anlegge fortau og forbedre vann- og kloakksystemet i fylkesvei 2, Kolåsveien.

Fra Storgata i sør til Sagaveien ved Kiwi, skal det bygges et fortau som er inntil 1,5 meter bredt og 250 meter langt. Arbeidene, som skal starte fra nord, ved Kiwi, er kostnadsberegnet til 21 millioner kroner og ventes å være avsluttet innen sommeren 2020. LES MER.

ENDRINGER FOR BUSSENE

Anleggsarbeidene i Kolåsveien medfører relativt store endringer av hvordan lokalbussene kjører. Rute 540 vil anleggsperioden ikke kjøre via Son sentrum. Og en ny linje, 541,  med minibusser fra Son kulturkirke, erstatter buss 540 mellom Son sentrum og Sonsveien stasjon. Både her og for reisende til og fra Moss er holdeplassen ved Tennisbanen det nye "ankerfestet". 545 kjører som normalt mellom Vestby, Hølen og Strømbråtenveien.

Gummigranulat KUNSTGRESS

MDG inngikk VALGTEKNISK SAMARBEID med SV og Rødt

Står på samleside.

Slik kunne det også blitt

Står på samleside.

Ap-blokk uten SV og Rødt

Står på samleside.

Dette er siste del av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen under "stoffgruppe-boksene" oppe t.v. ligger tittellenker til enkeltstående nyhetssaker fra de seneste månedene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge. Ny publiserer vil ikke ha denne forsidetoppen, som ikke passer vår måte å publisere på. Red.

Ble bitt av hund i Kolåsveien
22.09.2019 12:23
NYHETER >
(06.09.19) En sonsmann som kom syklende i sakte fart i Kolåsveien, i retning mot brua over Hølenselva, ble ved 16:40-tiden i dag bitt av en hund som var i bånd. Mannen måtte til legevakta i Moss for å få behandling med stivkrampesprøyte i den skadede leggen.

Han forteller til LM at eieren, en mann som så ut til å være i 70-årene, nektet for at hunden hans, en lodden puddel-type, hadde bitt ham. Da han gikk av sykkelen for å snakke til eieren, rykket hunden iltert i båndet og så ut til å ville angripe igjen.

Jeg kom heldgvis raskt til behandling på legevakta. Hendelsen har midlertid kostet meg ca 1500 kroner for behandlingen og drosje til og fra legevakta. Jeg måtte bare prioritere å komme meg til legevakta, så dessverre ble det ikke tid til å få hundeeierens peronalia. Men saken vil bli politianmeldt, tilføyer han.

Hendelser som denne er helt uakseptable i vårt nærmiljø som ellers, og det er ikke første gang jeg opplever dette i Son. Enkelte hundeeiere er rett og slett ikke skikket til å ha hund, sier syklisten. Tilbake


Kommentarer
Ingen funnet

Legg til kommentarTil Facebook-siden HER I SON
Siden har nå 1086 følgere.Nyheter fra periode med tekniske feil

To leserbrev av Jostein Haugh, tidligere medlem av Bygdelista:

Byggeprosesser og habilitet
Sjokkert over dispensasjoner

   
 VÆRSTASJON MOSS

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred |

Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |

Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

  

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. 

Lokalmagasinet.no ble startet 1. desember 2002 med en enkel publieringsløsning som hadde et dårlig telleverk. Med en ny publiserer kunne vi i 2007 notere 60.000 besøk. Allerede året etter ble det 85.000 besøk. I 2009 nådde vi milepælen 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000. I 2014 nådde vi en ny milepæl: 250.000 besøk. 2015 ble året da besøket ikke økte, men det ble nesten på hundretallet som i i milepælåret 2014. 260.000 ble nådd i 2016. I 2017 mer enn doblet vi dette til over en halv million besøk 541.000. I 2018 nådde vi såvidt 700.000 besøk, en en framgang på 28 prosent.


Lokalmagasinet.no Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland