www.lokalmagasinet.no NYHETER To. 29. okt. 2020
Meny

UAVHENGIG NETTAVIS I DET NÆRE SIDEN DESEMBER 2002

Fra fortid og nåtid
Son-entusiast med kunnskap og vilje
Vidar Vanberg intervjuet av Edmund Schilvold i 2008

Epost-adressen vår er: post@lokalmagasinet.com


BEDRE LM-DAGER NÅ, MEN NYTT MILLIONBESØK BLIR DET IKKE
17.10.2020 12:56
NYHETER >

LØRDAG. Med ti måneder av året snart tilbakelagt, har vi sett på hvordan LMs publiseringstekniske problemer vil innvirke på årsresultatet. Mye tid har gått med til problemrettet abeid, på bekostning av stoffproduksjon. Dette har naturlig nok påvirket besøkstallene negativt, og en reprise på fjorårets milliontall virker uoppnåelig.

Men tallene peker nå igjen oppover. Den siste tiden er større feil blitt utbedret. Mest synlig er at vi ikke lenger får "spreng" i designet så snart et element blir lagt ut på forsidetoppen, uansett hva det er.

Den faste forsidetoppen er likevel å betrakte som et teknisk minefelt som ikke bør utfordres. Det vil si: Utvides. Nyhetsmodulen nedenfor, som viser ti og ti saker av gangen, vil derfor bli benyttet til løpende nyheter inntil en ny publiserer er klar.

Vi er nå en uke på "overtid" i forhold til det som tidligere er meldt når det gjelder en midlertidig løsning før overgang til WordPress. Men vi er per i dag ikke i kontakt med andre enn vår faste leverandør Info Helgeland.

Om det blir en "klone" av Herison.no som tidligere meldt, eller en variant av denne, vites ikke. Også leverandøren er bundet av tekniske IKT-standarder som ikke lenger gjelder.

Litt konkret om besøks- og trafikktall:

Gjennomsnittlig besøk per dag i oktober lå i går på 1380. På disse besøkene var det i snitt 27.100 sidevisninger per dag. Det ble aktivert ialt 7300 ulike LM-sider (URLs) på disse besøkene.

Tilbake


Kommentarer
Ingen funnet

Legg til kommentar
Fiskebutikken bygger for tiden om sin hjemmeside.

LM Nyhetsdesk er betjent kl. 11–21. HELGEVAKT lørdager og søndager kl. 13–18. Mobil vakttelefon 97938621. Utenom de oppgitte vakttider dag for dag, kan redaksjonen kontaktes på fasttelefon 64957348 hvis det haster. LMs nyhetstjeneste på Facebook og Twitter oppdateres normalt også før og etter de oppgitte vakttider. ANSV. REDAKTØR: Svein-Harald Strand.

Lokalmagasinet.no (LM) blir løpende lagret i Nasjonalbiblioteket. Redigeres i henhold til Redaktørplakaten og Norsk Presseforbunds Vær Varsom-plakat.

(26.05.20) DA ER VI PÅ NETT IGJEN, etter to uker uten tilgang til redigerings-enheten. En svært beklagelig "nedetid", og med mange årsaker. Vi skriver nedetid i anførsel fordi LM som sådan har vært på nett hele tiden, men uten oppdateringer. Dette har jo sukret den sure pillen litt. Red.Sjekkliste: POLITISK KLIMAARBEID
 
Lokalmagasinet.no (LM) er en uavhengig nettavis som redigeres på Redaktør-plakaten og Vær Varsom-plakatens grunn.
Nyheter fra tid med tekniske feil

 VÆRSTASJON MOSS

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

LOKALMATNYTT.NO
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred

Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter

 Forskrift om alkoholomsetningen
Sjekk deg i gjeldsregisteret


 

Dagny Halds skulptur ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde gjennom kommunalreportasjen.

Telefon 64957348

Mobil 979 38 621

post@lokalmagasinet.com

Postboks 160, 1556 Son

DOMENET www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo. Org.nr. NO 946123048.

INNBETALINGER til bankkonto: 3411.44.95206

ANSVARLIG REDAKTØR og daglig leder Strand Prinfo: Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.
 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland