www.lokalmagasinet.no NYHETER Fr. 23. juni 2017
Meny

SÅNAFEST 2017 ER I FULL GANG

Husk at vår e-postadresse er post@lokalmagasinet.com

Polet i Son selger mer enn forventet 

(22.06.17) (Reporter Svein-H. Strand) Allerede før etableringen i mai 2016 ble det anslått at Vinmonopolet Son ville bli god butikk og dekke sine egne kostnader. Etter litt over ett års drift viser tallene at butikken mer enn innfrir forventningene.

► – Son har per idag et salg som en stor kategori 2-butikk, sier pressesjef Jens Nordahl til LM før vi senere i dag får de eksakte salgstallene for totalvolum og for hvert vareslag.

Men rykker butikken opp til kategori 3, med et bredere utvalg? Og eventuelt når?

En uttalelse om dette avventes etter at LM i går tok opp spørsmålet med pressesjefen og distriktssjefen. Samt butikksjefen som Son har felles med butikken på Vinterbro.  

Når det gjelder omprofilering på kategori, så er vår policy på dette det samme som tidligere: Salgstall er en av faktorene som er avgjørende, sier pressesjef Nordahl og tilføyer:

Lokale forhold knyttet til det enkelte lokalet er selvsagt også avgjørende. Er det praktisk mulig å utvide? Krever omprofilering en ombygging? Hva koster i så fall en slik ombygging? Vil en omprofilering være regningssvarende om den krever ombygging? 

Nordahl kan også avsløre at Vinmonopolet for tiden jobber med å få på plass en ny strategi. Kategoritilhørighet etter totalvolum er her "noe vi ser på", som han sier.

Demografi, sesong og landsdel er nye faktorer som vil ha betydning for den framtidige kategoriplassering av butikkene, konkluderer Nordahl.
Foran onsdagsforedraget: Om Balstad, talentfull amatør

Maleriet "Garntørke" er et godt eksempel på Arvid Balstads malerkunst. Maleriet er innrammet og i privat eie. Det er her litt beskåret i bredde for å få det fritt for deler av rammen som vistes på opptaket. Under redi-geringen ble maleriet også litt friskere i fargetonen enn i virkeligheten. FOTO: Svein-H. Strand

Onsdagsforedraget: Arvid Balstad

(19.06.17. Oppdatert 16:32) I serien Onsdagsforedragene på Son Kystkultursenter kåserer Karsten Thrane 21. juni kl. 19 om Sons kulturpersonlighet Arvid Balstad (1893-1971). Han var kunstmaler, lærer, politiker, cellist og mye, mye mer. Son Kystkultursenters venner. Styret

Endrer neppe innstilling

(18.06.17) Politiske organ instruerer rådmannen til stadighet. Det er arbeidsdelingen i kommunal sektor. Rådmannen utreder og foreslår, politiske organ vedtar. Dette skriver rådmann Sjur Authen innledningsvis i sin tilbakemelding til LM om Feierbakken 1-saken. 

Det politiske organ ikke kan gjøre, er å bestemme hva rådmannen skal innstille på. Det er det heller ikke gjort i denne saken, slik jeg ser det, fortsetter Authen i eposten som vi mottok fredag ettermiddag. 

PLM har sendt saken tilbake til rådmannen med ønske om at det utredes alternativer til innstillingen, understreker han.

Rent teoretisk kan en ny utredning føre at rådmannen endrer sin innstilling, men det vil neppe skje i denne saken, avslutter Vestby-rådmannen.

– LOVLØSE tilstander!

(16.06.17. Oppdatert 12:15) (Reporter Svein-H. Strand) Ikke overraskende saksbehandling der Ombustvedt fra Bygdelista er til stede. Byggesaksbehandlingen i Vestby kommune er under enhver kritikk. Det er lovløse tilstander blant politikerne!

Denne kraftsalven av en kommentar til klagesaken for Feierbakken 1 får LM fra Ivar Gudmundsen. Han er pensjonert bygnings- og reguleringssjef, leder i Soon og Omegns Vel og spesialist på byggeskikk i Son.

LES MER PÅ FELLESSIDE FOR STOFF OM FEIERBAKKEN 1.

HER blir rådmannen instruert!

LES MER PÅ FELLESSIDE.

Stor endring av Son-hus blir godkjent mot klare faglige råd?

LES MER PÅ FELLESSIDE.

DETTE ER SISTE DEL av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor her ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen t.v., under "stoffgruppe-boksene", ligger tittellenker til enkeltstående større nyhetssaker som har vært publisert de siste årene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge, med de nyeste sakene langt nede. Innholdet i LM vil ikke være organisert på denne måten i en ny publiserer. Red.

SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave
Årsmøte med kunstforedrag
13.03.2017 19:07
NYHETER >
(06.03.17.) LM Nyhetsdesk. Vestby Kunstforening holder årsmøte torsdag 9. mars kl. 19 og kan samtidig invitere til foredrag om maleren Vincent van Goghs liv og kunst. Foredraget starter kl. 20.

► Kveldens foredragsholder Torill Berg Jonas er født og oppvokst på Mysen. Hun er utdannet pedagog, med blant annet mellomfag i kunsthistorie (1997). Har arbeidet som lærer i til sammen 40 år, de siste 16 årene som rektor. Hun har vært interessert i kunst i mange år, og vant NRKs " KVITT ELLER DOBBELT " om Vincent van Gogh både i 1989 og i 1990.

Torill Berg Jonas har reist en del i Norge og holdt foredrag om temaet. Hun har besøkt flere av de stedene i Nederland og Frankrike der van Gogh oppholdt seg i de ti årene han malte.Tilbake


Kommentarer
Ingen funnet

Legg til kommentarJORD TIL PLEN OG HAGE LEVERES HJEM TIL DEG.
Tlf. 64 95 31 51
Den midlertidige nyhetssiden
SON I VEKST MISTER BANKEN

To leserbrev av Jostein Haugh, tidligere medlem av Bygdelista:

Byggeprosesser og habilitet
Sjokkert over dispensasjoner

   
 VÆRSTASJON MOSS HAVN

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Hovedstadspuls|

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

 Værdata Solbergstrand i Sør-Frogn, NIVA-stasjonen. | Blåskjellvarsel |

FOLLO-POLITET

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet


HAVNER OG BÅTFORENINGER 
 
VELFORENINGER O.L.
* Soon og Omegns Vel

 

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. 

Lokalmagasinet.no ble startet 1. desember 2002 med en enkel publieringsløsning som hadde et dårlig telleverk. Med en ny publiserer kunne vi i 2007 notere 60.000 besøk. Allerede året etter ble det 85.000 besøk. I 2009 nådde vi milepælen 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000. I 2014 nådde vi en ny milepæl: 250.000 besøk. Sammen med besøket til vårt nye ekstramagasin Herison.no ble resultatet i 2015 omtrent som i 2014. 260.000 ble nådd i 2016, bare for LM. Trenden så langt i 2017 er at LM stevner mot 300.000-tallet, samtidig om Herison.no er i sakte vekst.

Lokalmagasinet.no - Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland