www.lokalmagasinet.no NYHETER To. 9. juli 2020
Meny


 

UAVHENGIG NETTVIS I DET NÆRE SIDEN DESEMBER 2002.

Vi beklager våre langvarige tekniske problemer med forsiden.
Den gamle og nedtyngede publisereren skal avløses av en ny
og moderne på WordPress-plattformen når vi har fått
installert og blitt kjent med nyhetsprogammet.


Arbeidsoppgaver for kommuneoverlegen
21.03.2020 13:19
NYHETER >

(12.03.20) Kommunenes selvstendige ansvar under statlige myndigheter får mye kritikk mens coronas-viruset brer om seg også i Norge. Innenfor dette regimet har kommuneoverlegene en sentral rolle. Stian Lunde har vært kommuneoverlege i Vestby siden november 2019. I bare 60 prosent stilling, har han arbeidsoppgaver som spenner over et bredt felt. 

I forbindelse med stillingsutlysingen er oppgavene beskrevet slik (understreking er vår, red. anm.) Prioriteringen av oppgavene til enhver tid vil naturlig nok kunne bli preget av aktuelle behov, som i disse dager.

• Gi medisinskfaglig rådgivning overfor rådmannen og kommunale enheter
• Ivaretagelse av oppgaver som i lovgivingen er særskilt tillagt kommune-overlege
• Medisinskfaglig ansvarlig for fastlegeordningen
• Bidra i kommunens plan- og samfunnsutvikling
• Aktiv deltaker i strategisk prioritering, fag- og kvalitetsutvikling innen velferd helse- og omsorg
Gi samfunnsmedisinsk råd i kommunens satsning på folkehelsearbeid, herunder epidemiologisk analyse
• Bidra i samhandlingen med spesialisthelsetjenesten, andre kommuner og fastlegene
• Ivareta turnuslege innen fagområde samfunnsmedisin

Bidra til tjenesteutvikling og samhandling i forbindelse med at Vestby kommune deltar i interkommunal legevakt, lokalmedisinsk senter, samt miljørettet helsevern med kommunene i mosseregionen.

Tilbake


Kommentarer
Ingen funnet

Legg til kommentarTekst på forsiden

starter for tiden

litt nede på midtfeltet


JORD TIL PLEN OG HAGE LEVERES HJEM TIL DEG.

Tlf. 48 28 61 31


LM Nyhetsdesk er betjent kl. 11–21. HELGEVAKT lørdager og søndager kl. 13–18. Mobil vakttelefon 97938621. Utenom de oppgitte vakttider dag for dag, kan redaksjonen kontaktes på fasttelefon 64957348 hvis det haster. LMs nyhetstjeneste på Facebook og Twitter oppdateres normalt også før og etter de oppgitte vakttider. ANSV. REDAKTØR: Svein-Harald Strand.

Lokalmagasinet.no (LM) – nettavis og portal – er i Nasjonalbiblioteket klassifisert under Periodiske tidsskrifter og blir løpende lagret der. Redigeres iht. Redaktørplakaten og Norsk Presseforbunds Vær Varsom-plakat.

(26.05.20) DA ER VI PÅ NETT IGJEN, etter to uker uten tilgang til redigerings-enheten. En svært beklagelig "nedetid", og med mange årsaker. Vi skriver nedetid i anførsel fordi LM som sådan har vært på nett hele tiden, men uten oppdateringer. Dette har jo sukret den sure pillen litt. Red.

Vestbys CORONA-side

BUSSTIDER: Arbeidene i Kolås-veien fram til sommeren endrer hvordan bussene kjører: Linje 540 kjører ikke via Son sentrum. Ny linje, 541 med minibusser fra kulturkirken erstatter 540 mellom sentrum og Sonsveien stasjon. Både her og til og fra Moss er holdeplassen i Sigurd Stenes vei, "ankerfestet". 545 kjører som vanlig.

Folkehelse Vestby

Folkevalgte

Sjekkliste: POLITISK KLIMAARBEID
 
Lokalmagasinet.no (LM) er en uavhengig nettavis som redigeres på Redaktør-plakaten og Vær Varsom-plakatens grunn.
Nyheter fra periode med tekniske feil

 VÆRSTASJON MOSS

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred |

Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |

Forskrift om alkoholomsetningen |

Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde gjennom kommunalreportasjen.

Telefon 64957348

Mobil 979 38 621

post@lokalmagasinet.com

Postboks 160, 1556 Son

DOMENET www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR og daglig leder Strand Prinfo: Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.
 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland