www.lokalmagasinet.no NYHETER Sø. 27. sep. 2020
Meny

UVHENGIG NETTAVIS I DET NÆRE SIDEN DESEMBER 2002

Epost-adressen vår er: post@lokalmagasinet.com

Denne publisereren skal avløses av en ny og moderne.
15 ÅR I DAG SIDEN SON FIKK SITT APOTEK
08.09.2020 18:38
NYHETER >Tre ansatte kan titulere seg apoteker ved jubileet. F.v. Inge Valle Tangen, Lisa Hassel og Are Egeland. Hassel er apoteker ved Apoteket i Son. Egeland og Valle Tangen er farmasøyter der, i tillegg til at de er eiere i aksjeselskapet. Egeland er også produksjonssjef ved Son Apoteklab. (LM-foto: Sturla Strand)

(Av Svein-H. Strand) Året var 2005 og måneden august da Are Egeland, ung farmasøyt og apoteker, var klar til å åpne dørene for Hollenderstadens første apotek. Men ikke alt var på plass før etter månedsskiftet.

Og den 8. september kunne Egeland og hans medarbeidere ønske spente soninger velkommen inn. Ikke til en filial av en eller annen kjede, men et selvstendig og lokalt basert apotek.

Alene navnevalget, Apoteket i Son, signaliserte et sterkt lokalt fokus. På sett og vis var det bare utropstegnet som manglet.

Og dét i Huitfeldtgården. Der det nå endelig, etter det LM erfarer, kan dokumenteres at utkastet til Grunnloven faktisk ble skrevet!

Det lå historie i lufta igjen, uten sammenlikning for øvrig, naturligvis.

Soningene mintes jo det mildt sagt spinkle tilbudet de hadde før:

Å stå og vente på bussen fra Vestby, og gå inn i butikken i Gullichgården, som da hette Soon 2000, for å hente varene fra Vestby Apotek.

At bussen før den tid kom med varer helt fra apoteket i Ås, hører med til minnene som mange hadde og har.

Gratulerer med jubileet, Apoteket i Son! Da kom også utropstegnet. En større jubileumsreportasje er i arbeid, der etablerer Are Egeland ser både bakover og framover, med fokus på både laboratorie- og apotekarbeidet.   
Tilbake


Kommentarer
Ingen funnet

Legg til kommentar
Ruters Reiseplanlegger

ER TOGET I RUTE, DA?JORD TIL PLEN OG HAGE LEVERES HJEM TIL DEG.

Tlf. 48 28 61 31


Spennende historisk bokslipp:

LM Nyhetsdesk er betjent kl. 11–21. HELGEVAKT lørdager og søndager kl. 13–18. Mobil vakttelefon 97938621. Utenom de oppgitte vakttider dag for dag, kan redaksjonen kontaktes på fasttelefon 64957348 hvis det haster. LMs nyhetstjeneste på Facebook og Twitter oppdateres normalt også før og etter de oppgitte vakttider. ANSV. REDAKTØR: Svein-Harald Strand.

Lokalmagasinet.no (LM) blir løpende lagret i Nasjonalbiblioteket. Redigeres i henhold til Redaktørplakaten og Norsk Presseforbunds Vær Varsom-plakat.

(26.05.20) DA ER VI PÅ NETT IGJEN, etter to uker uten tilgang til redigerings-enheten. En svært beklagelig "nedetid", og med mange årsaker. Vi skriver nedetid i anførsel fordi LM som sådan har vært på nett hele tiden, men uten oppdateringer. Dette har jo sukret den sure pillen litt. Red.Sjekkliste: POLITISK KLIMAARBEID
 
Lokalmagasinet.no (LM) er en uavhengig nettavis som redigeres på Redaktør-plakaten og Vær Varsom-plakatens grunn.
Nyheter fra tid med tekniske feil

 VÆRSTASJON MOSS

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

LOKALMATNYTT.NO
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred

Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter

 Forskrift om alkoholomsetningen
Sjekk deg i gjeldsregisteret


 

Dagny Halds skulptur ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde gjennom kommunalreportasjen.

Telefon 64957348

Mobil 979 38 621

post@lokalmagasinet.com

Postboks 160, 1556 Son

DOMENET www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR og daglig leder Strand Prinfo: Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.
 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland