www.lokalmagasinet.no Parkeringsplass for framtiden eller for ett års glede? Sø. 26. mars 2017
Meny

Parkeringsplass for framtiden ELLER FOR ETT ÅRS GLEDE?

Publisert 15.10.16 (Leserbrev ) Én sak er vakre Ørajordet slik Lokalmagasinet dokumenterte det ved St. Hanstider. En annen sak er at Vestby kommunestyre i kommuneplanen har merket det til sentrumsformål, hva de nå kan ha tenkt med det. Et tredje forhold er parkeringsplassen som de ville rulle ut i ekspressfart, men som ble lagt ut i tilsynelatende ordinært entreprenørtempo. Ikke ferdig på baksiden av fellesferien en gang.

Rådmannens 2016-melding om parkering i Son
Kommunestyret behandlet 25. april situasjonen for parkering av biler og sykler i Son. Rådmannen la fram status for bilparkering ved Solhøy skole, Grevlingområdet og Sonsstranda. Samt «andre muligheter» for langtidsparkering som kun inneholdt rosinen i pølsa: Ørajordet.

Mer sa ikke rådmannen om det i slutten av april. Heller ikke kommunestyret som bare betraktet MDGs Bente Bakke beskjedne protokolltilførsel i formannskapet om å «finne andre løsninger enn å bygge ned Ørajordet til 150 parkeringsplasser og snuplass for bussen.»

Kjøp av p-plass til fellesferien
En måned senere kom rådmannen med sak til kommunestyret «Parkeringsplasser i Son» som gjaldt parkeringsplasser på Ørajordet. For å «rekke å få parkeringsplassen ferdig før fellesferien» foreslo rådmannen å hoppe på utbyggers kontraktforslag og prisforlangende samt hoppe over tungvinte bestemmelser i lov om offentlige anskaffelser. Han så ikke «andre løsninger for å etablere en varig parkeringsplass i kort gangavstand til Son sentrum enn Ørajordet.» Parkeringsavtalen til 3,5 millioner kroner ble vedtatt mot to stemmer.

Budsjettdekningen skjøv rådmannen og kommunestyret foran seg. Dekning uten vert i beste Peer Gynt-stil.

Rådmannen skrev til kommunestyret at han antok «at det vil være kurant å få innvilget en byggesøknad på prosjektet, selv om det formelt sett må gis en dispensasjon.»

Kurant med disp. for p-plass?
Rådmannens spådom om at «det vil være kurant å få innvilget en byggesøknad» slo ikke feil. Han har antagelig instruksjonsmyndighet overfor bygningssjefen.

► På sitt kontor, uten å legge det fram for plan- og miljøutvalget, ga bygningssjefen 1. juli dispensasjon og igangsettingstillatelse til Sonskilen Båthavn for «Parkeringsplass på Ørajordet». Hadde utvalget også gjort det, følt seg instruert av kommunestyret?

Må p-plassen rulles inn i 2017?
Over det hele henger mørke skyer, denne gang ikke av typen sørfra i Mossesundet eller fra Hortensiden: «Dersom ikke ferdig reguleringsplan foreligger innen utløpet av dispensasjonens gyldighet skal tiltaket fjernes eller det må søkes om forlengelse av dispensasjonen.» Formaner bygningssjefens vedtak.

3,5 mill. på sjøen eller – i Hølenselva?
Det er kommunens administrasjon som skal lage reguleringsplanen for Sonskilen Båthavn, så de rasker vel på slik at parkeringsplass til verdi innpå 4 millioner ikke må fjernes. Det er planen at reguleringsplan for Ørajordet skal fremmes til politisk behandling innen 1. juli 2017. Før fellesferien, neste år altså.

Kort- eller langsiktig parkeringsplass
Fylkesmannen har som kjent kommet med en rekke merknader og innvendinger til tiltaket som munnet ut i klage over bygningssjefens vedtak. Hvordan takler settefylkesmann og Vestby kommune disse spørsmålene senere? Kan enden på visa, eller Øraplassens endelikt, bli at parkeringsplassen skrotes før fellesferien 2017? Det blir i så fall kortvarig parkeringstid til høy pris for Vestbys skattebetalere eller Sons gjesteparkerere. Ingen varig parkeringsplass slik rådmannen så for seg.

Helge Falkenberg

Oslo/Kjøvangen


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland