www.lokalmagasinet.no Parkeringsplass for framtiden eller for ett års glede? Sø. 17. jan. 2021
Meny

DETTE LESERBREVET ble brått borte fra verdensveven ikke lenge etter at det ble publisert i LM sent på fjoråret. Dukket opp 06.06.17 etter litt research – på Google... Lenka som kom opp i treffet der var rett nok råten, men en såkalt cache-lenke viste vei til en HTML-adresse som senere var blitt endret. Etter publiseringen ble overskriften nemlig litt endret. Dermed genererte systemet en ny adresse. Mens vi glemte å følge opp med å lenke til denne. En rutinesvikt som er beklaget overfor forfatteren. Saken er nå republisert i forståelse med forfatteren. Han forsikrer at leserbrevet, med unntak av et par mindre ting, ville sett likedan ut dersom han skulle levert det i dag. Red.

Parkeringsplass for framtiden ELLER FOR ETT ÅRS GLEDE?

(Oppr. publisert 15.10.16 Republisert 07.06.17) (Leserbrev) Én sak er vakre Ørajordet slik Lokalmagasinet dokumenterte det ved St. Hanstider. En annen sak er at Vestby kommunestyre i kommuneplanen har merket det til sentrumsformål, hva de nå kan ha tenkt med det. Et tredje forhold er parkeringsplassen som de ville rulle ut i ekspressfart, men som ble lagt ut i tilsynelatende ordinært entreprenørtempo. Ikke ferdig på baksiden av fellesferien en gang.

Rådmannens 2016-melding om parkering i Son
Kommunestyret behandlet 25. april situasjonen for parkering av biler og sykler i Son. Rådmannen la fram status for bilparkering ved Solhøy skole, Grevlingområdet og Sonsstranda. Samt «andre muligheter» for langtidsparkering som kun inneholdt rosinen i pølsa: Ørajordet.

Mer sa ikke rådmannen om det i slutten av april. Heller ikke kommunestyret som bare betraktet MDGs Bente Bakke beskjedne protokolltilførsel i formannskapet om å «finne andre løsninger enn å bygge ned Ørajordet til 150 parkeringsplasser og snuplass for bussen.»

Kjøp av p-plass til fellesferien
En måned senere kom rådmannen med sak til kommunestyret «Parkeringsplasser i Son» som gjaldt parkeringsplasser på Ørajordet. For å «rekke å få parkeringsplassen ferdig før fellesferien» foreslo rådmannen å hoppe på utbyggers kontraktforslag og prisforlangende samt hoppe over tungvinte bestemmelser i lov om offentlige anskaffelser. Han så ikke «andre løsninger for å etablere en varig parkeringsplass i kort gangavstand til Son sentrum enn Ørajordet.» Parkeringsavtalen til 3,5 millioner kroner ble vedtatt mot to stemmer.

Budsjettdekningen skjøv rådmannen og kommunestyret foran seg. Dekning uten vert i beste Peer Gynt-stil.

Rådmannen skrev til kommunestyret at han antok «at det vil være kurant å få innvilget en byggesøknad på prosjektet, selv om det formelt sett må gis en dispensasjon.»

Kurant med disp. for p-plass?
Rådmannens spådom om at «det vil være kurant å få innvilget en byggesøknad» slo ikke feil. Han har antagelig instruksjonsmyndighet overfor bygningssjefen.

► På sitt kontor, uten å legge det fram for plan- og miljøutvalget, ga bygningssjefen 1. juli dispensasjon og igangsettingstillatelse til Sonskilen Båthavn for «Parkeringsplass på Ørajordet». Hadde utvalget også gjort det, følt seg instruert av kommunestyret?

Må p-plassen rulles inn i 2017?
Over det hele henger mørke skyer, denne gang ikke av typen sørfra i Mossesundet eller fra Hortensiden: «Dersom ikke ferdig reguleringsplan foreligger innen utløpet av dispensasjonens gyldighet skal tiltaket fjernes eller det må søkes om forlengelse av dispensasjonen.» Formaner bygningssjefens vedtak.

3,5 mill. på sjøen eller – i Hølenselva?
Det er kommunens administrasjon som skal lage reguleringsplanen for Sonskilen Båthavn, så de rasker vel på slik at parkeringsplass til verdi innpå 4 millioner ikke må fjernes. Det er planen at reguleringsplan for Ørajordet skal fremmes til politisk behandling innen 1. juli 2017. Før fellesferien, neste år altså.

Kort- eller langsiktig parkeringsplass?
Fylkesmannen har som kjent kommet med en rekke merknader og innvendinger til tiltaket som munnet ut i klage over bygningssjefens vedtak. Hvordan takler settefylkesmann og Vestby kommune disse spørsmålene senere? Kan enden på visa, eller Øraplassens endelikt, bli at parkeringsplassen skrotes – før fellesferien 2017? Det blir i så fall kortvarig parkeringstid til høy pris for Vestbys skattebetalere eller Sons gjesteparkerere. Ingen varig parkeringsplass slik rådmannen så for seg.

HELGE FALKENBERG
Oslo/Kjøvangen
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland