www.lokalmagasinet.no På frifot – hagerømlinger! To. 26. nov. 2020
Meny

På frifot: Hagerømlinger – skal de få ta over strendene i Vestby?


FOTO: no.Wikipedia/Bernt Fransson

(12.10.17) (Leserbrev) Hvem da? Katten, hunden? Nei – planter som har hoppet over hagegjerdet ditt og ut i vår felles natur. Eller de har rømt til naturtomten på hytta di eller stranden din. Kanskje til naboens strand. Skal rynkerosene få ta over strendene i Vestby?

De er jo så vakre… Og hva så? De er jo ganske pene rynkerosene, kanadagullrisene og lupinene?

Lupinene, de dyrker jo Statens vegvesen så det holder langs motorveiene. Nydelig syn i juni, ikke sant?

Vegvesenets svin på skogen, eller i skråningene


For noen år siden fant vegvesenet ut i sin daværende uvisdom at de ville shine opp vegskråningene. Så de pøste på med lupinfrø. Nå angrer de seg nok bittert. På spørsmål har de svart meg slik:

«Statens vegvesen har arbeidet mye mot fremmede skadelige arter i flere år, og har ulike strategier for ulike arter. Vi kartlegger vegnettet når nye kontrakter for drift av vegnettet skal lyses ut, slik at områdene får skjøtsel som er tilpasset for vegetasjonen.

 
For hagelupin er strategien «å begrense spredning», det vil si å slå den to ganger i løpet av vekstsesongen for å hindre frøsetting. Andre strategier velges i nærheten av verdifulle naturområder der hagelupin utgjør en risiko for stedegent naturmangfold. Bakgrunnen for dette er blant annet at arten har en frøbank som kan leve i opptil 50 år, slik sett kan det å utrydde de «for alltid» fra vegkantene et svært langsiktig prosjekt. To klipp i sesongen gir tilbakegang i utbredelsen og begrenser spredning, og hindrer videre forringelse av naturmangfold.»

De viser til sin nettside, HER.

SVARTELISTEOVERSIKT

En annen statsetat er også opptatt av dette, nemlig Fylkesmannen. I denne brosjyren har Fylkesmannen i Oslo og Akershus laget en grei oversikt over de vanligste «hagerømlingene»:

Du kjenner dem igjen?! Her står det hva hageeierne, i enebolig og rekkehus, kan gjøre – faktisk. Og hva du som hytteeier kan gjøre når hagerømlingene har slått seg ned hos deg, eller du har vært ubetenksom og plantet noen av disse fy-plantene hos deg selv.

Og jeg må begynne, eller fortsette hos meg selv. For jeg har faktisk en ikke liten flekk med den vakre Gravmyrten. Om bekjempelse sier Fylkesmannen: Luking (inklusive underjordiske deler) som gjentas, evt. tildekking. Luking har jeg prøvd, det er vrient. Kantsaks må til, det har jeg også prøvd. Det er bare å legge seg på kne – det tar ikke lengre tid enn å lakke et soveromsgulv.

Skal rynkerosene få ta over strendene i Vestby?

Se hvor galt det kan gå når rynkerosen får leve i fred; den misbruker reglene om fri ferdsel i strandsonen og tar over den! Se her i Østfold, ikke langt unna oss:

«De har tatt areal fra dem som bruker sandstranda, men den fortrenger også annen naturlig vegetasjon. Den dekker omtrent alt som er av areal. Det blir ikke plass til andre planter. Den er en ganske stor trussel for naturmangfoldet langs Østfoldkysten.»

Rynkerosen har spredt seg… med flere artikler i nrk.no – søk i vei. Og deretter klipp dem ned, ta rotta (eller roten) på dem og andre «vakre» hagerømlinger hos deg, før snøen kommer, til våren og kjør repetisjonsøvelser!

HELGE FALKENBERG

Kjøvangen
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland