www.lokalmagasinet.no Om Osvold, bankene og hyggelig naboskap i Son Ti. 27. okt. 2020
Meny

Om Osvold, bankene og
hyggelig naboskap i Son

Publisert 30.07.15. Endret 16:23 (Av Hans Chr. Aakre) Harald O. Osvolds eiendomskjøp i Son på 1980-tallet var lånefinansiert. Forretningsideen gikk på at leieinntektene var større enn rentene, som den gang var fullt ut fradragsberettiget.

Son hadde i dag vært et langt bedre sted med Osvold som eiendoms-besitter, skriver debattant Aakre i denne artikkelen. LM arkivfoto: Edmund Schilvold

Med en galopperende inflasjon på over 10 prosent, ville lånene bli mindre og mindre verdt, mens eiendommenes verdi steg tilsvarende.

Plutselig og uventet doblet gjeldsrentene seg, og leieinntektene kunne ikke lenger betjene lånene. Bankene tok over eiendommene, solgte dem med tap, og krevde Osvold for den udekkede delen av lånene.

Han var utvilsomt teknisk konkurs, men uten at det ble noen rettslig konkursbehandling etter begjæring. Dette burde jeg ha presisert i første del av mitt leserbrev "Son-utvikling – et historisk epos" (LM 23.07.15).

Realiteten i forhold til investeringene i Son er den samme; de gikk med tap, hvilket var mitt poeng.

Saken gir imidlertid anledning til å kommentere bankenes manglende ansvar for utlån dengang og nå. Med historisk høye renter pushet bankene lån og kalkulerte kynisk med tap dekket av gode rentemarginer, og at låntaker hadde personlig ansvar for for hele lånet.

I USA er låntakers ansvar begrenset til verdien av eiendommen når banken overtar. Dette har to åpenbare fordeler: Banken ansvarliggjøres for sin utlånsvirksomhet når banken selv må dekke tapet, og den vil bli mer forsiktig med å gi lån opp til pipa. Dernest rammes ikke låntaker, og ofte dennes famile, på livstid.

Det er et stort tap for ethvert land når borgere gjøres livsvarig "arbeidsuføre" med gjeld de ikke kan betjene, særlig når de ikke kan legges til last annet enn ønske om å skape.

Som nabo til Osvolds eiendommer i Son vil jeg dessuten bemerke at han var sjeldent omsorgsfull og hyggelig.


Jeg minnes en løs metall-takplate som slo i vinden og skapte mye støy. Kort tid etter at jeg hadde ringt Osvold, gikk han selv på taket og festet platen. Jeg minnes også et møte i stuen hjemme hos oss hvor Osvold skrinla søknaden om en tredje etasje på Kiwi-bygget fordi den tok all utsikt!

Jeg er ikke i tvil om at Son hadde vært et langt bedre sted med Osvold som eiendomsbesitter.

For å unngå enhver tvil om forhold som ligger langt tilbake og som er vår felles historie, ber jeg redaktøren forelegge Osvold denne kommentaren for eventuelle bemerkninger.

Harald O. Osvold gikk IKKE KONKURS

Publisert 27.07.15 I leserbrevet "Son-utvikling – et historisk epos" (del 1, publisert i LM 23.07.15) skriver Hans Chr. Aakre at (eiendomsoppkjøper) "Osvold gikk konkurs".

– Det er ikke riktig – og jeg ber om at det umiddelbart blir rettet med STORE BOKSTAVER. Mine forhold ble avviklet og alle kreditorer fikk etter avtale.

Dette skriver Harald O. Osvold i en epost til LM i dag, fulgt opp av en telefonsamtale med undertegnede, som beklager at den feilaktige opplysningen ble publisert. Leserbrevet er i dag også korrigert på dette punktet. 

Svein-H. Strand, ansv. red. 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland