www.lokalmagasinet.no Om keiserens nye bankklær On. 2. des. 2020
Meny

Om keiserens nye (bank)klær

Fredag 08.05.15 (Leserbrev) I nesegrus ukritisk beundring uten analyse eller forsøk på å sette banken i en samfunnsmessig sammenheng melder LM 7.5.2015: Knall tall for lokalbanken. Nesten 100 mill. som gir egenkapitalavkastning på 16 prosent.

Det er en stor, og farlig, misforståelse at banken er en del av næringslivet. Banken produserer verken varer eller tjenester som gir samfunnet inntekt. Banken er en høyst nødvendig mellommann/sentral/megler som låner ut innskuddene, på linje med annen infrastruktur som jernbane, flyplasser, bomselskaper, telefon og bredbånd, transportsektoren osv. 

Infrastrukturens eneste oppgave er å levere rimelige og gode tjenester slik at næringslivet kan produsere til lave omkostninger med god konkurransekraft. Et typisk tegn på dårlig utviklede økonomier er et stort bankvesen med filialer på hvert gatehjørne.

Infrastrukturselskaper som banker skal tjene penger til å dekke driften, men ikke mer. Når sparebanken har overskudd på 100 millioner, er det samfunnets / kundenes penger de ikke har rett til. Banken har misbrukt sin stilling til å ta seg altfor godt betalt.

Dermed svikter banken sitt samfunnsmessige oppdrag, rimeligst mulig infrastrukturtjeneste:

Banken bidrar til en unødvendig økt kostnad hos lånekundene som igjen må ha høyere lønn for å betale renter eller bedrifter som må ta unødvendig høy pris for å betale banken.

Dessuten korrumperer så store overskudd, banken begynner med investeringsrådgivning, salg av sammensatte spareprodukter og annen risikofylt virksomhet som ikke har noe med bankvirksomhet å gjøre.

Typisk er lønnsstigningen i finanssektoren landets sterkeste og finanspalassene store og flotte.

Alt fordi banken underminerer sitt samfunnsoppdrag. For å sukre pillen og bedre omdømme deles ut milde gaver til gode formål, sponsorvirksomhet og bruk av mediebyråer og presse (herunder LM) for å innbille allmenheten at banken er påkledd.

I en oljealder har vi tillatt infrastrukturen å ta ut urimelig inntekter og en offentlig administrasjon å ese ut. Dette er ikke bærekraftig. Skal Norge bevare levestandarden, må banken som infrastruktur underlegge seg næringslivets behov for rimelige tjenester til seg og ansatte. 

Vist må vi ha innovasjon og nye produkter etter oljen, men sannelig er det på tide å sette søkelyset på behovet for lavest mulige produksjonskostnader og konkurranseevnen.

Panegyriske bankreportasjer med bilde av stolte banksjefer som ikke forstår samfunnsoppdraget bør vi spares for.

HANS CHR. AAKRE

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland