www.lokalmagasinet.no Nyhetsplukk fra ukeavisa Vestby Avis januar 1981 To. 29. okt. 2020
Meny

FOR 37 ÅR SIDEN

Nyhetsplukk fra ukeavisa Vestby Avis

Torsdag 22. januar 1981
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland