www.lokalmagasinet.no NYHETER | Yrving trakk seg fordi hun kom i mindretall Ti. 1. des. 2020
Meny

Yrving trakk seg fordi hun kom i mindretall 

Torsdag 21.05.15. Oppdatert 19:57, samt 25.05.15. (Reporter Svein-H. Strand) Mange finner lederens utmeldelse fra Vestby Høyre uforståelig når årsaken, ifølge Tone Yrving selv, alene er at hun kom i mindretall da kommunestyregruppa behandlet telefonsaken. Den nå uavhengige Yrving er likevel kandidat på Høyres liste til kommunestyrevalget!

► Etter det LM forstår ble hun i gruppemøtet i realiteten fristilt til å stemme som hun ønsket i kommunestyrets behandling av saken.

► Men det gikk ei kule varmt i gruppemøtet. En kilde kan fortelle at et av medlemmene reiste seg og gikk.

At Yrving har sagt farvel til Vestby Høyre for alltid ("Vestbypartiet derimot, er hun ferdig med", slik det ordrett står i Moss Avis på nett), kan hun ikke bekrefte overfor Lokalmagasinet.no.

► Derimot kan Yrving bekrefte at hun fortsatt er kandidat for Vestby Høyre til høstens kommunestyrevalg, der valglistene nå er bindende.Hun vil arbeide i tråd med lokalforeningens program dersom hun blir innvalgt eller blir vararepresentant. 

Etter vanlige regler for demokratisk saksbehandling i foreninger, inkludert lokale partilag, bøyer også en leder seg for flertallets syn, eventuelt bruker sin dobeltstemme dersom det står "uavgjort".

Er det en grunn til å melde seg ut av foreningen og bli "uavhengig Høyre-representant", i en sak uten partipolitisk tilsnitt? Og når hun uansett kunne stemt fritt, noe som ikke ville vært første gang i kommunestyrets historie?

► Yrvings overraskende svar på dette er JA. Så viktig synes hun lederens rolle utad er. Man skal ikke være dissident i en viktig sak som behandles i kommunestyret. Det er kvintessensen i en lengre samtale LM hadde med Yrving i går.

I en epost til LM skriver den avgåtte partilederen:

"Grunnen til at jeg har trukket meg fra Vestby Høyre er at jeg var uenig med flertallet i gruppen i hvordan Vestby Høyre burde forholde seg til telefonsaken til ordføreren på kommune-styremøtet. Flere satt igjen med ubesvarte spørsmål etter at kontrollutvalget hadde avlevert sin innstilling. Et flertall i kommunesyret ønsket videre utredning. Jeg mente at Vestby Høyre var best tjent med å støtte dette fremfor å forsøke å legge lokk på saken. Ordføreren hevder hardnakket at han ikke har gjort noe galt, og da står både han og Vestby Høyre seg på å få lagt ballen død en gang for alle. Som leder kunne jeg naturligvis ikke gå imot gruppen, men en leder kan heller ikke "gjemme seg bort" i saker av en slik prinsipiell karakter."


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland