www.lokalmagasinet.no NYHETER | Windjammer-prosjektet kan få ny vind i seilene To. 3. des. 2020
Meny

Windjammer-prosjektet kan få ny vind i seilene

Publisert 05.08.13. Endret og utvidet senest kl. 14:20. (Reporter Svein-H. Strand) Planene om å bygge "Windjammer", et skoleskip for funksjonshemmede, med base i Son, kan få ny vind i seilene etter å ha ligget nede i fem-seks år. Det forteller pensjonert skipskaptein og tidligere innehaver av Soon Sjøskole, Asbjørn Espenak, til Lokalmagasinet.no. Han er den som i sin tid tok iniativet til de ambisiøse planene. Av ulike grunner ble det gradvis vindstille for arbeidet med å få finansiert ei skute i "Christian Radich-klassen", etter mønster av to skoleskip i England.

Byggingen av skuta hadde da et grovt kostnadsoverslag på 150-200 millioner kroner.

Man oppnådde relativt tidlig å få innvilget rundt én million kroner fra et rehabiliteringsfond. Dette satte fart i prosjekt- og informasjonsarbeidet.

Foreningskontoret i Son, betjent av en sekretær tre dager i uka, ble likevel nedlagt i 2007 etter tre års drift ved hjelp av midler fra rehabiliteringsfondet.

Som første nyhetsmedium kunne Lokalmagasinet.no den 1. august 2007 vise skissetegningene (t.v.) som Rolls Royce-selskapet hadde laget av det planlagte seilskipet. Tegningene hadde da blitt presentert på et seminar som Foreningen Windjammer holdt på Cato-Senteret.

På årsmøtet i 2005 ble Asbjørn Espenak avløst som styreleder av en annen soning, Sverre Bergenholt fra Søndre Brevik, en erfaren ressursperson i arbeid for funksjonshemmede her i landet.

Prosjektet ble sjøsatt organisatorisk allerede i 2000, med Foreningen Windjammer som plattform. Foreningen fikk etter hvert hjemmeside på internett, og et medlemsblad ble utgitt fire ganger i året.

Foreningen som sådan er ikke nedlagt, men er for tiden en hvilende organisasjon der Sverre Bergenholt fortsatt står som leder, understreker Asbjørn Espenak.

Personer som kan tenke seg å støtte en videreføring av prosjektarbeidet aktivt eller passivt kan kontakte Espenak på telefon 69 18 58 50 eller mobil 922 54 880. 

LM arbeider med å få på plass mer om hvordan en oppfrisking av prosjektet er tenkt.

Fikk 360.000 Extra-kroner i 2003

Publisert 06.08.13. (Reporter Svein-H. Strand) Foreningen Windjammer fikk i 2003 tildelt 360.000 kroner fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Mye av disse pengene ble brukt til å drive foreningens kontor i Son gjennom tre år. Gårsdagens nyhet i Lokalmagasinet.no om at det forsøkes å blåse liv i Windjammer-prosjektet har vakt mye interesse.


Det planlagte skoleskipet
for funksjonshemmede unge og andre som har et behov skal etter den opprinnelige planen bli "minst like stort" som skoleskipet SS "Christian Radich". Eller "litt over 200 fot", ifølge tegningen som ble utarbeidet av Rolls-Royce og presentert av skipsingeniør Tormod Hegvik.

♦ Anslått byggetid for det planlagte skoleskipet "Windjammer" på litt over 200 fot, var seks til åtte år.

Som fortalt i går, så lød det grove kostnadsoverslaget i 2007 på mellom 150 og 200 millioner kroner. Etter dagens pengeverdi kan det være snakk om at skuta vil koste opptil drøye 230 millioner kroner, i beste fall snaue 180 millioner.

Det ble blant annet arbeidet for å skaffe nordiske midler til prosjektet. EU-midler ble også ansett som en mulighet.

Man kom altså godt i gang: Foreningen Windjammer fikk i november 2003 tildelt 360.000 kroner fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. ExtraStiftelsen finansierer rundt 800 helseprosjekter til enhver tid. Stiftelsens midler kom blant annet fra Extra-spillet, driftet av Norsk Tipping.

I juni i år ble spillet relansert, og det betyr mer penger til helseprosjekter i hele landet. Her kan det igjen åpne seg muligheter for Windjammer-prosjektet.


Else Vivike betjente Foreningen Windjammers kontor i Son fra 2004 til 2005. LM arkivfoto: Sturla Strand

Mye av Extra-midlene i 2003 ble brukt til å drive foreningens kontor i Sagaveien i Son på deltid gjennom tre år.

Jon E. Angvik overtok i 2005 som foreningens sekretær etter Else Vivike, og står fortsatt som sekretær i den hvilende organisasjonen. Som fortalt i går er det Sverre Bergenholdt som står som leder.

Angvik overtok samtidig også Vivikes plass som bestyrer av kontoret i Son. Kontoret i Sagaveien 12 ble nedlagt ca to år senere, da interessen rundt prosjektet hadde begynt å dabbe av og det gjaldt å ta vare på de midlene man hadde innestående i foreningen.

Angvik overtok også oppgaven som redaktør for informasjonsbladet Foreningen Windjammer, som kom ut fire ganger i året, og nettstedet www.foreningen-windjammer.no som nå ligger nede. 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland