www.lokalmagasinet.no NYHETER | Ville ikke gi ei krone til Røde Fjær-aksjonen Fr. 4. des. 2020
Meny

Ville ikke gi ei krone til Røde Fjær-aksjonen

Publisert 20.01.15. Oppdatert senest 23:10. (Reporter Svein-H. Strand) To kroner per innbygger? Nei, Vestby formannskap vedtok i går kveld, enstemmig, at kommunen ikke skal gi ei krone i støtte til Lions´Røde Fjær-aksjon 2015 (forhåndsomtale nedenfor).

Etter det LM erfarer, skjedde enstemmigheten til tross for at det i Høyres møte i kommunestyregruppa torsdag hadde vært full enighet om å gå for å gi to kroner per innbygger til innsamlings-aksjonen.

Men i en etterfølgende sondering blant de andre borgerlige partiene var det angivelig ingen støtte å finne, dermed ble resultatet som det ble.

Det var imidlertid et fellesforslag fra Sosialistisk Venstrepartis Kjell Meek (vara) som ble satt fram og vedtatt, framgår det av møteprotokollen.

Saken var fremmet av ordføreren og lagt fram uten innstilling fra rådmannen. Ordføreren i Skiptvet hadde utfordret Vestby på å bevilge to kroner per innbygger til aksjonens utvalgte innsamlingsobjekt, programmet "Mitt valg". Programmet arbeider for å utvikle et godt læringsmiljø og læring av sosial og følelsesmessig kompetanse. Det brukes i barnehager, grunnskoler og videregående skoler, og skal gi et grunnlag for å ta gode valg livet, bl.a. når det gjelder mobbing og bruk av narkotika.

Trygve Thorsen (Frp) og Else Marie Aasen (KrF) mente at et slikt vedtak ville danne presedens for andre innsamlingsaksjoner, og at man kunne gi av egne midler, ikke fellesskapets.

Også Aps Trond Finstad (vara) og Anne Therese Tuft Lie hadde ordet og bekreftet at de ville stemme for fellesforslaget.

Forfall til møtet hadde Aps Tom A. Ludvigsen og Annette Mjåvatn.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland