www.lokalmagasinet.no NYHETER | Vil være med i arbeidsgruppe om brannsikring i Son sentrum Ti. 1. des. 2020
Meny

Vil være med i arbeidsgruppe om brannsikring i Son sentrum

Publisert 21.01.16 Soon og Omegns Vel sier seg svært tilfreds med at kommunen nå er kommet i gang med en brannsikringsplan for Son. Det er noe som det er behov for, og som har vært ønsket i lengre tid, påpekes det. 

► Vellet har fått utsetelse med svarfristen tio 08.01.16. I sin uttalelse ved styreleder Ivar Gudmundsen, datert 07.01.16 heter det videre:

"Brannsikringsplanen omfatter Sons bevaringsområde, dvs. den delen av Son som har mest verneverdig bebyggelse og som dessuten er tettest bebygd. Innenfor området defineres blant annet 5 ”særskilte brannobjekter”, inkludert de 3 fredede bygningene i Son sentrum.

Rapporten, som er utarbeidet av konsulentfirmaet Cowi, beskriver dagens situasjon, hvilke typer brannfare som foreligger, og hvordan man kan minske risikoen, både ved brannteknisk oppgradering av bebyggelsen, slukkeutstyr og brannvesenets innsatstid, informasjon til huseiere, m.m. (I parentes bemerket: Hva betyr forkortelsen FOBTOT som gjentas flere ganger i rapporten?)

Vi finner ikke her grunn til å gå inn på alle detaljer som er nevnt i rapporten. Vi ser på dette som første etappe i utarbeidelse av en brannsikringsplan, og vellet ønsker å delta i en arbeidsgruppe som skal utarbeide den endelige planen.

Soon og Omegns Vel vil dessuten påpeke noen forhold som ikke er nevnt:

Bruk av levende lys på kafeer og utesteder, både ute og inne, ved særskilte anledninger/arrangementer. Det kan synes som om det er lite kontroll med slike lys, som lett kan starte brann. Vi vil også påpeke at det er forbud mot bruk av fyrverkeri i Son sentrum. Grensen for forbudssonen er lite kjent av befolkningen. Spørsmål om fyrverkeri bør inngå i brannsikringsplanen."

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland