www.lokalmagasinet.no NYHETER | Vil ikke spare Solhøy ‒ men det slutter ikke der Lø. 5. des. 2020
Meny

Vil ikke spare Solhøy ‒ men det slutter ikke der

(10.02.19. Oppdatert 11.02.19) I morgen behandler Vestby kommunestyre hvilket alternativ som skal velges for utbygging av omsorgsboliger på tomta etter tidligere Solhøy skole. Alternativet som går ut på å bygge så mange enheter som mulig på eiendommen, forutsetter at man river den gamle skolebygningen som har stått til forfall i årevis.

"Et kulturminne av vesentlig regional verdi"

Dette blir trolig vedtatt av et stort flertall, viser den politiske behandlingen i forkant. Bygningen har tidligere hatt vernestatus. Og Fortidsminneforeningen kom før helgen med en lang uttalelse som på bredt faglig grunnlag varsler at et slikt vedtak vil bli påklaget. Saken går til Fylkesmannen dersom kommunen i en vurdering av klagen fastholder vedtaket.

Her er en sammendrag av skolens historie. For sammenhengens skyld tar vi med de to bygningsmessige utvidelser som kom på 1950- og 1970-tallet, henholdsvis et tilbygg og et nybygg på bakre del av den store tomta.

Tomta var for øvrig påtenkt til oppføring av nye Son skole, men arealet viste seg å være litt mindre enn i de nasjonale føringer. Prosjektet ble dermed "flyttet" til den andre siden av fylkesveien like nedenfor.

Solhøy ble tatt i bruk høsten 1932 som skole for elever fra Søndre Såner skolekrets, som var blitt opprettet i 1921. Dette var skolen for alle som ikke var bosatt innenfor de trange grensene til Son kommune. Samtidig ble kretsnavnet endret til Solhøy krets, og det ble "kjøpt undervisning" i pivate lokaler.

► I 1928 kom skipperboligen Solhøy inn i bildet. Men 10.000 kroner ble for mye for kommunen. I 1932 måtte kommunen likevel kjøpe av Johan Svendsen, sønn av en skipskaptein og gårdbruker på Husjordet, og nå var prisen 23.000 kroner.

Huset ble bygget i sveitserstil som bolig i 1860-årene. På tomta var det hage, lysthus og grønnsakarealer på ca 3 dekar.

Noen endringer trengtes, så det ble laget to klasserom i 1. etasje og en liten pedellbolig. To lærerboliger ble innredet i 2. etasje.

SENERE kom utbedring av bygninger og skoleplassen. I juni 1953 sto det ferdig et tilbygg for to ekstra klasserom, lærerværelse og gymnastikksal, tegnet av Hølen-arkitekt Gunnar Nortvedt, som to tiår enere skulle bli ordfører i Vestby kommune. 200.000 kroner kom dette på.

Nortvedt var også ansvarlig arkitekt for neste utvidelse, med klasserom og gymsal som sto ferdig i 1974 på den bakre del av tomta.

I 1964 ble Son skole og Solhøy skole en enhet. Elevene gikk de fire første årene på Son, og de tre siste på Solhøy. Solhøy hadde ca 90 elever fordelt på fem klasser ved tusenårskiftet. (Kilde: Son Leksikon)
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland