www.lokalmagasinet.no NYHETER | Vil ikke kommentere om han snakket ned Solhøy Lø. 5. des. 2020
Meny

Vil ikke kommentere om han snakket ned Solhøy

(05.05.19. Oppdatert 20:01) (Reporter Svein-H. Strand) Ordfører Tom Anders Ludvigsen vil overfor LM ikke kommentere om det er riktig at han har "snakket ned" standarden på gamle Solhøy skole.

Det politisk sammensatte fylkesutvalget i Akershus fylkes-kommune var som kjent forberedt på å legge ned innsigelse om Vestby kommunes planer for omsorgsboliger basert på at den verneverdige skolebygningen måtte rives.

På møtet deltok ordfører Ludvigsen. Der skal han angivelig ha "snakket ned" den tekniske standard på bygningen såpass at fylkesutvalget likevel ikke nedla innsigelse. Dette til tross for at en uavhengig konsulentrapport ikke har funnet større feil og mangler. Noe referat fra denne delen av møtet finnes ikke.

Fraværet av innsigelse fra overordnet myndighet er et potensielt "svakt punkt" når Fylkesmannen Oslo og Akershus nå skal behandle de mange protestene.

Protestene ble som kjent ikke tatt til følge i et enstemmig vedtak da de sju medlemmene i Vestbys plan- og miljøutvalge behandlet saken mandag. Og saken går nå rett til Fylkesmannen for en endelig avgjørelse; den skal ikke innom formannskapet, slik noen har hevdet i sosale medier.

I Glenneparken 1. mai spurte LM Ludvigsen om han kunne bekrefte det som har vært hevdet en rekke ganger i det offentlige rom. Svaret var kort: "Dette kommenterer jeg ikke."

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland