www.lokalmagasinet.no NYHETER | Vil ha enveiskjørt i sommer-Son On. 2. des. 2020
Meny

Vil ha enveiskjørt sommer-Son

Publisert 14.02.14. Administrasjonen i Vestby kommune vil ha enveiskjøring gjennom Son sentrum som en fast ordning i sommerukene. Det går fram av et forslag som et politisk utvalg skal drøfte videre.

♦ Utvalget blir sammensatt av ordføreren og partienes gruppeledere i forbindelse med en større trafikal gjennomgang rundt ferdiggjøringen av nye Son torg og Storgata som miljøgate. Dette ble opplyst på velforeningens åpne møte tirsdag.

Enveiskjøring i Storgata, slik det har vært under arbeidene med å anlegge miljøgate (bildet), vil øke presset på strekningen Bergstien-Alicenborgveien-Skoleveien som et stort antall boliger tilhører. Dette vil trolig kreve følge av egnede tiltak.

Trafikken på gater og veier i Son-området har hatt en bratt økning gjennom mange år som følge av boligbyggingen. Heidrun Kårstein, leder i Kommunalteknikk, trakk fram en underøkelse i 2010. Den viste at trafikkavviklingen i sentrum var "grei", som hun sa.

Toveiskjøring også i de to sommermånedene vil skape trafikkfarlige situasjoner, mener administrasjonen.


I tillegg til sikkerhet, er framkommelighet for alle typer trafikk, fra turistbusser til trilling med barnevogner, et aspekt som har vært vurdert.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland